Merenkulun uutisia 8.5.2024: shadow fleet jatkaa kasvuaan, P&O:n varustamojohtaja ei tule merimiehen palkalla toimeen, laivatunneli tulee, jäätilanne tänään, Langh Ships´n kolmas kastettu, alusten tietoliikenne paranee, Ahvenanmaa aikoo lisätä merenkulun koulutusta, vähenevätkö merikuljetukset, USA:n valmiusongelmat.

Mitä tarkoittaa termi?:

BRS: https://www.brsshipbrokers.com/about-us

Conscious uncoupling: https://en.wikipedia.org/wiki/Conscious_uncoupling

ISA (International Seabed Authority): https://www.isa.org.jm/about-isa/

MPV (Multi Purpose Vessel): https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-purpose_vessel

Merenkulku yleinen:

Lisääntyvät geopoliittiset jännitteet ja ennakoimattomat sääilmiöt lisäävät riskejä aluksille, miehistöille ja lasteille. Se vaatii uudenlaista tilannetietoisuuden tasoa ja nopeutta vastata kehittyviin tilanteisiin sekä päälliköiltä että varustamoilta. Tieto ja tiedon käyttö helpottavat työntekoa mutta tietoa pitää osata hyödyntää: https://www.seatrade-maritime.com/opinions-analysis/future-proofing-shipping-against-next-crisis

Shadow fleet jatkaa kasvuaan, tänä vuonna määrä on kasvanut 17 % 787 alukseen, joka on 8,5 % kokonaissäiliöaluskapasiteetista. Vetoisuusmäärä on 93,7 miljoonaa DWT:a, joka vastaa 13,7 % kokonaissäiliöalustonnistosta. Meklarit varoittavat tekemästä liian nopeita vastatoimia, koska ne saattavat sekoittaa markkinat pahemman kerran. Rauhallinen ja johdonmukainen lähestymistapa ongelmanratkaisuun tarvitaan: https://splash247.com/regulating-the-staggering-shadow-fleet-too-fast-could-cause-global-economic-shock/

Varustamot, alukset ja merenkulkijat:

Näillä varustamoilla menee hyvin: https://www.marineinsight.com/know-more/best-shipping-companies-in-merchant-navy/

P&O Ferries´n toimitusjohtaja on ollut UK Parlamentin kauppakomitean kuultavana varustamon palkoista ja työoloista. Toimitusjohtaja myönsi, ettei tulisi toimeen miehistön alimman palkkaluokan tuloilla. Varustamon minimipalkka kanaaliliikenteessä on pienempi kuin UK:n minimipalkka. Varustamo joutuu kohta nostamaan minimipalkkaa Ranskankin säädettyä lailla korkeammasta minimipalkasta: https://www.seatrade-maritime.com/crewing/po-ferries-boss-could-not-live-seafarer-wages

Kontti, roro ja ajoneuvot:

Konttien hinnat Kiinassa ovat muuttuneet viime päivinä nopeasti. Syitä on useita mm. Punaisen meren kriisi sitoo paljon kontteja kuljetukseen, toisaalta käyttäjän päähän varastoituu helposti kontteja, jos niitä ei kannata tyhjinä kuljettaa tai ne ovat elinkaarensa päässä: https://www.hellenicshippingnews.com/containerxchange-rising-volatility-in-chinas-container-market-as-sellers-hold-back-inventory-amid-uncertainty/

Konttivarustamo varoittaa Punaisen meren kriisin häiritsevän Kauko-Idästä Pohjois-Eurooppaan ja Välimerelle suuntautuvaa konttiliikennettä ja sen voivan leikata kapasiteettia 15 – 20 %: https://shippingtelegraph.com/container-news/maersk-warns-red-sea-disruption-could-cut-asia-europe-capacity-by-20/

Konttivarustamo sijoittaa urheiluun. Jalkapallojoukkueen lisäksi kohteena on olympiatulen tulo Ranskaan: https://splash247.com/olympics-fever-sweeps-across-cma-cgm-and-marseille/

Elintarvikkeet ja kuivarahti:

