Viktigt meddelandet Vår 2020

Ärade medlem På grund av Korona virus pandemin har alla föreningens överenskomna vårens tillställningar inhiberats. Riksdags besöket 22.04.2020 och Medlemsmötet 06.05.2020. För att restaurang verksamheten sättes fast nästan helt och hållet har Ravintola Kolmio inhiberat alla reservationer framtill 31.05.2020, och på grund av det finns det inte möjligheter att ordna möten på någon restaurang. Styrelsen …

Tärkeä tiedoitus 2020 Kevät

Arvoisa jäsen Johtuen Korona virus pandemiasta kaikki yhdistyksen kevään sovitut tapahtumat ovat peruuntuneet. Eduskunta vierailu 22.04.2020 ja Jäsenkokous 06.05.2020. Koska ravintolatoiminta menee kiinni melkein kokonaan, Ravintola Kolmio ovat peruuttaneet kaikki varaukset 31.05.2020 asti, ja näin ollen ei ole edellytyksiä järjestää kokouksia missään ravintolassa. Hallitus teki päätöksen, että eduskuntavierailu peruutetaan. Vierailu pyritään järjestämään syksyllä jos tilanne …

Vårmöte 2020

Plats:                                  Casa Mare, Gyldensvägen 6, Helsingfors Tid:                                      11.3.2020 klo 19.40 – 20.25 Närvarande:                       22 medlemmar var på plats. Namnen framgår i gästboken Före mötet höll vi en tyst stund till minnet av Ari Savoilan. Han avled 26.12.2019. Peter Raudsepp höll ett föredrag ”Med angfartyg till Tallin” samt om hans andra skrivna böcker. 1.                                         …

Kevätkokous 2020

Paikka:                                Casa Mare, Gyldenintie 6, Helsinki Aika:                                    11.3.2020 klo 19.40 – 20.25 Läsnä:                                 22 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen kokousta pidettiin hiljainen hetki Ari Savoilan muistolle. Hän menehtyi 26.12.2019. Peter Raudsepp piti esitelmän ”Höyrylaivalla Tallinnaan” sekä muista kirjoittamistaan kirjoista. 1. Kevätkokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kevätkokouksen. 2.  Kevätkokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja …