Merenkulun artikkeleita 31.1.2024: ruotsalainen merenkulku puhuttaa Ruotsissa, merenkulkijoiden onnellisuus jatkaa putoamistaan, Punaisenmeren kriisin vaikutuksia pitemmällä aikavälillä analysoidaan, Venäjän öljykauppa ja rajoitusten kevennys, IMO:n ja EU:n säännökset ovat vauhdittaneet varustamojen hiilineutraaliustavoitteita.

Merenkulku yleinen: Merenkulkuala ja poliitikot keskustelivat Ruotsin elinkeinoelämän järjestämässä konferenssissa merenkulun tulevaisuudesta ja sen edellytyksistä. Aiemmat toimenpiteet saivat ulosliputuksen pysäytettyä mutta uutta tonnistoa Ruotsin lipun alle ei ole tullut toivottuun tahtiin. Kilpailukyky muiden maiden kanssa ei ole tasaveroinen: https://www.sjofartstidningen.se/bransch-och-politiker-vill-se-snabba-ryck/ McQuilling Services -yhtiö on julkaissut 27. painoksensa Säiliöalusmarkkinakatsauksesta vuosille 2024 – 28. Raportti tekee yksityiskohtaisen analyysin …

Merenkulun artikkeleita 29.1.2024: Merenkulkijoiden palkkataso nousussa, Finncanopus Kanarialla, LNG:n saatavuudessa ongelmia USA:sta, Venäjän öljyn ja öljytuotteiden kysyntä, Foreship suunnittelee, telakoiden työraot, maailmankaupan häiriöt, meluntorjunta IMO:ssa, Etelä-Kiinan meren kriisi.

Mitä tarkoittaa termi?: Triple hull: https://www.marineinsight.com/naval-architecture/what-are-triple-hull-vessels/ Merenkulku yleinen: Merenkulun tulevaisuus on navigoinnin tulevaisuutta. Hiilineutraaliuden, digitalisaation ja kehittämisen tarve on nyt kiihkeämpää kuin koskaan. Merenkulku on jakautunutta ja kaikki kuviteltavissa olevat tavarat kuljetetaan meritse mitä erilaisimmilla aluksilla:  https://gcaptain.com/the-future-of-navigation-is-the-future-of-shipping/ Kolumni: Löysät puheet eivät upota aluyksia vaan yleinen välinpitämättömyys ja apatia merenkulkua kohtaan. gCaptainin päätoimittajan vaste USA:n hallinnolle …

Merenkulun uutisia 26.1.2024: Afrikan kiertäminen lisääntyy Punaisenmeren kriisin jatkuessa, Icon of the Seas on kastettu, jäätilanne ja avustusrajoitukset eilen – tänään, satamille viime vuosi oli vaikea, Ukraina jatkaa iskujaan Venäjän infraan – EU salakuljetukseen, luotsin putoaminen Humberissa edelleen tutkinnassa, nostaako päästökauppa hintoja?

Mitä tarkoittaa termi?: Suomen eläkejärjestelmän toimijat: https://www.etk.fi/suomen-elakejarjestelma/hallinto-ja-valvonta/elakejarjestelman-toimijat/ Merimieseläkekassa (verkkojulkaisuna Albatrossi-lehti): https://www.merimieselakekassa.fi/ Merenkulku yleinen: Säiliöaluksen kierto Afrikan ympäri Suezin kanavan sijaan lisää kustannuksia n. 1 miljoonan $:n verran ja matka-aikaa n. kahdella viikolla. Aframax-aluksen kululisäys on n. 110 %:a ja konttialuksen n. 35 %:a. Suezin kanavan liikenne on vähentynyt joulukuisesta jo 60 %:a ja konttialuksilla jopa …

Merenkulun uutisia 24.1.2024: Merenkulkijoiden rekrytointi kriisissä vaikka palkat ovat nousseet, Punaisenmeren kriisin vaikutukset, Venäjän vienti, jäätilanne ja avustusrajoitukset tänään, väitöskirja jäärännissä ajosta – muutoksia jääluokkamääräyksiin?

