Merenkulun artikkeleita 7.6.2024: vanhan tavaran kauppaa, konttirahdit nousussa, panostusta Pohjoiseen merireittiin, Korean alusrekisteri antanut uusia päätöksiä, alusten yhteydenpito paranee, koulutus uusiin polttoaineisiin, vaarantavatko pakotteet meriturvallisuuden, Normandian maihinnousun 80-vuotismuistopäivä.

Merenkulku yleinen:

Parin viime vuoden aikana merenkulun markkinat ovat olleet epävakaat ja useat varustamojohtajat uskovat, että poolit ovat oikea ratkaisu varmistamaan vahvat ja vakaat tulokset. Poolit tarjoavat tasalaatuiset ja kaupalliset palvelut samalla, kun varustamo säännölliset tulot ja pitempiaikaisen varmuuden: https://splash247.com/is-the-case-for-pools-getting-stronger/

Varustamot, alukset ja merenkulkijat:

Syvän meren kaivostoiminta vaatii omat erikoisaluksensa. Alustyyppi käyttää erilaisia laitteita ja järjestelmiä merenpohjan tutkimiseen ja hyödyntämiseen kuten kartoitukseen, näytteiden ja tietojen keräämiseen, kaivamiseen ja poraamiseen. Esittelyssä 10 huippuvarusteltua kaivannaisalusta: https://www.marineinsight.com/types-of-ships/mining-ships-in-the-world/

Ikääntyvien irtolastialusten kauppa käy. Sama varustamo, joka tunnetaan parhaiten alusten romuksi ostoista, on myynyt kaksi irtolastialustaan, joiden luokitus on siirtynyt epämääräiselle luokituslaitokselle, edelleen. Myös kolmas alus on myyty edelleen. Alusten hinnat olivat 14 – 16 miljoonaa $:a: https://splash247.com/sharma-offloads-third-cape-in-quick-succession/

Hiilineutraaliutta vaativien säädösten ja tilastojen keskellä on unohdettu merenkulkijan välttämätön rooli tavoitteiden saavuttamisessa: https://www.marineinsight.com/environment/role-of-a-seafarer-in-maritime-decarbonization/

Kontti, roro ja ajoneuvot:

Konttikuplan odotetaan puhkeavan vuoden toisella puolikkaalla. Mikäli kuluttajien kysyntä ei kasva, odotetaan konttihintojen vakautuvan tai laskevan: https://www.hellenicshippingnews.com/container-price-bubble-expected-to-burst-in-h2-2024-amid-shaky-consumer-confidence/

Konttien spot-rahdit jatkavat hurjaa nousuaan ja se vaikeuttaa entisestään sopimusrahtien saamista aluksiin. Vastaavia rahtihintoja oli edellisen kerran vuoden 2022 elokuussa: https://splash247.com/containers-rolled-as-spot-rates-climb-to-dizzying-heights/

Energia ja raaka-aineet:

Venäjän raakaöljyn vienti putosi toukokuussa 10 % pääasiassa viennin Intiaan vähentyessä. Venäjän vientiin vaikuttavat monet tekijät kuten pakotteet, dronehyökkäykset jalostamoihin, maailmanmarkkinahinta ja OPEC+ rajoitukset: https://www.hellenicshippingnews.com/russian-crude-exports-slide-to-six-month-low-as-indian-flows-slump/

Venäjän suurin LPG-valmistaja lisää laivauksiaan Ust-Lugan sataman kautta 25 %:lla. Yhtiö on saanut rahdattua kaksi 20´000 tonnin alusta, joilla lisäys toteutuu. Ust-Luga on Venäjän LPG-viennin pääsatama:  https://www.hellenicshippingnews.com/russias-sibur-to-rise-ust-luga-lpg-exports-by-25-in-june-as-it-secures-more-vessels/

Väylät, kanavat ja sisävedet:

Euroopan toiseksi suurin joki Tonava jouduttiin sulkemaan jokiliikenteeltä Itävallassa rankkasateista johtuneiden tulvien vuoksi: https://www.marineinsight.com/shipping-news/europes-second-longest-river-danube-closed-for-shipping-after-deadly-flood/