Sääilmiöt (Panaman kanava) ja alueelliset kriisit (Suezin kanava) ovat vaikuttaneet kuivarahtialustenkin toimintaan ja rahteihin aivan samoin kuin muidenkin sektorien: https://www.hellenicshippingnews.com/multipurpose-shipping-hit-by-panama-canal-and-red-sea-troubles/

Matkustaja- ja risteilyliikenne:

Risteilyvarustamo rekrytoi tuhansia uusia työntekijöitä vastatakseen kasvavaan kysyntään: https://gcaptain.com/royal-caribbean-recruiting-thousands-to-meet-soaring-cruise-demand-staff-new-ships/

Väylät, kanavat ja sisävedet:

Kamputsea on rakentamassa Kiinan tuella kanaalia Phnom Penh´stä Siamin lahdelle: https://splash247.com/cambodia-presses-ahead-with-canal-project-linking-the-capital-with-the-gulf-of-thailand/

Maailman ensimmäinen laivatunneli on suunnitelmissa avata vuonna 2030. Tunnelin pituus olisi 1,7 km: https://www.maritimejournal.com/marine-construction/video-advisor-hired-for-worlds-first-ship-tunnel/1493397.article

Talvimerenkulku ja napa-alueet:

Jäätilanne ja avustusrajoitukset Itämerellä 8.5.2024: https://cdn.fmi.fi/marine-observations/products/ice-charts/latest-full-color-ice-chart.pdf

Satamat ja terminaalit:

Euroopan satamat tarvitsevat seuraavien kymmenen vuoden aikana 80 miljardia € rahoitusta säilyäkseen kilpailussa: https://www.portstrategy.com/world/80bn-needed-to-boost-europes-ports/1493371.article

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Langh Ships´n kolmas uudisrakennus, Sofia, on kastettu ja matkalla Eurooppaan: https://www.sjofartstidningen.se/langh-ships-tredje-nybygge-levererat/

Konttivarustamo Maersk on esitellyt uuden 16´000 TEU:n aluksen, jonka komentosilta ja asuintilat sijaitsevat keulassa. Alus on suunniteltu Aasian ja Euroopan väliseen liikenteeseen kuin myös Pohjois-Atlantin liikenteeseen: https://www.maritime-executive.com/editorials/the-forward-bridge-in-future-container-shipping

Maaefektialusta suunnitteleva yritys on saanut 300 miljoonaa $ rahoitusta: https://www.maritime-executive.com/article/wing-in-ground-craft-startup-regent-secures-300m-leasing-deal

Painolastivesiyleissopimus tulee uuteen vaiheeseen. Lähes kaikkiin aluksiin on asennettu järjestelmät. Nyt huomio kiinnittyy vaatimuksenmukaisuuteen: https://www.maritime-executive.com/features/full-compliance-for-ballast-water-intank-is-a-robust-solution

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Käytetyt lastinkiinnitysvyöt käytetään uusiutuvaksi polttoaineeksi: https://www.hellenicshippingnews.com/used-vehicle-lashing-belts-on-oceangoing-ships-to-be-recycled-into-solid-fuel/

Ruotsalaisyliopiston selvityksen mukaan pakokaasun pesuvesien päästö Itämereen on aiheuttanut vuosien 2014 ja 2022 välillä yli 680 miljoonan € sosio-ekonomiset kustannukset: https://shippingtelegraph.com/decarbonisation/baltic-sea-discharge-of-scrubber-water-costs-e680m-study-claims/

Viestintä, paikannus, tieto ja kyber:

Alusten saavutettavuus on parin vuoden sisällä parantunut merkittävästi matalalentorataisten satelliittien myötä. Samalla uudet tietoliikenneratkaisut ovat tuoneet mukanaan kyberuhat: https://www.hellenicshippingnews.com/gtmaritime-sees-cybersecurity-as-decisive-for-data-driven-opportunities/

Kolmen vaurioituneen merikaapelin korjaustyöt ovat olleet keskeytyksissä helmikuussa tapahtuneen vaurioitumisen jälkeen, koska Jemenin osapuolet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen aluevalvonnasta. Kyseisten merikaapelien kautta kulkee 25 % alueen tietoliikenteestä: https://gcaptain.com/full-repairs-to-damaged-red-sea-internet-cables-delayed-by-yemen-political-splits/

