Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf Protokoll Möte 2/2015

17.5.2015 Matti Aaltonen  Plats:                                  Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors Tid:                                      13.5.2015 kl. 19.00 – 19.50 Närvarande:                       16 medlemmar. Namnen i gästboken. 1§                                        Mötets öppnande.                                             Ordföranden öppnade mötet kl. 19.00. 2§                                        Sekreterare                                             Matti Aaltonen fungerade som mötets sekreterare 3§                                        Utmärkelser. HSF överräckte hedersdiplom åt följande hedersmedlemmar: ·         Yngve Sundqvist ·         Sven-Erik Nylund ·         Timo …