Hyvää Juhannusta! Merenkulun uutisia 22.6.2024: huthit lisäävät merenkulkijoiden pelkokerrointa, DIS jatkaa, uusi konttikriisi uhkaa, maasähköselvitys Rotterdamissa, autonominen satama, korruptio merenkulussa, Paris MoU listat, Pohjoismainen sotilaskäytävä, EU:n 14. pakotepaketti, merirosvoja näköpiirissä, Grimaldi jatkaa ICS:ssä, merenkulkijoiden terveys, Titanicin sisaralukset.

Mitä tarkoittaa termi?:

Enova SF: https://en.wikipedia.org/wiki/Enova_SF

SOS International: https://www.sos.eu/fi/meistae/

Yhdistetyt ja intermodaalikuljetukset: https://www.logistiikanmaailma.fi/kuljetus/yhdistetyt-ja-intermodaalikuljetukset/

Merenkulku:

Podcast: keskustelu aiheista geopoliittiset riskit ja niiden vaikutus investointipäätöksiin, Punaisen meren kriisi ja turvallisuushaasteet, teknologian rooli merenkulun optimoinnissa huolimatta prosessin hitaudesta sekä neuvoja oppilaille, jotka valmistautuvat tulevaisuuden merenkulkuun: https://www.seatrade-maritime.com/finance-insurance/geopolitical-risks-and-shipping-investment-decisions

Varustamot, alukset, merenkulkijat ja koulutus:

Huthi-kapinalliset ovat lisänneet merenkulkijoiden pelkokerrointa julkaisemalla videon, jossa he näyttävät, kuinka venedrone räjähdysaineilla lastattuna osuu alukseen. Aluksen miehistö evakuoitiin hyökkäyksen seurauksena ja alus upposi hieman myöhemmin. Pula merenkulkijoista on nousi viime vuonna 9 %:iin toissa vuoden 5 %:sta: https://splash247.com/new-houthi-tactics-put-seafarers-on-edge/

Punaisen meren kriisi vaikuttaa merenkulkijoiden määrään kauppalaivastoissa. Jo pitkään on ollut vaikeuksia saada riittävästi miehistöjä kauppalaivoihin ja yhä useampi kysyy itseltään: kumpi on tärkeämpää – oma henki vai lisäansio: https://www.hellenicshippingnews.com/trauma-from-red-sea-attacks-adds-to-seafarer-shortage/

Tanska on päättänyt säilyttää kaksoisrekisterinsä (DIS), joka tarkoittaa, että merenkulkijan, oli hän Tanskan kansalainen tai ei, ei tarvitse maksaa veroa työstään DIS:n alaisilla aluksilla: https://shippingtelegraph.com/shipping-reports/danish-shipping-industry-retains-tax-relief-despite-expert-recommendation/

Kontit, roro ja ajoneuvot:

Godby Shippingin sopimusta Karibialla jatketaan vuoden 2026 loppuun ms Midas aluksella: https://www.sjofart.ax/nyheter/godby-shipping-forlanger-i-karibien/

Konttiliikenteen jälleenlastaussatamissa on vaikeuksia Punaisen meren kriisin aiheuttamien muuttuneiden reittivalintojen vuoksi. Valtamerilinjojen epävarmuuteen vaikuttavat peruutetut lähdöt ja syöttöliikenteen epävarmuuteen ruuhkautuneet satamat, aikatauluista poikkeavat saapumiset ja valtamerilinjojen suosiminen syöttöliikenteen kustannuksella: https://www.hellenicshippingnews.com/transhipment-ports-challenged-by-changes-in-call-patterns-amid-the-red-sea-crisis/

Konttirahti-indeksi nousi viime viikolla 7 %: https://shippingtelegraph.com/freight-news/drewry-the-world-container-index-increased-by-7-this-week/

Konttimarkkinoiden kuumentuessa uusia yrittäjiä tulee markkinoille: https://splash247.com/brands-multiply-in-red-hot-liner-sector/

