Suolalihaillallinen 23. Maaliskuuta 2017

Rauman Buffalo Klubi järjesti, ties monennenko kerran, suolalihaillallisen Raumalla, Kiikartorn ravintolassa. Illallisia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevättalvella ja syksyllä.Meillä helsinkiläisillä on pysyvä kutsu tulla mukaan. Kiitos tästä mahdollisuudesta koko Buffalo Klubille ja erityisesti puheenjohtaja Pekka Santalalle. Tällä kertaa Helsingin Laivanpäällikköyhdistyksen jäseniä oli mukana viisi kappaletta. Enemmänkin olisi mahtunut.Itseoikeutettuina kunniavieraina olivat kaphornarimme B.Hilbert ja Y.Sundqvist. Puheenjohtaja …

Ändring av stadgarna

1.       Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf – Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry och dess hemort är Helsingfors stad. 2.       Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja säker finsk sjöfart. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla  sjökaptener för att diskutera för dem intressanta frågor och arrangera därtill hörande föredrag samt informationsbesök. …

Årsmötet 2017

Plats:                                   Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors Tid:                                      8.3.2017 kl 19.30 – 20.25 Närvarande:                       21 medlemmar. Namnen finns i gästboken Innan det egentliga årsmötet höll sjökapten, direktör Jarkko Toivola ett föredrag ”Saattohinauksen merkitys tankkeriturvallisuudelle”.( Eskortbogseringens betydelse för tankfartygssäkerheten) 1§                                        Mötets öppnande.                                             Föreningens ordförande öppnade mötet kl. 1930. 2§                                        Mötets laglighet, beslutförhet och godkännande av                                          …

Vuorikokous 2017

Paikka:                               Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki Aika:                                    8.3.2017 klo 19.30 – 20.25 Läsnä:                                 21 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen varsinaista vuosikokousta merikapteeni, johtaja Jarkko Toivola piti esityksen ”Saattohinauksen merkitys tankkeriturvallisuudelle”. 1§  Kokouksen avaus.      Yhdistyksen puheenjohtaja avasi vuosikokouksen klo 1930. 2§  Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen       Päätös:         Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja …

MEPA

Meillä on mahdollisuus tutustua Mepan uuteen taloon 05.05.2017 kl 13 00  alkaen.  Kestää noin 1 1/2 tuntia. Osoite Linnankatu 3 Helsinki. Talo on siinä kunnossa että päästään tutustumaan talon asuntoihin. Ilmoittautumiset 04.05.2017 mennessä      Stig Sundberg         p. 040 5944954                                   …