Höstmöte – Syyskokous 2018 Joululeipä

Höstmöte 12.12.2018 Vid mötet var 31 medlemmar närvarande. Före mötet  höll föreningens medlem Sven-Erik Nylund ett kort föredrag om Kullervo Räsänens teckningar. Föredraget var intressant. Kullervo Räsänen har varit medlem i föreningen.  År 2018 styrelse framförde sin avskedsbegäran och förklarade sej stå till förfogande till 2019 styrelse förutom Paul Ervast som avstår från kassörens uppdrag …