Energia ja raaka-aineet:

Säiliöalusrahtien odotetaan pysyvän hyvinä jopa vuoden 2030 jälkeen: https://www.hellenicshippingnews.com/tanker-rates-could-remain-elevated-even-after-2030/

Elintarvikkeet ja kuivarahti:

Gazan hätäapulaituri on otettu kolmannen kerran käyttöön. Laiturirakenne käsittää väliaikaisen laiturin, vastaanottoaseman maissa ja ponttoonikulkutien. Huhut avustuslaiturin toiminnan lopettamisesta lienevät ennen aikaisia, koska Pentagonin mukaan järjestelyn lopetuspäivämäärää ei ole päätetty: https://www.maritime-executive.com/article/maritime-aid-pier-arrives-in-gaza-for-third-time

Offshore ja merituulivoima:

Ruotsin vanhin majakka täyttää 400 vuotta Nidingenissä Hallandissa: https://www.sjofartstidningen.se/fyr-hundraaringen-firades-med-skumpa-och-salut/

Talvimerenkulku ja napa-alueet:

Venäjä jatkaa arktisen alueen raakaöljykuljetuksia polaarijääluokan Arc7-aluksella: https://gcaptain.com/crude-oil-shipments-return-to-arctic-as-russia-sends-tanker-to-asia/

Satamat ja terminaalit:

Rotterdamin Satama selvittää EU-rahoituksella yhteistyössä Rotterdamin kaupungin ja useiden satamassa toimivien yritysten kanssa neljässä hankkeessa maasähkön kannattavuutta mm. säiliöaluksille. Hankkeessa on mukana neljä suurta terminaalia: Amazonehaven (kontti), Amaliahaven (kontti), Vlaardingen (neste) ja Wilhelminakade (risteily). Hankkeissa tehdään yksityiskohtaiset tekniset selvitykset, ympäristölliset ja sosiaaliset hyöty-kustannuslaskelmat sekä tarjouskilpailujen ja lupajärjestelyjen valmistelu:  https://www.hellenicshippingnews.com/shore-power-for-tankers-has-a-significant-potential-to-reduce-in-port-emissions/

Työt eräissä Saksan satamissa pysähtyivät lakon vuoksi päiväksi. Lakon seurauksena satamissa odotetaan ruuhkaa. Neuvottelut jatkuvat: https://shippingtelegraph.com/port-news/port-congestion-fears-to-northern-europe/

Intian hallitus on hyväksynyt 9 miljardin $ satamahankkeen parantaakseen Euroopan liikennettään: https://www.hellenicshippingnews.com/india-approves-9-billion-port-to-boost-trade-with-europe/

Miten toimii autonominen satama: https://www.marineinsight.com/videos/understanding-autonomous-port-operations/

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Wärtsilä toimittaa propulsiojärjestelmät neljään säiliöalukseen: https://www.hellenicshippingnews.com/wartsila-propulsion-solutions-expected-to-deliver-5-fuel-savings-for-international-seaways-tankers/

Suomalainen Auramarine on solminut saksalaisyrityksen kanssa edustuksesta Saksan markkinoilla: https://www.hellenicshippingnews.com/auramarine-signs-representative-agreement-with-hagedorn-products-systems-gmbh-and-hagedorn-service-engineering-gmbh-germany/

Laivamaalitoimittajan maali on saanut luokituslaitoshyväksynnän tuottamalleen polttoainesäästölle: https://www.hellenicshippingnews.com/hempels-high-performance-marine-coating-solution-hempaguard-receives-dnv-validation/

USA:n laivasto käyttää tekoälyä vedenalaisissa droneissaan autonomiseen uhkien tunnistukseen: https://www.marineinsight.com/shipping-news/u-s-navy-integrates-ai-into-underwater-drones-for-autonomous-threat-detection/

