Captain’s Dinner memoar/muistelu 25.5.2024

Hyvissä ajoin, jo huhtikuussa ilmoittauduin turkulaisyhdistyksen puheenjohtaja Peterin lähettämän ennakkokyselyn perusteella. Monesti olin ajatellut vastaavaan tilaisuuteen lähtemistä, aina oli ollut jokin keväinen este; veneenkunnostusta, mökin maalausta, nurmikon ajoa tai ties mitä. Nyt kun ilmoittauduin ajoissa, tuli päivä varattua kalenteriin ja sitä myöten myös ajatuksiin. Kun majoituspaikaksi ajattelemani hosteliksi muutettu Bore-laiva antoi mahdollisuuden nostalgiseen laiva-asumiseen, oli …

In memoriam – Den sista verkliga Kaphornaren Yngve Sundqvist är borta

Efter jul erhöll vi meddelande om sjökapten Yngve Sundqvists bortgång. Den 12 december 2022 hade han gått ut på den sista resan som vi sjömän emellan brukar säga. Yngve var född den 21.7.1927 i Sjundeå. Under andra världskriget deltog Yngve som soldatgosse i luftvärnets försvar av Helsingfors. Han hade tidigt bestämt sig för att gå …

För 50 år sedan – Charlie Blyth

Sven-Erikin loistavasta arkistosta taas uutta luettavaa! Charlie Blyth vägrade gå i bastu Hösten 1971 hade Sjömansunionen inbjudit ITF:s generalsekreterare, den legendariske Charlie Blyth till Finland för att informera om ITF:s kamp mot bekvämlighetsflaggsystemet. Olavi Keitele var då ordförande i Sjömansunionen och hade ordnat med ett stort informationstillfälle dit  såväl representanter för statsmakten, skeppsredare, speditonsfirmor och …

För femtio år sedan- Internationell verksamhet- ILO

International Labour Organisation ILO var för mig en helt ny upplevelse. I oktober 1970 skulle ILO hålla  sjöfartskonferens i Geneve. Henrikki Rislakki sade att han inte trivdes på dessa långa möten, det skulle bli tre veckor i Geneve. Han tyckte att jag skulle gå med i den internationella verksamheten och delta i den finska delegationen. …

För femtio år sedan – version 2

För femtio år sedan – Omställning från sjöliv till arbete iland- Finlands Skeppsbefälsförbund Jag  hade kommit iland från mitt jobb som överstyrman och tf.befälhavare på ms Helios i november 1968 och inlett mitt arbete som ombudsman på Finlands Skeppsbefölsförbund från 1 december. Det var en stor omställning i livet, första vintern bodde familjen kvar i …

Estonian haaksirikko

Estonian uppoamisesta on esitetty mitä erilaisempia selityksiä ja arvailuja. Suosittu selitys on moneen muun ohella ollut merenkäynti ja aluksen virheellinen ohjailua.  Onnettomuuden viralliseksi syyksi todettiin aluksen keulaportin pettäminen voimakkaassa merenkäynnissä ja tästä seurannutta meriveden tulviminen avoimelle autokannelle. Keulaportin pettäminen onnettomuuden syynä ei kuitenkaan täytä rikkoudu turvallisesti-periaatteen vaatimuksia. Onnettomuuden jälkeen määrättiinkin autolauttamatkustaja-alusten autokannet suojattavaksi hydraulisilla laipioilla, …

50 år sedan – version 1

Femtio år sedan jag gick iland 1968 Sommaren 1968 skedde det förändringar på Finlands Skeppsbefälsförbund. Den långvarige verksamhetsledaren Yngve Fyrqvist gick i pension och reseombudsmannen Kari Wallin tog jobbet på Helsingfors hamnisbrytare.  Uolevi Larte valdes till verksamhetsledare, han hade redan varit några år på förbundskansliet som ombudsman. Nu behövde man nyanställa ombudsmän. Platsen som ombudsman …

Första befälhavarevikariatet ms Tiira 1964

Kuva: www.suomenmuseotonline.fi Meningen var att detta skulle ha skrivits för ett år sedan, i 50-ärs serien, men det blev inte av så jag skriver nu 51 år efter händelsen. Första skepparvikariatet är nogot man kommer ihåg. När jag fick ordinarie överstyrmansjobbet på paragrafbåten ms Tiira efter sjökaptensexamen vid Åbo Navigationsinstitut 1962 var jag redan inne i karriärstegen …

Var ligger Djidelli?

För femtio år sedan var jag vikarie befälhavare på ms Helios under min sista julresa till sjöss. Vi skulle ut från Genua efter att ha lastat 90 ton styckegods. Jag hade fått meddelande från Helsingfors att vi skulle gå till Djidelli för att lasta 200 ton kork. Jag hade svårt att hitta Djidelli. Ingen ombord …