Vårmötet – Kevätkokous

Vårens sista möte hålls 11.05.2016 kl.17:00.  Vi besöker Arctia Shipping Ab:s lokaler på Skatudden i Helsingfors, Maringatan 9.  Köranvisning på http://arctia.fi/kontaktinformation/ Spårvagn 4, ca 300m gångavstånd från ändhållplatsen. Deltagaranmälningar tas emot av Lauri Vuorinen,  tel. 050 566 6773 eller vuorinenlauri02@gmail.com per 02.05.2016.  *********** Kevään viimeinen kokous on 11.05.2016 klo 17:00. Vierailemme Arctia Shipping Oy’n toimitiloissa Katajanokalla, …

Föredragningslista

Årsmötet onsdagen den 09. Mars 2016 Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors 1. Öppnande av mötet 2. Mötens lagenlighet, beslutförhet och godkännande av föredragningslistan 3. Val av mötets ordförande och sekreterare 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 5. Fastställande av bokslutet över räkenskaperna för föregående verksamhetsår 6. Verksamhetsgranskarnas utlåtande 7. Beviljande av ansvarfrihet för styrelsen och de …

Esityslista

Vuosikokous keskiviikkona 09. Maaliskuuta 2016 Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tilinpidon hyväksyminen 6. Toiminnantarkastajien lausunto 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille 8. Jäsenmaksun vahvistaminen seuraavalle vuodelle 9. Sihteerin palkkion vahvistaminen 10. …

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Bästa medlemmar! Välkommen till årsmötet, som hålls på Handelsgillet i Donatorsalen (Kaserngatan 23, Helsingfors) onsdagen 09.03.2016 kl. 1900. Den stadgeenliga årsmötesfrågorna behandlas. Sjöfartsrådet Paavo Wihuri har utlovat en intressant föreläsning om ”Finska sjöfartens servicesäkerhet förr och nu”. Vårens sista möte hålls 11.05.2016 kl.17:00. Vi besöker Arctia Shipping Ab:s lokaler på Skatudden i Helsingfors, Maringatan 9. …

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Hyvät jäsenet! Tervetuloa vuosikokoukseen, joka pidetään Handelsgilletin Donatorsalissa  (Kasarminkatu 23) keskiviikkona 09.03.2016 klo 1900. Käsiteltävänä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Esitelmöitsijäksi on lupautunut Merenkulkuneuvos Paavo Wihuri joka pitää mielenkiintoisen esityksen aiheesta ”Suomen merenkulun huoltovarmuus ennen ja nyt” Kevään viimeinen kokous on 11.05.2016 klo 17:00. Vierailemme Arctia Shipping Oy’n toimitiloissa Katajanokalla, Laivastokatu 9, Helsinki Kts ajo-ohje http://arctia.fi/yhteystiedot/ Raitiovaunu 4, …