2016 Verksamhetsplan – 2016 Toimintasuunnitelma

         HSB-HLY rf        VERKSAMHETSPLAN FÖR PERIODEN 2016-2017        MEDLEMSFRÅGOR        Föreningen strävar att hålla medlemsantalet omkring 70-80. Medlemsavgiften        fastställs vid årsmötet 09.03.2016 (nuvarande 20euro/år). Medlemsavgiften        indrives före 15.06.2016.        Cirkulär sändes till medlemmarna vid behov.        MEDLEMSMÖTEN        Föreningen fortsätter med besök i företag och institutioner. Egna och        …

Vuosikertomus 2015

Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja jäsenkokouksissa on ollut esillä mielenkiintoisia alustuksia. Jäsenkokouksia on pidetty yritysvierailujen yhteydessä. Talvikokous (#1) Talvikokous pidettiin Handelsgilletissä 14.1. Toimitusjohtaja Staffan Herlin piti alustuksen Finncarriersin nykytoiminnasta, rikkidirektiivistä ja varustamon alushankinnoista. Uusina jäseninä hyväksyttiin Paavo Wihuri ja Raimo Kiiski. Paikalla oli 24 osanottajaa. Yhdistyksen 140-vuotisjuhla Yhdistyksen 140-vuotisjuhlat pidettiin Handelsgilletissä 24.1.2015. Paikalla oli …

Årsberättelse 2015

Föreningen har varit aktiv under verksamhetsåret och på mötena har åhörts intressanta föredrag. Möten har hållits också i samband med företagsbesök. Vintermedlemsmötet (#1) Vintermedlemsmötet hölls på Handelsgillet 14.1. Direktör Staffan Herlin höll en presentation om Finnlines nuvarande verksamhet, svaveldirektivet och om rederiets fartygsförvärv. Som nya medlemmar antogs Paavo Wihuri och Raimo Kiiski. 24 medlemmar deltog. …

Årsmöte 09.03.2016

Plats:                                   Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors Tid:                                      9.3.2016 kl 19.00 – 20.50 Närvarande:                       29 medlemmar, vars namn framgår i gästboken. Innan det egentliga årsmötet höll sjöfartsrådet Paavo Wihuri ett föredrag om ”Den finska sjöfartens försörjningsberedskap förr och nu”. Medlemmarna kan få föredraget av Paavo Wihuri som en artikel på finska till ”Sininen reservi”. 1§                                        Mötets …

Vuosikokous 09.03.2016

Paikka:                               Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki Aika:                                    9.3.2016 klo 19.00 – 20.50 Läsnä:                                 29 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen varsinaista vuosikokousta merenkulkuneuvos Paavo Wihuri piti esityksen ”Suomen merenkulun huoltovarmuus ennen ja nyt”. Esitys on jäsenistölle saatavana Paavo Wihurilta artikkelina Siniseen reserviin. 1§                                        Kokouksen avaus.                                             Yhdistyksen puheenjohtaja avasi vuosikokouksen klo 20:15.  Hän kertoi jäsenille …

Besök – Vierailu Ab Arctia Shipping Oy

Vårens sista möte hålls 11.05.2016 kl.17:00.  Vi besöker Arctia Shipping Ab:s lokaler på Skatudden i Helsingfors, Maringatan 9.  Köranvisning på http://arctia.fi/kontaktinformation/ Spårvagn 4, ca 300m gångavstånd från ändhållplatsen. Deltagaranmälningar tas emot av Lauri Vuorinen, tel. 050 566 6773 eller vuorinenlauri02@gmail.com per 02.05.2016.  Kevään viimeinen kokous on 11.05.2016 klo 17:00. Vierailemme Arctia Shipping Oy’n toimitiloissa Katajanokalla, …

 Kokouspäivämäärät 2016-17Vuosikokouksessa 09.03.2016 päätetyt päivämäärät ovat seuraavat, huomioikaa muuttunut aloitus kellonaika:11.05.2016 Klo 1700 Vierailu Arctia Shippingin toimistolla28.09.2016 klo 1800 Handelsgillet07.12.2016 klo 1800 Handelsgillet Joululeipä11.01.2017 klo 1800 Handelsgillet08.03.2017 klo 1800 Handelsgillet Vuosikokous  Mötedagar 2016-17 I årsmötet 09.03.2016 bestämt dagarna är:  Obs tiden har ändras! 11.05.2016 Klo 1700 Besök till Arctia Shippingin kontoret 28.09.2016 klo 1800 Handelsgillet …