Muu logistiikka, koulutus:

Ahvenanmaa aikoo vahvistaa merenkulun koulutusta. Pääkohde on tekninen osaaminen: https://www.sjofartstidningen.se/aland-vill-starka-sjofartsutbildningen/

Maailmankauppa ja -politiikka:

Vaikutusvaltaisen tanskalaislaitoksen raportti ennustaa merikuljetusten vähenevän vuoteen 2050 tultaessa ja vanha vertaus maailman bruttokansantuotteen kasvuun käy tarpeettomaksi. Ilmastonmuutos tulee ohjaamaan toimitusketjun muutosta ja tuotantostrategioita: https://splash247.com/influential-report-suggests-seaborne-trade-volumes-are-set-for-significant-decline/

EU:n ja USA:n keskuspankkien sopuero voi olla oikea ratkaisu tilanteessa, jossa alueiden taloudet eroavat merkittävästi toisistaan. Paineet korkopolitiikalle ovat erilaiset: https://www.hellenicshippingnews.com/europe-has-little-to-fear-as-ecb-and-fed-part-ways/

EU ja hallitukset, YK ja IMO:

Irlanti on estänyt 45-vuotiaan karjankuljetusaluksen tulon maahan. Aluksen oli määrä hakea lasti Irlannin pohjoisrannikolta. Alus ajelee ympäri Välimerta etsien uutta lastia: https://splash247.com/45-year-old-livestock-carrier-barred-from-entering-ireland/

YK:n alaisen merenpohjan käyttöä valvovan viranomaisen pääjohtaja hakee kolmatta kautta. Virasto sääntelee merenpohjan mineraalivarojen kaivuuta. Virastoon kohdistuu paineita valmistella uutta sääntelyä, joka sallisi syvänmeren kaivaukset varsinkin akkumineraalien hankkimiseksi: https://gcaptain.com/leadership-battle-brewing-at-deep-sea-minings-regulatory-body/

NATO, kriisipesäkkeet ja merirosvous:

Kiinalta selkeä aluevesi- ja ilmatilaloukkaus Taiwanin alueelle: https://www.marineinsight.com/shipping-news/taiwan-detects-7-chinese-military-aircraft-5-naval-vessels-around-its-territory/

Video: kuvia taistelusta Krimin aluevesillä: https://www.maritime-executive.com/article/video-ukraine-is-adding-anti-aircraft-missiles-to-its-suicide-drones

USA:n tarkastusvirasto toteaa laivaston telakkaongelmat maan toiseksi suurimmaksi valmiusongelmaksi heti F-35 -hävittäjien huoltokustannusten nopean kasvun jälkeen: https://www.maritime-executive.com/article/gao-us-shipyard-issues-are-second-biggest-defense-readiness-problem

USA:n rannikkovartioston uuden polaarijäänmurtajan suunnittelu on kestänyt 5 vuotta ja se on 67 %:sesti valmis – suunnitelma. Rakentaminen aiotaan aloittaa tämän vuoden joulukuussa: https://gcaptain.com/coast-guard-to-start-polar-cutter-construction-before-finalizing-design-despite-recommendation/

Pakotteet:

EU valmistelee 14. pakotepakettiaan. Paketti sisältää tavoitteen rajoittaa Venäjän tuloja LNG:stä, estää Venäjän sotatarvikekuljetuksia EU:ssa, kieltää poliittisia puolueita, ajatushautomoita tai mediaa vastaanottamasta taloudellista etua Venäjältä sekä kiristää kieltoa venäläisten kuljetusten kauttakulusta: https://gcaptain.com/eu-eyes-shipping-violations-in-new-sanctions-package/

Rikokset, tutkinnat ja oikeuden päätökset:

Liberian lipun alla purjehtiva, bulgarialaisomisteinen irtolastialus on pysäytetty Australiassa miehistön kaltoinkohtelun, palkkojen varastamisen ja kurjien laivaolojen vuoksi: https://splash247.com/itf-highlights-bulgarian-ship-of-shame/

