Merenkulun uutisia 14.6.2024: Traficomin pääjohtajan puheenvuoro, Suomen meriala harjoittelee, EU:n kaasuvarastot, Tanger, konepäällikkö ROC-töihin maihin, luotseja irtisanoutuu Ruotsissa, Sanna Sonninen merenkulkujohtajaksi, Gazan tulitauko ei ole nopea ratkaisu Punaisen meren kriisiin.

Mitä tarkoittaa termi?:

IEA (International Energy Agency): https://www.iea.org/about

Merenkulku:

Suomen tulee pystyä turvaamaan logistinen kilpailukykymme. Merenkulun sujuvuus, eli logistisen ketjun tehokkuus on elinehto Suomen kannalta, erityisesti Venäjän hyökkäyssodan ja rajan sulkeutumisen takia: https://navigatormagazine.fi/uutiset/jarkko-saarimaki-on-aarimmaisen-tarkeaa-turvata-logistinen-kilpailukyky/

Varustamot, muut merialan toimijat ja viranomaiset järjestivät vesikuljetuspoolin johdolla varautumisharjoituksen: https://navigatormagazine.fi/uutiset/meriliikenne-ja-varustamot/meriliikenteen-toimijat-vahvistivat-varautumista-yhteisella-harjoituksella/

Kehysriihen päätös väylämaksujen palauttamisesta alkuperäiseen tasoon sai merialan toimijat huolestuneiksi. Kun merikuljetusten osuus ulkomaankaupasta on 95 %, vaikuttaa se väistämättä kilpailukykyyn heikentävästi samalla, kun meriliikenteen jakeluvelvoite tulee voimaan ensi vuonna: https://navigatormagazine.fi/uutiset/kannanotto-meriliikenteen-vaylamaksuihin-esitetysta-korotuksesta/

Varustamot, alukset, merenkulkijat ja koulutus:

AtoB@C Shippingille luovutettiin kolmas uudisrakennus, ms Ecomar, Intiassa: https://www.sjofartstidningen.se/tredje-nybygget-levererat-till-atobc/

Kontit, roro ja ajoneuvot:

Konttihinnat ovat nousseet Singaporessa 6 kuukaudessa 26 % ruuhkien levitessä maailman satamissa, joka lisää konttien kysyntää. Satamat kykenevät käsittelemään paremmin paljon pienten alusten käyntejä kuin harvojen suurten megaluokan alusten käyntejä: https://www.seatrade-maritime.com/containers/singapore-container-prices-boom-amidst-demand-surge

Energia ja raaka-aineet:

Euroopan kaasuvarastojen täyttö on lähtenyt hitaasti liikkeelle. Varastojen täyttöaste on n. 72 % ja hitaus johtuu pelosta, että kapasiteetin yläraja (1´145 TWh) tulee liian aikaisin vastaan. Toisaalta Kauko-Itä ja Etelä-Aasia vetävät markkinoilta kaasua sähkön tuotantoon kovan helteen vuoksi. Vuoden 2024 loppupuolella kilpailu kaasusta kiristyy varsinkin, jos talvesta uhkaa tulla kylmä: https://www.hellenicshippingnews.com/europes-gas-surplus-narrows-as-lng-redirected-to-asia/

Kanavat ja sisävedet:

Etelä-Saksassa Rein-joen vedenkorkeudet laskevat ja joki avataan taas liikenteelle: https://www.hellenicshippingnews.com/rhine-in-south-germany-reopens-to-shipping-as-water-levels-fall/

Satamat ja terminaalit:

Tanger´n satama Marokossa luokitellaan EU-säännösten mukaan päästökaupassa verrannolliseksi EU-satamiin. Tanger Med -terminaali tarjoaa loistavan pääsyn Euroopan markkinoille, joka on tehnyt siitä huomattavan välilastaussataman viimeisten 14 vuoden aikana 0-tilanteesta viime vuoden 8,6 miljoonaan TEU:hun. Satama sijoittuu kolmanneksi suurimmaksi ”eurooppalaiseksi” satamaksi Rotterdamin ja Antwerpenin jälkeen: https://www.seatrade-maritime.com/ports/tangier-med-african-port-complying-eu-emissions-regs  

