Vårmöte 13.03.2019

Plats:                           Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors Tid:                                     13.03.2019 kl 1930-2010 Närvarande:                        26 medlemmar deltog. Namnen framgår i gästboken Innan mötet höll Europas Sjösäkerhets byrås i pension gått verkställande direktör sjökapten Markku Mylly ett föredrag om EMSA : s verksamhet. 1                                         Mötets öppnande.                                            Föreningens ordförande öppnade vårmötet. 2                                         Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare. …

Kevätkokous 13.03.2019

Paikka:                               Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki Aika:                                    13.3.2019 klo 19.30 – 20.10 Läsnä:                                 26 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen kokousta Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) eläkkeelle jäänyt pääjohtaja merikapteeni Markku Mylly piti alustuksen EMSA:n toiminnasta. 1.                                        Kevätkokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kevätkokouksen. 2.                                        Kevätkokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Kevätkokous esitti kokoukselle toimihenkilöitä. Päätös:         …

Toimintakertomus 2018

Bore Vierailu 01.02.2018 Vierailu Bore Varustamossa 01.02.2018 oli jälleen kerran hyvin onnistunut yritysvierailu. 16 jäsentä olivat mukana vierailulla. Muutama ilmoittautunut jäi pois kovan lumipyryn takia.  Bore Shippingin toimitusjohtaja Håkan Modig sekä Navigointi- ja Operatiivinentarkastaja Kenneth Lindblad ottivat meidät vastaan. Sen jälkeen Håkan esitteli konttoria ja sen tilat. Sitten juotiin kahvit. Sitten Håkan piti esitelmän Boren …

Verksamhets berättelse 2018

Bore besöket 01.02.2018 Besöket till Bore rederiet 01.02.2018 var än en gång ett mycket lyckat företags besök. 16 medlemmar var med på besöket. Några anmälda blev borta på grund av snö yra. Bore rederiets verkställande direktör Håkan Modig och Navigations och Operativa granskaren Kenneth Lindblad tog emot oss. Därefter förevisade Håkan kontoret och dess ytrymmen. …