Heders uppvaktningen vid sjömännens Minnesmärke – Kunniakäynti Merimiesten muistomerkillä 31.10.2020

 Sju medlemmar var närvarande vid tillställningen. Mikaels sångare sjönk psalmerna och talet höll försmalingsprästen Maria Repo-Rostedt. Kransen nedlade i år Trafik och kommunikations byrån Traficom. Under hedersuppvaktningen gjorde Sjöräddnings föreningens båtar en förbi marsch. I konvojen var med sjöbevakningens bevakningsbåt. Båtarna var till uppvisning vid salutorgets strand efter tillställningen. I år var det ingen kaffe …