Merenkulun teknologiayritys esittelee luokituslaitoksen hyväksymää tekoälypohjaista huollon valvontajärjestelmäänsä: https://www.hellenicshippingnews.com/frugal-technologies-enhances-fuel-saving-ai-with-predictive-maintenance-using-real-time-data/

Usalainen, norjalaisomisteinen telakka on myyty eteläkorealaiselle monialayritykselle 100 miljoonalla $:lla. Kauppa odottaa vielä USA:n viranomaisten hyväksyntää: https://gcaptain.com/philly-shipyard-sold-to-hanwha-for-100-million/

Neljään uudisrakennukseen asennetaan Norsepowerin roottoripurjeet: https://www.seatrade-maritime.com/wind-propulsion/four-union-maritime-newbuilds-get-norsepower-wind-propulsion

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Norja merenkulkumaana tukee merenkulun hiilineutraaliutta rahoittamalla säätiötä, joka tukee eri teollisuuden alojen vihreää siirtymää, 112,3 miljoonalla $:lla. Summa on jaettu kuudelle varustamolle: https://splash247.com/norway-allocates-112m-to-hydrogen-and-ammonia-ships/

Singaporelaistutkimus selvittää biodieselin käyttöä merenkulussa. Tieliikenteessä biodieseliä on käytetty jo pitkään: https://www.maritime-executive.com/article/study-finds-high-fuel-quality-in-biodiesel-supply-chain

Navigointi, kommunikaatio, paikannus, tieto ja kyber:

Tekoälystä tulee välttämätön työkalu IMO:n ilmastotavoitteiden täyttämisessä: https://www.hellenicshippingnews.com/ai-tools-key-to-the-urgent-action-needed-to-meet-imo-climate-targets/

Windward ja RightShip ovat yhteistyössä julkaisseet digitaalisen alustan, joka auttaa huomioimaan keskeiset asiat pakote-, ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasioista sekä ennakkotarkastuksen työnkulusta vaatimuksenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi: https://www.hellenicshippingnews.com/windward-and-rightship-partner-to-enable-esg-transparency-comprehensive-risk-management-for-chartering-operations/

Valvonta, rikokset, tutkinnat ja oikeuden päätökset:

Merenkulun antikorruptioverkosto on julkaissut selvityksen korruption vaikutuksesta merenkulkuun. Esimerkkimaana on Nigeria, jossa arvioidaan käytettävän 182’300 $ aluskäyntiä kohden korruptioon. Mukana on havainnekuva tavaran matkasta lastauspaikalta ostajalle ja siinä olevat korruptiokohdat: https://www.hellenicshippingnews.com/usd-182300-per-shipment-maritime-anti-corruption-network-reveals-the-scale-and-costs-of-maritime-corruption/

Satamavaltiotarkastusten yhteistyöjärjestö Paris MoU:n valkoisen, harmaan ja mustan listan muutokset viime vuoteen verrattuna: https://www.seatrade-maritime.com/regulation/greece-slides-down-paris-mou-white-list-rankings

Lakihenkilöt yrittivät estää ms Dalin (alus, joka törmäsi siltaan Baltimoressa, USA:ssa) miehistöä lähtemästä USA:sta. Heidän mukaansa miehistöllä on kriittinen todistajarooli tapauksessa, jossa Baltimoren kaupunki on nostanut vahingonkorvauskanteen aluksen omistajaa ja varustamoa vastaan huolimattomuudesta. Oikeuden päätöksellä miehistö saa lähteä: https://splash247.com/dali-crew-allowed-to-fly-back-home/

Suomalaiset matkustaja-alukset ovat saaneet huomautuksia satamavaltiotarkastuksissa: https://svenska.yle.fi/a/7-10059175

Merenkulun asiantuntija pitää suomalaisia matkustaja-aluksia kuitenkin turvallisina. Venäjän öljyä kuljettava harmaa laivasto sitä vastoin muodostaa suuren uhan: https://svenska.yle.fi/a/7-10059242