Lakon uhka USA:n itärannikon ja Meksikonlahden satamissa nostattaa pelkoja rahtihintojen noususta ja isoista häiriöistä lakkouhan alla olevissa satamissa: https://www.hellenicshippingnews.com/us-importers-caught-in-a-vicious-circle-as-labor-union-strike-threat-raises-fears-of-soaring-freight-rates-and-massive-disruption-at-us-east-and-gulf-coast-ports/

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Suomalaisen Deltamarinin ja norjalaisen Kongsbergin yhdessä suunnittelema 82´000 DWT irtolastialus täyttää elinkaaren aikana CII-vaatimuksenmukaisuuden ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 – 50 % alusta lähtien. Aluksen hinta on 10 miljoonaa $ normaalia kalliimpi ja takaisinmaksuajaksi on arvioitu 5 vuotta: https://www.seatrade-maritime.com/sustainability-green-technology/new-kamsarmax-design-slash-ghg-emissions-40-50

Kongsberg Maritime on saanut luokituslaitos DNV:n hyväksynnän sille, että aluksen konepäällikkö hoitaa tehtäviään etäohjauskeskuksesta (ROC). Konepäällikön vastuulla on kolme alusta, täyssähköinen konttialus Yara Birkeland sekä kaksi norjalaisen elintarvikeketjun proomua Marit ja Therese. Konehuoneen etätuki on ensimmäinen luonnollinen askel alusten autonomiaan, koska suurin osa toiminnoista aluksilla on jo automatisoitu: https://splash247.com/dnv-green-lights-shift-of-chief-engineer-from-ship-to-shore/

Uudisrakennusten hinnat ovat nousseet vuoden alusta 3 %. 2010-luvun matalista hinnoista korotus on yli 50 %: https://www.hellenicshippingnews.com/newbuilding-prices-climb-3-to-highest-level-in-16-years/

Kaikki tulevaisuuden alukset tulisi varustaa hylsyttömällä, merivedellä voitelevalla akselitiivistejärjestelyllä. Järjestely on kehitetty yhteistyössä, jossa on mukana mm. Wärtsilä: https://www.hellenicshippingnews.com/all-new-ships-should-be-built-to-a-seawater-lubricated-sterntubeless-ship-design-says-leontopolous/

Selvityksen mukaan häiveominaisuuksilla varustetun sukellusveneen kulku voidaan havaita ilmasta käsin sen muodostamien pienen pienten ilmakuplien vuoksi, kun aluksen nopeus ylittää 20 solmua. Pulputusilmiö on tunnettu jo vuosikymmeniä mutta vasta nyt se on voitu havaita äärimmäisen tarkalla tutkalla: https://www.maritime-executive.com/article/cssc-researchers-claim-to-track-fast-moving-submarines-from-above

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Yhteishanke Decatrip on saatu päätökseen ja se muodostaa vihreän käytävän Turun ja Tukholman välille: https://navigatormagazine.fi/uutiset/decatrip-hanke-on-saatu-paatokseen/

LNG:n saatavuus ja EU-vaalit ovat pitäneet EU ETS päästöoikeuksien hinnat kurissa: https://www.hellenicshippingnews.com/lng-availability-and-eu-elections-keep-eu-ets-allowances-flat/

Ranskalaisvarustamon Kiinasta tilaamiin, suomalaisen Deltamarinin suunnittelemiin kolmeen roro-alukseen tulevat Norsepowerin roottoripurjeet, reittioptimointijärjestelmä ja kaksipolttoainejärjestelmä metanolille sekä integroitu tehonhallintajärjestelmä: https://www.hellenicshippingnews.com/berg-secures-louis-dreyfus-armateurs-propulsion-package-for-wind-assisted-airbus-ro-ro-vessels/

