CESMA News

CESMAn uutiset löytyvät aina täältä: https://www.cesma-europe.org/news.html CESMA nyheter och nyhetsbrev kan hittas här: https://www.cesma-europe.org/news.html

För femtio år sedan- Internationell verksamhet- ILO

International Labour Organisation ILO var för mig en helt ny upplevelse. I oktober 1970 skulle ILO hålla  sjöfartskonferens i Geneve. Henrikki Rislakki sade att han inte trivdes på dessa långa möten, det skulle bli tre veckor i Geneve. Han tyckte att jag skulle gå med i den internationella verksamheten och delta i den finska delegationen. …

2105 – Pöytäkirja/Protokoll

Hallitus päätti kokouksessaan 20.4.2021, että esitellään jäsenistölle syyskokouksen 2020 ja kevätkokouksen 2021 sääntömääräiset asiat sähköpostitse. Hyväksymismenettelynä käytetään hiljaista hyväksyntää. Jos kukaan ei vastusta hallituksen esitystä määräaikaan mennessä, esitys katsotaan hyväksytyksi. Jäsenistölle annettiin 10 päivää aikaa kommentoida asialistalla olevia asioita. Vastaukset oli oltava puheenjohtajalla sähköpostissa viimeistään 3.5.2021. Styrelsen beslöt på sitt möte 20.04.2021, att det förslås …