Singapore hakee korvauksia öljypäästön aiheuttaneelta varustamolta: https://gcaptain.com/singapore-to-seek-compensation-from-ship-owner-for-oil-spill/

Luokitus, ohjeistus, vakuuttaminen ja onnettomuustutkinta:

Onnettomuustutkinnan raportti satamasta merelle lähteneen aluksen karilleajosta. Alus lähti satamasta päivänvalossa kohtuullisen näkyvyyden vallitessa ja luotsi ajoi pääasiassa visuaalisesti. Äkillinen sumu yllätti aluksen sen kuljettua 10 minuuttia. Luotsi joutui kääntymään 44ᵒ vasemmalle väylä risteyskohdassa mutta käännös meni kuitenkin ”pitkäksi”. Ennen kuin luotsi sai aluksen takaisin väylälle se ajoi karille. Aluksella ei ollut luotsausmatkalle matkasuunnitelmaa eikä kukaan komentosiltahenkilöstöstä kyennyt seuraamaan käännöksen onnistumista: https://www.marineinsight.com/case-studies/real-life-incident-unexpected-fog-throws-bridge-team-into-disarray/

Raporttikertomuksia onnettomuuksista aluksilla ja aluksille. Mitä niistä opimmekaan: https://www.steamshipmutual.com/sites/default/files/medialibrary/files/MARS%20Report%20June%202024_0.pdf

Muu logistiikka:

Miten toimivat multimodaali- ja intermodaalikuljetusjärjestelmät: https://www.marineinsight.com/maritime-law/what-are-intermodal-and-multimodal-transport-systems/

Vuonna 2029 pitäisi Fehmarnbeltin tunnelin Rödbyn ja Puttgartenin välillä olla valmis ja nykyisen 45 minuutin laivamatkan vaihtua 7 minuutin junamatkaan. Nyt tunnelin ensimmäinen elementti on valmis upotettavaksi veteen: https://www.euronews.com/travel/2024/06/19/underwater-rail-tunnel-linking-denmark-and-germany-to-replace-45-minute-ferry-with-7-minut

Mitä olisit valmis maksamaan suomalaisen jalkapallojoukkueen Euroopan mestaruudesta? Artikkeli kertoo, miten paljon jalkapallomaiden kansalaiset olisivat valmiita maksamaan tuon tittelin saavuttamisesta? Luvut ovat hieman harhaanjohtavia, koska rahan arvo ei ole sama eri maissa. Paremmin kuvaa, kuinka iso osa katsoo voivansa olla ilman älypuhelinta kuukauden saavutuksen eteen: https://www.hellenicshippingnews.com/europeans-willing-to-pay-over-e200-on-average-to-secure-the-european-championship-title/

Paitsi suuri urheilutapahtuma, Euroopan jalkapallon mestaruuskisat ovat myös suuri logistinen ponnistus: https://www.freightwaves.com/news/inside-the-logistics-feat-of-euros-2024

Maailmankauppa ja -politiikka:

UNCTAD:n raportin mukaan suorien ulkomaisten investointien määrä pieneni maailmassa 2 % vuonna 2023 ja kestävän kehityksen hankkeisiin yli 10 %: https://www.hellenicshippingnews.com/global-foreign-investment-weak-in-2023-funding-for-sustainable-development-sectors-drops-over-10/

Kiina pitänee kiinni viitekorostaan, vaikka tarvetta ja odotuksia sen laskemiseksi onkin: https://www.hellenicshippingnews.com/china-seen-leaving-benchmark-rates-steady-even-as-easing-bets-grow/

EU ja hallitukset, YK ja IMO, pakotteet:

Kolme Pohjoismaata Suomi, Ruotsi ja Norja ovat sopineet sotilaallisen kuljetuskäytävän luomisesta Norjasta Ruotsin kautta Suomeen Venäjän uhan vuoksi: https://shippingtelegraph.com/port-news/nordic-countries-to-create-military-transport-corridor-amid-russia-threat/