Raportti: merenkulku on jäämässä jälkeen IMO:n ilmastotavoitteesta: https://splash247.com/sea-cargo-charter-report-shows-shipping-is-falling-short-of-climate-goals/

Navigointi, kommunikaatio, paikannus, tieto ja kyber:

Norjalainen Navtor on ostanut sovellusalan yhtiön parantaakseen kehitysosaamistaan esineiden internetin ja tekoälyn alueella: https://www.hellenicshippingnews.com/navtor-accelerates-iot-and-ai-development-with-masterloop-acquisition/

Merenkulun asettaessa lisää vaatimuksia henkilöstölle sekä maissa että merellä, sovellusalustojen tulisi välttää asettamasta omia vaatimuksiaan niiden lisäksi: https://www.seatrade-maritime.com/technology/shipping-technology-needs-get-closer-user-says-metis

Usalainen luokituslaitos on myöntänyt konttialuksille mahdollisuuden ottaa yhden kerroksen kontteja lisää kannelle, jos ne käyttävät luokituslaitoksen hyväksymiä lastaus-, vakavuus- ja reittioptimointisovelluksia: https://www.hellenicshippingnews.com/new-abs-notation-enables-vessel-operators-to-carry-an-additional-tier-of-containers/

Luotsaus, liikenteenohjaus ja laivameklarit:

Ruotsissa suuri määrä luotseja on irtisanoutunut 15 luotsia kahden vuoden aikana, joista tänä vuonna 8 luotsia: https://www.sjofartstidningen.se/stort-antal-lotsar-har-sagt-upp-sig/

Valvonta, rikokset, tutkinnat ja oikeuden päätökset:

USA:n osavaltion oikeusistuin on määrännyt konttialuksen pidätettäväksi ja valvonnanalaiseksi, kun sitä vastaan nostettiin syyte huolimattomasta navigoinnista ja vahingon aiheuttamisesta. Luotsin kertoman mukaan aluksen ohjailujärjestelmään tuli vika, jonka johdosta se kiihdytti joella vauhtiin, joka ylitti huomattavasti sallitun rajan: https://splash247.com/msc-ship-arrested-after-close-shave-with-american-bridge/

Muu logistiikka:

Suomalainen Cargotec on hakenut yhtiöstä irtautuvaa Kalmar Corporationia pörssiin Helsingin Nasdag-listalle: https://www.hellenicshippingnews.com/cargotec-has-applied-for-kalmar-to-be-listed-on-nasdaq-helsinki/

Helsingin sataman satamatunnelihanke etenee A-vaihtoehdon pohjalta: https://navigatormagazine.fi/uutiset/satamat-ja-logistiikka/satamatunnelin-suunnittelu-otti-askeleen-eteenpain/

EU ja hallitukset, YK ja IMO, pakotteet:

Sanna Sonnisesta Traficomin merenkulkujohtaja: https://navigatormagazine.fi/uutiset/sanna-sonnisesta-traficomin-merenkulkujohtaja/

FuelEU Maritime tulee voimaan ensi vuoden alusta. Näin se toimii: https://splash247.com/understanding-fuel-eu-maritime-baselines-incentives-and-penalties/

Eduskunta on päättänyt hyväksyä hallituksen esitykset merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=1676

Uusia pakotteita G7:n kokouksen jälkeen Venäjälle: https://splash247.com/next-wave-of-shipping-sanctions-levelled-at-russia/

Onnettomuudet, romutus:

Savuntunnistus on ensiarvoisen tärkeää sähköajoneuvojen akkujen paloissa: https://www.seatrade-maritime.com/casualty/smoke-detection-key-tackling-ev-and-battery-fires