Neljä miestä on pidätetty n. 500 kilon kokaiinilastin salakuljetusyrityksestä. Huumeen katuarvoksi arvioidaan n. 40 miljoonaa £: https://shippingtelegraph.com/shipping-reports/four-arrested-as-half-tonne-of-40m-cocaine-seized-on-humberside/

UK:n partio-alus takavarikoi yli 500 miljoonan £ arvoisen huumelastin Karibialla: https://www.marineinsight.com/shipping-news/royal-navys-patrol-ship-hms-trent-seizes-over-500-million-worth-of-drugs-in-the-caribbean-sea/

ITF syyttää dubailaista varustamoa järjestelmällisistä väärinkäytöksistä ja laiminlyönneistä yli 100 merenkulkijaa kohtaan. ITF on raportoinut yli 17 heitteillejätöstä varustamon 18 aluksella vuoden 2022 marraskuun jälkeen: https://gcaptain.com/itf-accuses-dubai-company-of-abandoning-over-100-seafarers/

Kreikkalaisaluksen konepäällikkö ja 2. konemestari on todettu syylliseksi tahalliseen MARPOL-rikkomukseen New Jersey´n oikeudessa. Tuomiot julistetaan syksyllä ja enimmäisrangaistus voi olla 6 vuotta vankeutta ja 250´000 $ sakkoa. Alus on pysäytetty USA:ssa aiemminkin: https://www.maritime-executive.com/article/two-engineers-face-up-to-six-years-in-jail-after-marpol-guilty-pleas

Järjestöt:

Säiliöalusvarustamojen liitto Intertanko on julkaissut viimeisimmän selvityksensä tulokset. Selvityksestä käy ilmi merenkulkijoiden tyytyväisyyden kohteet ja parannettavat kohteet: https://www.maritime-executive.com/article/survey-tanker-officers-report-high-satisfaction-but-heavy-workload

Onnettomuudet:

Ukrainasta Egyptiin matkalla ollut Liberian lipun alla purjehtiva irtolastialus ajoi karille Bosporin salmessa konevian vuoksi. Karilleajosta ei aiheutunut päästöjä mutta liikenne on keskeytetty kumpaankin suuntaan ja hinaajat ovat matkalla onnettomuuspaikalle: https://shippingtelegraph.com/port-news/bulker-sailing-from-ukraine-to-egypt-runs-aground-bosphorus/

Kuvia siltaturman konttialuksen kannelta ennen kuin siltaromuja päästään siirtämään: https://www.seatrade-maritime.com/casualty/pictures-workers-baltimore-prepare-free-dali

Raivausryhmä on saanut Baltimoren turma-aluksen oikean puolen selvitettyä. Seuraavaksi se aikoo räjäyttää aluksen päällä makaavan siltaromun pienemmiksi osiksi niiden turvallisen siirtämisen mahdollistamiseksi: https://www.maritime-executive.com/article/salvors-will-use-explosives-to-free-up-dali-and-the-crew-will-be-aboard

Video: liki-piti -tapaus Mississippillä: https://www.marineinsight.com/shipping-news/watch-towboat-narrowly-avoids-collision-with-historic-steamboat-on-the-mississippi-river/

Ympäristö:

Massiiviset tulvat vaivaavat eteläistä Brasiliaa. Vähintään 85 ihmistä on kuollut ja yli 130 on kateissa. Yli 19´000 ihmistä on kodittomina ja 150´000 ihmistä on siirretty turvaan. Kolme satamaa on suljettu, kun joen normaalikorkeus on ylittynyt 5 metrillä: https://splash247.com/massive-floods-cause-chaos-in-southern-brazil/

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lähdeluettelossa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen yleensä vaadi uutta rekisteröitymistä. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdeluettelo:

Bulk Materials International news@bulkmaterialsinternational.com

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Lloyd’s List https://lloydslist.com/

Lloyd´s Register  https://lr.org/en/

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Seawork  enews@seawork.com

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Svenska Sjöfartstidningen www.sjofartstidningen.se

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Loadstar www.theloadstar.com

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/