Föredragslista och Mötesinbjudan vårmöte 2019

Plats:                                  Handels gillet Tid:                                     13.03.2019 Närvarande::                                                                  Före mötet håller Europas sjösäkerhetsbyrås (EMSA)  direktören på pension blivit Sjökapten Markku Mylly että föredrag om EMSA och dess verksamhet. 1.                   Öppnande av mötet. 2.                   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokoll justerare och två rösträknare 3.                   Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras. 4.                   Föredragslistan för mötet godkännes 5.                   Bokslut,årsberättelse …

Kevätkokouksen asialista sekä kokouskutsu

Paikka:                               Handels gillet Aika:                                    13.03.2019 Läsnä:                                                                            Ennen kokousta Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) eläkkeelle jäännyt pääjohtaja Merikapteeni Markku Mylly pitää esitelmän EMSA :sta ja sen toiminnasta. 1.                   Kokouksen avaus. 2.                   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3.                   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4.                   Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5.                   Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. …

Tilinpäätös – Bokslut 2018

HELSINGFORS SKEPPSBEFÄLHAVAREFÖRENING rf    HELSINGIN LAIVANPAALLIKKÖYHDISTYS ry TILINPÄÄTÖS vuodelle 2018 Varat 1.1.2018 Tulot 2018 Jäsenmaksuja  Myynti               Solmio                             Pinssi                              Arpajaiset   Captains dinner 7.4. Vierailu Virossa 10-12.8  Postimerkkimyynti Menot …

Toimintakertomus 2018

 Bore Vierailu 01.02.2018 Vierailu Bore Varustamossa 01.02.2018 oli jälleen kerran hyvin onnistunut yritysvierailu. 16 jäsentä olivat mukana vierailussa. Muutama ilmoittautunut jäi pois kovan lumipyryn takia.  Bore Shippingin toimitus johtaja Håkan Modig sekä Navigointi ja Operatiivinen tarkastaja Kenneth Lindblad ottivat meidät vastaan. Sen jälkeen Håkan esitteli konttoria ja sen tilat. Sitten juotiin kahvit. Sitten Håkan piti …

Vierailu Arctech Shipyard NB-515 12.02.2019

12.02.2019 yhdistys teki vierailun Arctech Shipyard Oy:n Helsingin telakalle. Vierailun isäntänä toimi DI Antero Apajalahti. Ensin meille esiteltiin yhtiön historiaa sekä tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia. Yhtiö on venäläisten omistuksessa ja tämä aiheuttaa tällä hetkellä pieniä ongelmia yhtiölle johtuen Venäjälle asetetuista pakotteista.  Yhtiö aloittaa lähiaikoina laivojen korjaustoiminnan koska nyt on uudis-rakennusten osalta vähän hiljaisempi ajanjakso. Tämän …