Mitä tarkoittaa termi?: International Chamber of Shipping (ICS): https://www.ics-shipping.org/about-ics/ Spodumene: https://fi.wikipedia.org/wiki/Spodumeeni Merenkulku yleinen: Ruotsissa pidetyssä konferensissa käytiin läpi merenkulun tilannetta kriisien keskellä: https://www.sjofartstidningen.se/det-ar-vasentligt-att-de-sker-samtidigt/ Ruotsin merenkulkusektorin odotetaan kasvavan epävarmasta tilanteesta huolimatta tänä vuonna 7 %:a ja 6 %:a ensi vuonna. Kasvun odotetaan tulevan kasvavasta ulkomaankaupasta, yleisestä taloudellisesta aktiivisuudesta Ruotsissa ja lisääntyvästä merimatkailusta: https://www.sjofartstidningen.se/sjofarten-i-sverige-forvantas-vaxa/ Varustamot, alukset ja …

Merenkulun uutisia 22.1.2024: turvallisuus ja palkanmaksu, rahdit ja vakuutusmaksut nousevat, maailmankaupassa muutoksia kriisien vuoksi

Varustamot, alukset ja merenkulkijat: Nyt, kun merenkulkijoiden saatavuus on heikentynyt merkittävästi, heidän / meidän turvallisuuteen kiinnitetään huomattavasti enemmän huomiota: https://www.hellenicshippingnews.com/seafarers-safety-must-be-enhanced-in-red-sea-shipping-industry-says/ Jemeniin kaapatulta alukselta on vapautettu miehistön nuorin jäsen, kreikkalainen kadetti. Loput miehistön jäsenet ovat filippiiniläisiä. He ovat hyvässä kunnossa ja kykenevät pitämään yhteyttä perheisiinsä: https://gcaptain.com/greek-cadet-released-from-tanker-seized-by-iran/ Usalaisille ja englantilaisille merenkulkijoille maksetaan kaksinkertainen palkka Punaisenmeren läpikulusta: https://gcaptain.com/us-and-uk-seafarers-to-earn-double-pay-for-red-sea-transits/ …

SPK / MEK 22.01.2024

Vierailu Merimieseläkekassaan 22.01.2024 Merimies eläkekassan varatoimitusjohtaja Marina Paulaharju oli kutsunut HLY vierailulle 22.01.2024 kl 14:00. Toimitusjohtaja Jari Puhakka ja Marina ottivat meitä vastaan, kun ja toivottivat tervetulleeksi. Ensin oli kahvitarjoilua ja siinä samalla sitten me esittelimme itsemme Jarille ja Marinalle. Marina oli tuttu monelle koska on ollut 27 vuotta MEK:n palveluksessa, mutta Jari ei ollut …

Merenkulun artikkeleita tänään 19.1.2024: Talvi etenee – jm Nordica lähtee ensi viikolla, Eckerö Line ja Finnlines parantavat lähiliikenteessä, konttirahdit kovassa nousussa, polaariliikenteestä, telakkatilaukset ovat nyt säiliöaluksia, STCW:n päivitystarve uusiutuville polttoaineille, kiitosjumalanpalvelus meripelastukselle.

Varustamot, alukset ja merenkulkijat: Eckerö Line parantaa asemiaan Suomenlahden liikenteessä. Viime vuonna ylittyi 2 miljoonan matkustajan raja. Myös ms Finbo Cargon uudet aikataulut paransivat rahtituloja. Ms Finlandia on nyt telakalle, jossa sitä uudistetaan kuukauden telakoinnissa. Uudistukset koskevat erityisesti polttoainetaloutta. Alus palaa liikenteeseen 8.2.2024: https://www.sjofart.ax/nyheter/eckero-line-over-tva-miljoner/ Yhä useampi matkustaja valitsee Finnlinesin Naantalin, Långnäsin ja Kapellskärin liikenteessä: https://www.sjofartstidningen.se/stor-okning-for-finnlines/ …

