Pöytäkirja Jäsenkokous 1/2016

Paikka:                               Arctech Helsinki Shipyard, Laivakatu 1, Helsinki Aika:                                    13.1.2016 klo 10.30 – 13.10 Läsnä:                                 25 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen jäsenkokousta jäsenille esiteltiin uutta jäänmurtaja Polarista. Puheenjohtaja kiitti yhtiön edustajia: projektipäällikkö Mika Willbergiä, tuotantopäällikkö John Forsellia ja johdon sihteeriä Sirpa Ojaniemeä, esittelystä luovuttamalla heille yhdistyksen solmion kullekin. 1§                                        Kokouksen avaus                                             Puheenjohtaja …

Protokoll Möte 1/2016

Plats:                                  Arctech Helsinki Shipyard, Skeppsgatan 1, Helsingfors Tid:                                      13.1.2016 kl 10.30 – 13.10 Närvarande:                       25 medlemmar. Namnen finns i gästboken. Innan mötet presenterades den nya isbrytaren Polaris för medlemmarna.Ordförande tackade Arctechs representanter: Projektchef Mika Willberg, produktionschef John Forsell och ledningens sekreterare Sirpa Ojaniemi för visningen och lunchen och överräckte föreningens slips åt dem. Sekreteraren …

Pöytäkirja Jäsenkokous 4/2015

Paikka:                               Handelsgillet, Helsinki Aika:                                    16.12.2015 klo 20.05 – 20.30 Läsnä:                                 31 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen kokousta pidettiin hiljainen hetki merikapteeni Petri Suomisen muistolle. Yhdistys muisti omaisia myös adressilla. 1§                                        Kokouksen avaus.                                             Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi terveiset edelliseltä puheenjohtajalta Timo Nenoselta. 2§                                        Sihteeri                                             Matti Aaltonen toimi kokouksen sihteerinä. 3§                                        …

Protokoll Möte 4/2016

Plats:                                  Handelsgillet, Helsingfors Tid:                                      16.12.2015 kl. 20.05 – 20.30 Närvarande:                       31 medlemmar, vilkas namn finns i gästboken. Innan mötet hölls en tyst minut för att hedra minnet av Petri Suominen. Föreningen har ihågkommit de anhöriga med en adress. 1§                                        Öppnandet av mötet.                                             Ordförande öppnade mötet och hälsade från tidigare ordförande Timo Nenonen. 2§                                        Sektererare                                             …

Pöytäkirja Jäsenkokous 3/2015

Paikka:                               ESL Shipping Oy, Lintulahdenkuja 10, Helsinki Aika:                                    8.10.2015 klo 17.00 – 18.30 Läsnä:                                 21 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen jäsenkokousta toimitusjohtaja Koskinen esitteli ESL Shipping Oy:n toimintaa. Esityksen jälkeen puheenjohtaja luovutti toimitusjohtajalle yhdistyksen viirin. 1§                                        Kokouksen avaus.                                             Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1800. 2§                                        Sihteeri                                             Matti Aaltonen toimi kokouksen sihteerinä. …

Protokoll möte 3/2015

Plats:                                  ESL Shipping Oy, Fågelviksgränden 10, Helsingfors Tid:                                      8.10.2015 kl. 17.00 – 18.30 Närvarande:                       21 medlemmar, vilkas namn finns i gästboken. Innan mötet presenterade VD Koskinen ESL Shippings verksamhet. Efter presentationen överräckte vår ordförande föreningens standert till ESLs verkställande direktör. 1§                                        Öppnandet av mötet.                                             Ordförande öppnade mötet kl. 1800. 2§                                        Sektererare                                             Matti …