Heders uppvaktningen vid sjömännens Minnesmärke – Kunniakäynti Merimiesten muistomerkillä 31.10.2020

 Sju medlemmar var närvarande vid tillställningen. Mikaels sångare sjönk psalmerna och talet höll försmalingsprästen Maria Repo-Rostedt. Kransen nedlade i år Trafik och kommunikations byrån Traficom. Under hedersuppvaktningen gjorde Sjöräddnings föreningens båtar en förbi marsch. I konvojen var med sjöbevakningens bevakningsbåt. Båtarna var till uppvisning vid salutorgets strand efter tillställningen. I år var det ingen kaffe …

Pöytäkirja

  Paikka:                                Casa Mare, Gyldenintie 6, Helsinki Aika:                                    16.9.2020 klo 18.00–19.45 Läsnä:                                 17 jäsentä, nimet vieraskirjassa.   Ennen jäsenkokousta johtava asiantuntija Sinikka Hartonen, Suomen Varustamot ry, piti alustuksen Suomen varustamotoiminnan nykytilasta.   1.                                         Kokouksen avaus. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi jäsenkokouksen 19.15.   2.                                         Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Päätös:         Jäsenkokous valitsi Stig Sundbergin kokouksen …

Motesprotokol

  Plats:                                  Casa Mare, Gyldensvägen 6, Helsingfors Tidpungt:                             16.9.2020 klo 18.00–19.45 Närvarande:                       17 medlemmar, namnen i gästboken.   Före medlemsmötet höll ledande sakkunnig Sinikka Hartonen, Finlands Rederier rf, ett föredrag om Finalnds rederiers verksamhets nu tillstånd.   1.                                         Öppnande av mötet. Föreningens ordförande öppnade mötet kl 19:15.   2.                                         Val av medelms mötets …

Viktigt meddelandet Vår 2020

Ärade medlem På grund av Korona virus pandemin har alla föreningens överenskomna vårens tillställningar inhiberats. Riksdags besöket 22.04.2020 och Medlemsmötet 06.05.2020. För att restaurang verksamheten sättes fast nästan helt och hållet har Ravintola Kolmio inhiberat alla reservationer framtill 31.05.2020, och på grund av det finns det inte möjligheter att ordna möten på någon restaurang. Styrelsen …

Tärkeä tiedoitus 2020 Kevät

Arvoisa jäsen Johtuen Korona virus pandemiasta kaikki yhdistyksen kevään sovitut tapahtumat ovat peruuntuneet. Eduskunta vierailu 22.04.2020 ja Jäsenkokous 06.05.2020. Koska ravintolatoiminta menee kiinni melkein kokonaan, Ravintola Kolmio ovat peruuttaneet kaikki varaukset 31.05.2020 asti, ja näin ollen ei ole edellytyksiä järjestää kokouksia missään ravintolassa. Hallitus teki päätöksen, että eduskuntavierailu peruutetaan. Vierailu pyritään järjestämään syksyllä jos tilanne …

Vårmöte 2020

Plats:                                  Casa Mare, Gyldensvägen 6, Helsingfors Tid:                                      11.3.2020 klo 19.40 – 20.25 Närvarande:                       22 medlemmar var på plats. Namnen framgår i gästboken Före mötet höll vi en tyst stund till minnet av Ari Savoilan. Han avled 26.12.2019. Peter Raudsepp höll ett föredrag ”Med angfartyg till Tallin” samt om hans andra skrivna böcker. 1.                                         …

Kevätkokous 2020

Paikka:                                Casa Mare, Gyldenintie 6, Helsinki Aika:                                    11.3.2020 klo 19.40 – 20.25 Läsnä:                                 22 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen kokousta pidettiin hiljainen hetki Ari Savoilan muistolle. Hän menehtyi 26.12.2019. Peter Raudsepp piti esitelmän ”Höyrylaivalla Tallinnaan” sekä muista kirjoittamistaan kirjoista. 1. Kevätkokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kevätkokouksen. 2.  Kevätkokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja …

Vierailu 27.01.2020 Besök Neste Oyj

Meillä oli, 27.01.2020, tilaisuus tutustua Neste OYJ:n toimintaan, vieraillun isäntänä toimi Head of Fleet Operations, merikapteeni Paavo Kojonen. Vierailu alkoi kahvilla ja leivoksilla ja tämän jälkeen siirryttiin auditorioon, jossa meille esitettiin Neste OYJ:n toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Paavo kertoi mihin yhtiö tällä hetkellä panostaa. Neste panostaa tällä hetkellä todella paljon uusiutuviin raaka-aineisiin ja tavoitteena on …

Syyskokous 11.12.2019 Pöytäkirja

Paikka:                                Casa Mare, Gyldénintie 6, Helsinki Aika:                                    11.12.2019 klo 19.50 – 20.20 Läsnä:                                 25 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa. Ennen kokousta Langh Shipping Oy:n perustaja Merenkulkuneuvos Hans Langh piti alustuksen yrityksen toiminnasta, jonka jälkeen syötiin perinteinen jouluateria ja nautittiin kahvit avec. 1.          Syyskokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi syyskokouksen. 2.    …

Höstmöte 11.12.2019 Protokoll

Plats:                                  Casa Mare, Gyldénsvägen 6 Tidpunkt:                             11.12.2019 klo 19.50 – 20.20 Närvarande:                       25 medlemmar var på plats. Namnen i gästboken. Före mötet höll Langh Ship`s grundare Hans Langh ett föredrag om bolagets verksamhet, varefter vi åt den traditionella julmåltiden och så njöt vi av kaffe med avec. 1.    Mötets öppnande.             Föreningens ordförande …