För 50 år sedan – Charlie Blyth

Sven-Erikin loistavasta arkistosta taas uutta luettavaa!

Charlie Blyth

Charlie Blyth vägrade gå i bastu

Hösten 1971 hade Sjömansunionen inbjudit ITF:s generalsekreterare, den legendariske Charlie Blyth till Finland för att informera om ITF:s kamp mot bekvämlighetsflaggsystemet.

Olavi Keitele var då ordförande i Sjömansunionen och hade ordnat med ett stort informationstillfälle dit  såväl representanter för statsmakten, skeppsredare, speditonsfirmor och mäklare inbjudits. Naturligtvis var även alla sjöfolksorganisationer representerade. Ett hundratal deltagare med andra ord. Det bjöds även på cocktails med tilltugg. Blyth berättade om ITF och dess verksamhet, isynnerhet om kampen mot bekvämlighetsflagg som börjat 1947.

Efter denna tillställning inbjöd den sk ”inre ringen” till en visit i Sjömansunionens kurs- och semestercentrum i Vääksy. Vet inte vad denna ”inre ring”egentligen var , för där var förutom sjöfolksorganisationernas representanter även sjöräddning och många andra jag inte kände eller kommer ihåg. Klockan var redan åtta på kvällen när vi anlände.

Keitele hade ordnat med mat, snaps och öl åt gästeran och efter det gick vi i ställets rökbastu.

Här tackade dock Charlie Blyth absolut nej.  Han hade en gång tidigare varit här i juli och tvingats att gå tre gånger i Vesijärvi efter bastun. Nu var vi inne i november och vattner var kallt, dessutom tyckte han inte om rökbastu eller bastu överhuvudtaget.

Däremot satt han gärna i omklädningsrummet och diskuterdae samt följde med  de bastutokiga finnarnas verksamheter. Han liknade bastubadet vid den man som slog huvudet i väggen och när man frågade honom varför, sade han att det känns så skönt när man slutar!

Sjömansunionen hade låtit trycka ett diplom för alla som badat i rökbastun, Charlie fick även sitt, han hade ju tidigare badat i bastun.’

Jag blev bekant med Charlie Blyth första gången samma år på ITF-kongressen i Wien. Hans bakgrund var sjömannens. Han var född i Grimsby 1916, och hade som 16-åring gått till sjöss

som jungman och arbetade sig upp till Chief Mate certificate, när han efter 17 år till sjöss fick anställning i  National Union of Seamen och var en tid i Hongkong. 1966 blev han utnämnd till sekreterare för ITF:s Special Seafarers` Section och blev ansvarig för kampen mot ”Flag-of-convenience”.  Efter att ha varit biträdamde sekreterare blev han 1968 General Secretary för ITF. Under hans tid expanderade ITF:s verksamhet till Afrika, Sydamerika och Asien med hjälp av hamnarbetarna i kampen mot Foc-fartyg. ITF har haft en stor betydelse för tranportarbetare i hela världen, redan 1971 representerade ITF  353 fackförbund i 86 länder. Finlands Skeppsbefälsförbund var medlem från början av 1960-talet och deltog i ITF-kpngressen i Helsingfors 1962. Efter ITF hade Charlie ännu ett  ledande jobb i National Dock Labour Board. Han gick på pension 1983

Jag närvar också vid Charlie Blyths begravning i London 1986 när jag råkade vara där på ett IMO möte .

Sven-Erik Nylund