Jäsenkokous 3/2015

Paikka:                               ESL Shipping Oy, Lintulahdenkuja 10, Helsinki Aika:                                    8.10.2015 klo 17.00 – 18.30 Läsnä:                                 21 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen jäsenkokousta toimitusjohtaja Koskinen esitteli ESL Shipping Oy:n toimintaa. Esityksen jälkeen puheenjohtaja luovutti toimitusjohtajalle yhdistyksen viirin. 1§                                        Kokouksen avaus.                                             Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1800. 2§                                        Sihteeri                                             Matti Aaltonen toimi kokouksen sihteerinä. …

Jäsenkirje 5/2015

Hyvät jäsenet! Perinteinen Joululeipä syödään Handelsgilletin Donator-salissa  16.12.2015 klo 19:00 alkaen. Helpottaakseen keittiön työskentelyä Handelsgillet toivoo saavansa syöjien  lukumäärän tietoonsa hyvissä ajoin. Ilmoittautumiset pyydän lähettämään jäsen Paul Ervast’lle 14.12.2015 mennessä p. 045 232 7339 tai  paul.ervast@gmail.com Merikapteeni Lauri Heikkilä esitelmöi aiheesta ”M/s Sallan ja M/s Abakanlesin  yhteentörmäys Kalbådagrundin luona” Yhdistys tekee tutustumiskäynnin Arctech Hietalahden telakalle  13.01.2016 …

Medlemsbrev 5/2015

   Bästa medlemmar! Traditionellt Julsmörgås i Handelsgillets Donator-sal 16.12.2015 från kl.19:00. För att underlätta för köket önskas förhandsanmälningar till Paul Ervast,  tel.045 2327339 eller paul.ervast@gmail.com per 14.12.2015. För presentation av ”m/s Sallas och m/s Abakanles kollission vid Kalbådagrund” står  sjökapten Lauri Heikkilä. Föreningen besöker Arctech Sandviks varv 13.01.2016 kl 10:30. Besökningmålet är Statens ny  isbrytare. Samling vid …