Merenkulun aiheita 17.1.2024: Koalitiolta kehotus välttää Punaistamerta, vakuutusmaksut kymmenkertaistuneet viimeisten viikkojen aikana – jos sellaisen saat, nainen perämiehenä Icon of the Seasillä – suomalainen, Venäjän raakaöljy alle hintakaton, jäätilanne tänään, maailman telakkatoiminta keskittyy, tarvitseeko maailma M8:n G7:n tilalle, Gabonin rekisteri kasvaa, Sjöfartsverketin pääjohtaja vaihtuu, Ever Givenin onnettomuusraportti

Mitä tarkoittaa termi?: IHM report: https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/ihm-ship-recycling/ihm-part-1-certification.html Red Tape issue: https://ilo.org/empent/whatsnew/WCMS_499328/lang–en/index.htm Merenkulku yleinen: Punaisenmeren kriisi jyllää ja sillä on merkittäviä vaikutuksia merenkulkuun. Artikkeli sisältää hyvän yhteenvedon kontti- ja säiliöalusten tilanteesta ja vaikutuksista: https://www.hellenicshippingnews.com/red-sea-shipping-disruption-rages-on-and-the-impact-will-continue-well-into-2024/ Lisää vaikutuksia koskien Qatarin LNG-kuljetuksia ja japanilaisten autonosakuljetuksia. Kummankin vaikutukset näkyvät Euroopassa: https://www.hellenicshippingnews.com/qatar-pauses-red-sea-tankers-after-western-strikes-on-houthis/ Varustamot, alukset ja merenkulkijat: Mainos: miten hyödynnetään optimaalisesti nopeutta ja …

Merenkulun aiheita 15.1.2024: Punaisenmeren tilanne vain pahenee, tietoa ja tiedon jakamista, Suomen huoltovarmuuslaivasto uudistuu, Suezin kanava hiljenee sodan vuoksi, Panaman kanava kuivuuden, jäätilanne tänään, jm Fennica jäänmurtoon, tekoälyn ja sensorien käyttö helpottaa navigoinnissa, tulossa uudet VTS-liikennesäännöt, XAMK:lle uusi simulaattori, merituulivoiman ja merenkulun yhteensovittamisesta uusi ohje, emut vs Australia 1 – 0

Merenkulku yleinen: Johtava valtamerirahtien analysointi- ja arviointialusta on todennut, että USA:n ja UK:n hyökkäysten jälkeen asiat menevät vielä huonompaan suuntaan ennenkuin ne alkavat selkiytymään. Levottomuudet eivät ole uusi ilmiö Lähi-Idässä ja tietty riskitaso on ollut aina olemassa. Analysoija pitää epätodennäköisenä, että tilanne laajenisi Hormuzin salmeen: https://www.hellenicshippingnews.com/us-and-uk-missile-strikes-could-signal-the-beginning-of-the-endgame-in-the-red-sea-crisis-but-severe-disruption-will-remain-in-ocean-freight-supply-chains/ Merenkulku on rakennettu vastavuoroisuusperiaatteelle, sinä maksat, minä kuljetan. Mutta …

12.1.2024 päivän uutisia: Punainenmeri, Punainenmeri, Punainenmeri, Jäätilanne tänään ja Ruotsi kovilla, Ukraina on onnistunut lisäämään viljanvientiään, laivanrakennuksen vuosi 2024, AIS viestinviejänä, OTKES uuteen erityisvirastoon, merenkulun ympäristötavoitteet 2024

Mitä tarkoittaa termi?: Liftboat: https://en.wikipedia.org/wiki/Liftboat Mitä eroa on risteilijällä ja hävittäjällä: https://www.marineinsight.com/types-of-ships/cruisers-vs-destroyers/ Shipping Agency: https://en.wikipedia.org/wiki/Shipping_agency Varustamot, merenkulkijat, alukset: Ms Finncanopuksen miehistö sai linjakasteensa: https://www.sjofart.ax/nyheter/linjedop-for-alla-pa-finncanopus/ Kontti, roro ja ajoneuvot: Punaisenmeren kriisin aiheuttamat uudelleen reititykset kätkevät konttiliikenteen kapasiteettiongelman. Afrikan kiertäminen luo illuusion nousseesta kapasiteettitarpeesta, vaikka sektoria vaivaa ylikapasiteetti. Koronan aikana syntynyt kysyntä vähensi romutusta eivätkä romutusluvut ole …