Vierailu Traficom – 14.11.2019 – Besök till Traficom

 Meillä oli ilo vierailla 14.11.2019 Traficom:ssa. Vierailun isäntänä toimi Juha Matti Korsi. Aluksi Esa Sirkiä esitti meille uudet väylähankkeet, ja kuinka ne tänä päivänä rahoitetaan. Halutaan yhä isompia laivoja satamiin, ja se myös tarkoittaa, että väylät on tehtävä syvemmäksi. Koska rahaa ei ole tänä päivänä joka hankkeeseen, osa hankkeista voi joutua odottamaan pitkään, ennen kuin …

Syyskokous Asialista / Kokouskutsu

Paikka:                               Casa Mare Aika:                                    11.12.2019 Läsnä:                                                                            Ennen kokousta Hans Langh pitää esitelmän Langh Shippingin tämän hetken toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä. 1.                   Kokouksen avaus. 2.                   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa 3.                   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4.                   Hyväksytään kokouksen asialistaksi kokouskutsu 5.                   Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma. 5.1                 Vahvistetaan 2020 tulo …

Toimintasuunnitelma 2020

                                           Jäsenasiat Pyritään pitämään jäsenmäärä suurin piirtein siinä missä se on tällä hetkellä. Kuitenkin olisi toivottavaa että yhdistys saisi enemmän nuoria jäseniä koska ikäjakautuma on hiukan epäsuotuisa. Yhdistykseen on liittynyt uusia jäseniä ja on muutama nuorikin nyt myös liittynyt.                                            Jäsenmaksu Jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa 11.12.2019. Nykyinen jäsenmaksu 20 e / vuosi. Vuoden 2010 peritään …

Joululeipä – 11.12.2019 – Julsmörgås

Joululeipä Casa Mare 18:00 – 21:00 Perinteinen joulu leipä on tänä vuonna ravintola Casa Maressa. Käyntiosoite: Gyldenintie 6 Hans Langh tulee pitämään esitelmän Langh Shippingin tämän hetken toiminasta. Ruokavaihtoehtoina ovat       1)     Päivän tuoretta kalaa kauden lisukkeilla          2)     Peuramakkara ja juureksia Jäseniä pyydetään ilmoittamaan osallistuminen sekä ruokavalinta puheenjohtajalle Ilmoittautumiset …

Verksamhetsplan 2020

                                           Medlemsärenden Vi försöker hålla medlemsantalet ungefär på den nivå den är nu. Ändå skulle det vara önskvärt om föreningen kunde få mera unga medlemmar för åldersfördelningen är lite ogynnsam. Till föreningen har anslutit sej nya medlemmar och några unga har anslutit sej ochså.                                             Medlemsavgiften Medlemsavgiftens storlek beslutes på årsmötet 11.12.2019. Nuvarande medlemsavgift …

Höstmöte föredragslista / Mötesinbjudan

Plats:                                  Casa Mare Tid:                                     11.12.2019 Närvarande::                                                                  Före mötet håller Hans Langh ett föredrag om Langh Ships nuvarande verksamhet och framtids utsikter. 1.                   Öppnande av mötet. 2.                   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokoll justerare och två rösträknare 3.                   Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras. 4.                   Till föredragslista för mötet godkännes möteskallelsen 5.                   Verksamhetsplanen för 2020 bekräftas …

Budjettiesitys 2020

Tulot Jäsenmaksuja                    65 x 20 €                                                  1300,00 € Myynti solmio                     4 x 35 €                                                    140,00 € Myynti Pins                         4 x 10 €                                                      40,00 € Arpajaiset                                                                                              350,00 € Viron matka                        osallistujat     …

Kunniakäynti Hukkuneiden merimiesten muistomerkillä – 02.11.2019 – Heders uppvaktningen vid sjömännens Minnesmärke

Tilaisuudessa oli läsnä 7 jäsentä. Mikaelin laulajat lauloivat virret ja puheen piti Rovasti Kauko Puranen. Seppelen laski tänä vuonna Rajavartiolaitos. M/s Malmin stuertin veli laski oman seppeleensä samassa tilaisuudessa. Kunniakäynnin aikana Suomen Meripelastusseuran alukset sekä muutama Rajavartiolaitoksen alus teki ohimarssin. Jälkeen päin alukset olivat nähtävillä Kauppatorin rannassa. Tilaisuuden jälkeen oli kahvitilaisuus Mikael Agrikolan kirkon kryptassa. …