Vastavalmistunut matkustajalautta ilmoitti Triesten lahdella olevansa vaarassa upota ja alueen pelastusviranomaiset evakuoivat aluksen 81 matkustajaa, joista 5 oli lasta ja 4 miehistön jäsentä. Alus liikennöi Triesten ja Gradon välillä. Ketään ei loukkaantunut mutta 6 henkilöä vietiin varotoimena sairaalaan. Alusta valmistellaan hinattavaksi satamaan: https://www.maritime-executive.com/article/video-italian-forces-rescue-85-passengers-and-crew-as-ferry-risks-sinking

NATO, kriisit ja merirosvous:

Suuren säiliöalusvarustamon toimitusjohtaja näkee, ettei Gazan tulitauko palauta välittömästi liikennettä Punaiselle merelle. Tällä hetkellä liikenne on vähentynyt n. 70 % viime joulukuusta: https://gcaptain.com/frontline-ceo-sees-ships-avoiding-red-sea-even-with-a-ceasefire/

Kreikkalaisomisteinen Liberian lipun alla purjehtiva irtolastialus joutui droneveneen hyökkäyksen kohteeksi Punaisella merellä. Alus sai osuman perään ja konehuonessa syttyi tulipalo, jonka vuoksi alus on ohjailukyvytön ja se sai vuodon. Alus odottaa apuvoimia. Alukseen kohdistui vielä toinenkin hyökkäys ilmateitse: https://www.maritime-executive.com/article/greek-bulker-taking-water-after-hits-from-sea-air-and-awaiting-red-sea-aid

Huthien hyökkäykset ovat tällä viikolla aiheuttaneet ainakin yhden merenkulkijan hengenmenon ja jatkuvat hyökkäykset vaikuttavat merenkulkijoiden mielenterveyteen heidän liikkuessaan Punaisella merellä: https://splash247.com/seafarers-bear-brunt-of-rising-aggression-from-the-houthis/

Kaksi venäläistä sota-alusta, ydinsukellusvene ja fregatti, saapuivat Havannaan vierailulle: https://www.maritime-executive.com/article/russian-warships-arrive-in-havana

Mikä mättää amerikkalaisessa sodanjohdossa: https://gcaptain.com/army-lynchpin-myth-pacific/

Kiista Spratly-saarista kiihtyy. Nyt Vietnamkin ryhtyy rakentamaan saaritukikohtaa atollille: https://www.maritime-executive.com/article/vietnam-speeds-up-its-land-reclamation-work-in-the-spratly-islands

Järjestöt:

Kansainvälinen energiavirasto IEA ennustaa hidastuvan kysynnän ja kasvavan tarjonnan aiheuttavan suuria ylijäämiä öljynteollisuudelle tällä vuosikymmenellä: https://www.hellenicshippingnews.com/slowing-demand-growth-and-surging-supply-put-global-oil-markets-on-course-for-major-surplus-this-decade/

Ympäristö:

Ruotsissa tutkijat ja varustamot vaativat avoimen kierron pakokaasupesurien kieltämistä Ruotsin aluevesillä: https://www.sjofartstidningen.se/forskare-och-rederier-det-pagar-en-miljoskandal/

Historian havinaa:

Englantilaisen tutkimusmatkailijan Sir Ernest Shackletonin viimeiseksi käyttämä alus on löytynyt 400 metrin syvyydestä Newfoundlandin edustalta. Alusta käytettiin Shackletonin vuonna 1922 tapahtuneen kuoleman jälkeen useissa eri käyttötarkoituksissa ennen sen uppoamista Labradorin mereen vuonna 1962: https://www.maritime-executive.com/article/wreck-of-shackleton-s-last-vessel-discovered-off-newfoundland

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lopussa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen vaadi uutta rekisteröitymistä. Lähdejulkaisut ovat listattuna tämän alkutekstin jälkeen. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdejulkaisut:

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

World Cargo News https://www.worldcargonews.com/home

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/