IMO:n MEPC-alakomitea on julkaissut uudet painolastivesiohjeet, miten toimia haastavissa olosuhteissa, kun painolastivesi sisältää paljon kiinteitä aineita tai sameutta:  https://www.hellenicshippingnews.com/new-imo-guidance-for-managing-challenging-ballast-water-quality/

EU:n uudet pakotteet kohdistuvat Venäjän harmaaseen laivastoon ja LNG:n uudelleenlaivaukseen kolmansiin maihin: https://splash247.com/eu-cracks-down-on-russian-lng-shipments/

Onnettomuudet, romutus:

Irtolastialus antoi ensiapua pakolaisveneelle, joka oli ajelehtinut 440 merimailia etelään Teneriffalta. Espanjan rannikkovartiosto määräsi risteilyaluksen hakemaan 68 pakolaista turvaan: https://www.maritime-executive.com/article/spanish-coast-guard-sends-cruise-ship-to-rescue-68-migrants-from-atlantic

NATO, kriisit ja merirosvous:

Sekä Kiina että USA harjoittelevat lähes samanaikaisesti maihinnousualusten upottamista Tyynellä merellä. Upotusharjoitukset ovat tärkeä koe laivaston kapasiteetista ja samalla viesti muille laivaston kyvystä upottaa pinta-aluksia: https://www.maritime-executive.com/article/u-s-and-china-conduct-back-to-back-sinking-exercises-in-the-pacific

Video: Kiinan merivartiosto uhkaa ja tönii Filippiinien laivaston aluksia ja henkilöitä: https://www.maritime-executive.com/article/video-shows-china-coast-guard-ramming-and-threatening-philippine-soldiers

Merirosvoista alueellisesti tiedottava järjestö varoittaa merirosvojen lisääntyneestä toiminnasta Malakan- ja Singaporen salmissa sekä erityisesti Bangladeshissa: https://www.maritime-executive.com/article/piracy-warning-for-asia-with-crews-being-tied-up-and-stores-stolen

Ukraina pienentää venedronejaan kohdentaakseen niitä pienempiin maaleihin, koska Venäjä on siirtänyt isoja sota-aluksiaan kauemmas suojaan. Nykyisten dronien hintaluokka on n. 250´000 $ ja niiden torjuntaan käytettävien ohjusten hintaluokka on n. 1 – 3 miljoonaa $: https://www.maritime-executive.com/article/ukraine-shrinks-its-suicide-drones-to-match-smaller-russian-targets

Tutor-aluksen uppoaminen nostaa Punaisen meren riskitasoa ja vaikuttaa vakuutusmaksuihin: https://gcaptain.com/tutor-sinking-takes-red-sea-perils-to-new-level/

Järjestöt:

Kansainvälinen varustamoyhdistys (ICS) vaatii toimia Punaisella merellä tapahtuneiden hyökkäysten johdosta ja muistuttaa kahden kaapatun kauppa-aluksen miehistöistä, joita pidetään edelleen panttivankeina aluksillaan: https://www.hellenicshippingnews.com/shipping-industry-calls-for-action-following-the-attack-on-the-mv-tutor-and-cargo-ship-verbena/

Emanuele Grimaldi on valittu uudelleen kansainvälisen varustamoyhdistyksen (ICS) puheenjohtajaksi: https://www.hellenicshippingnews.com/emanuele-grimaldi-re-elected-as-chairman-of-the-international-chamber-of-shipping/

Merenkulkijoiden päivänä 25.6. MedSea, SOS International järjestön merenkulkuosasto, tarjoaa organisaatiolle käytännön ohjeita yleisimpien vammojen torjumiseksi: https://www.hellenicshippingnews.com/day-of-the-seafarer-health-tips-to-support-safety-at-sea/

Samoin Merenkulkijoiden päivänä Marine Medical Solutions -yhtiö korostaa merenkulkijoiden hyvinvointia. Fyysisellä ja henkisellä terveydellä on selvä yhteys toisiinsa ja merenkulkijoiden kokonaisvaltainen hoito on tärkeää: https://www.hellenicshippingnews.com/marine-medical-solutions-highlights-critical-link-between-physical-and-mental-health-for-seafarers/

Ympäristö:

Läheiset metsäpalot ovat pysäyttäneet liikenteen Turkin Dardanellien salmessa tiistaina: https://shippingtelegraph.com/shipping-reports/wildfire-halts-partly-vessel-traffic-in-dardanelles-strait/

Kreikan hallitus antaa hyväksyntänsä varoitusjärjestelmälle, joka varoittaa aluksia valaista maan eteläosassa Kythiran, Cape Tainaronin ja Cape Malean välisellä alueella: https://shippingtelegraph.com/environment-news/greece-gives-green-light-for-whale-detection-technology-to-reduce-ship-strikes/

Asiantuntijat ovat puuttuneet äskettäin julkaistuihin artikkeleihin, joissa kommentoitiin merenkulun rikkioksidipäästöjen leikkaamisen lisänneen maapallon ja valtamerten lämpenemistä. Heidän mukaansa tutkimuksesta on poimittu vain osa eikä ole tarkasteltu kokonaisuutta. Pakokaasupäästöjen muidenkin ainesosien määrän rajoittaminen on kriittisen tärkeää, jotta tavoite ilmastonmuutoksen hillitsemisestä saavutettaisiin: https://splash247.com/clearing-the-air-on-shipping-pollution-and-climate-change/

UK:n vesistöjen tila on UK:n tulevien vaalien yksi iso kysymys. Pääministeri Thatcher yksityisti jätevesihuoltojärjestelmän vuonna 1989, ja vuoden 2008 talouskriisi pahensi surkean infrastruktuurin tilaa. Ulosteet ja niiden haju, vessapaperit ja muut jätteet joilla ja rannoilla kertovat karua kieltään: https://www.euronews.com/green/2024/06/21/our-rivers-are-full-of-human-excrement-britains-sewage-crisis-is-seeping-into-the-election

Historian havinaa:

RMS Titanicilla oli kaksi sisaralusta. Mitä tiedät niistä: https://www.marineinsight.com/know-more/titanics-sister-ships-what-do-you-know-about-them/

Kaksi meripuolustuslinnoitusta on huutokaupattu 1,3 miljoonan $ hintaan kappale. Linnoitukset sijaitsevat Portsmouth´n suulla ja ne on rakennettu 1870-luvulla Ranskan uhkaa vastaan. Linnoitukset, joiden aseistuksena olivat mm. 12-tuumaiset tykit, olivat miehitettyinä sekä I että II maailmansodassa. Kylmän sodan tuomat ohjukset tekivät rannikkolinnakkeet tarpeettomiksi. Linnoitukset myytiin yksityiskäyttöön: https://www.maritime-executive.com/article/two-19th-century-naval-fortresses-sell-at-auction-for-1-3m-each

Brittiläinen öljy- ja kaasuyhtiö on löytänyt ehkä vanhimman syvänmeren laivahylyn 50 km Israelin edustalta n. 2´000 metrin syvyydestä. Israelin museoviranomaisen mukaan kyseessä on kanaanilainen kauppa-alus n. 3´300 vuoden takaa. Aluksen lastina oli satoja amphoria. Alus on kääntynyt ylösalaisin ja se on säilynyt hyvin kylmässä vedessä: https://www.maritime-executive.com/article/offshore-e-p-survey-unveils-world-s-oldest-deep-sea-shipwreck

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lopussa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen vaadi uutta rekisteröitymistä. Lähdejulkaisut ovat listattuna tämän alkutekstin jälkeen. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdejulkaisut:

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

World Cargo News https://www.worldcargonews.com/home

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/