Talvimerenkulku ja napa-alueet:

Venäjä painostaa Kiinaa ympärivuotisen konttilinjan saamiseksi arktiselle alueelle. Pohjoisen meritien ylläpitäjä ja kiinalainen konttivarustamo muodostavat yhteisyrityksen rakentaakseen 5 jäävahvistetun konttialuksen laivaston sitä varten: https://splash247.com/russia-and-china-to-form-arctic-liner/

Satamat ja terminaalit:

Helsingin Satama kehittää toimintaansa 10-vuotissuunnitelmalla: https://www.maritimejournal.com/marine-construction/port-of-helsinki-undergoes-massive-development/1494083.article

Kahdeksan APM konttiterminaalia on valittu uuden Gemini allianssin keskuksiksi. Tarkoitus on saavuttaa 90 % luotettavuus allianssin kuljetuksissa: https://www.hellenicshippingnews.com/apm-terminals-hubs-to-help-gemini-cooperation-achieve-90-schedule-reliability/

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Korean alusrekisteri on antanut periaatehyväksynnän korealaistelakan ULAC (150´000 m³) ammoniakin kuljetusalukselle, joka käyttää ammoniakkia polttoaineenaan. Lloyd´s Register on aiemmin antanut periaatehyväksynnän kiinalaistelakan VLAC (100´000 m³) ammoniakin kuljetusalukselle: https://splash247.com/shi-gets-ok-for-ultra-large-ammonia-carrier-design/

Lloyd´s Register on antanut periaatehyväksynnän korealaistelakan LCO₂ (40´000 m³) hiilidioksidin kuljetusalukselle. Sama tilaaja on aiemmin tilannut 4 LCO₂ (22´000 m³) hiilidioksidin kuljetusalusta samalta telakalta: https://splash247.com/hyundai-and-capital-gas-get-nod-for-lco2-carrier/

Suomalaisyhtiö Wärtsilä toimittaa koneet, polttoainejärjestelmät ja ohjailupotkurit kahteen uuteen ranskalaisvarustamon ropax-lauttaan. Alukset tulevat Marseillen ja Korsikan väliseen liikenteeseen: https://www.hellenicshippingnews.com/wartsila-solutions-to-minimise-emissions-of-two-new-cma-cgm-ferries/

Suomalainen Auramarine, johtava merenkulun, prosessi- ja voimalaitosten polttoainejärjestelmien edelläkävijä, toimittaa Meyerin Turun telakalla valmistuvaan risteilijään metanolipolttoainejärjestelmän ja siihen liittyvät laitteet: https://www.hellenicshippingnews.com/auramarine-wins-methanol-fuel-supply-system-order-for-pioneering-mein-schiff-7-cruise-vessel/

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Aluksella talteenotettava hiilidioksidi (OOC) lisää kiinnostavuuttaan päästöjen hillitsemiseksi, kun käytetään edelleen hiilivetyjä polttoaineena. Sen menestys on kuitenkin kiinni kaikkien osapuolten välisestä yhteistyöstä. Tällä hetkellä EU ETS on ainoa säädöskehikko, joka antaa kaupallista kannustetta talteenotolle: https://gcaptain.com/onboard-carbon-capture-the-future-of-shipping-decarbonization/

Investoinnit puhtaaseen energiaan ovat tänä vuonna kaksinkertaiset verrattuna fossiiliseen energiaan. Kaikkiaan arvioidaan tulevan n. 3 biljoonan $ arvosta sijoituksia, josta n. 2 biljoonaa $ menee puhtaaseen teknologiaan kuten uudistuviin ja vähäpäästöisiin polttoaineisiin, sähköisiin ajoneuvoihin, ydinvoimaan, verkkoihin, varastointiin, tehokkuuden parantamiseen ja lämpöpumppuihin: https://www.hellenicshippingnews.com/investment-in-clean-energy-this-year-is-set-to-be-twice-the-amount-going-to-fossil-fuels/

Viestintä, paikannus, tieto ja kyber:

ABB on julkaissut päivityksen reittioptimointisovelluksestaan. Päivitys ottaa huomioon huonon sään vaikutuksen optimaaliseen reititykseen: https://www.hellenicshippingnews.com/abb-introduces-optimal-speed-routing-to-help-vessels-enhance-fuel-efficiency-and-reduce-emissions/

Merenkulussa siirrytään koko ajan lähemmäksi normaaleja toimistoyhteyksiä ja tarve merenkulun viestinnän erikoisjärjestelmille vähenee. Matalakiertorataiset satelliitit tarjoavat hyvät ja leveät kaistat tiedonvaihtoon. Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa merenkulussa samalla koko ajan: https://www.seatrade-maritime.com/ship-operations/maritime-expertise-required-industry-specific-applications-fade-out

Ruotsalainen Saab on saanut Panaman kanavaviranomaisen hyväksynnän viimeisimmälle navigointijärjestelmälleen. Hyväksynnän saaminen oli viimeinen este järjestelmän käytölle kaikissa tilanteissa. Järjestelmä tarjoaa tarkkuusnavigoinnin lisäksi sietokykyä ulkopuolista häirintää vastaan: https://www.hellenicshippingnews.com/saab-r6-nav-neo-the-first-solasapproved-system-for-panama-canal-transits/

Korean alusrekisteri ja paikallinen telakkakonserni ovat sopineet pilvipalvelupohjaisesta älylaivasovellushankeesta, joka sisältää reittioptimoinnin, miehistön tehtävien tukitoimintoja ja onnettomuusvideoiden analyysisovelluksen: https://www.marineinsight.com/shipping-news/kr-hd-hyundai-sign-mou-for-cloud-based-next-gen-smart-ship-solution/

Luotsaus, liikenteenohjaus, navigointi, laivameklarit:

Maailman laajuisesti toimiva laivameklariyhtiö on ostanut norjalaisen laivameklariyhtiön: https://www.seatrade-maritime.com/ship-operations/inchcape-shipping-services-acquires-grieg-logistics

Muu logistiikka, koulutus:

Kuka kouluttaa merenkulkijat käyttämään vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä aluksia? Bilateraalisia sopimuksia on jo sovittu konetoimittajien ja varustamojen välillä ja tämä edellyttää yhteistyötä luokituslaitosten ja säädösvalmistelijoiden kanssa: https://www.seatrade-maritime.com/crewing/man-and-eastern-pacific-shipping-team-ammonia-training

Maailmankauppa ja -politiikka:

Euroalueen liiketoiminta vilkastui nopeimmaksi vuoteen toteaa ostopäällikköindeksi. Taantuma on sen mukaan ohitettu. Varsinkin palvelusektori vetää tällä hetkellä ja pitkään laskenut tehdastuotantokin olisi kääntymässä: https://www.hellenicshippingnews.com/euro-zone-business-activity-expands-at-fastest-rate-in-a-year-pmi-shows/

EU ja hallitukset, lippuvaltiot, YK ja IMO:

Ateenan merenkulkumessuilla on paikalla 16 lippuvaltion alusrekisterit, jotka esittelevät uudistuksiaan ja kilpailukykystrategioitaan. Rekisterien on navigoitava monimutkaisessa ympäristössä pakotteiden, taloudellisten paineiden, turvallisuuden ja uusien ympäristömääräysten keskellä. Alusrekisterien haaste on tasapainoilla asiakastarpeiden ja palveluiden laadun sekä kansainvälisten säädösten ja standardien välillä: https://www.hellenicshippingnews.com/ship-registries-flag-innovations-at-posidonia-2024-amidst-global-challenges-and-opportunities/

Ruotsin Sjöfartsverket ylläpitää Ruotsin merikortteja Norrköpingissä: https://www.sjofartstidningen.se/har-halls-korten-uppdaterade/

Pakotteet:

Pakotteet ovat saaneet aikaan tilanteen, joka vaarantaa merenkulun turvallisuuden. Varjolaivastoon arvioidaan kuuluvan n. 850 alusta. Näiden alusten uudet omistajat etsivät varustamoja huolehtimaan aluksistaan mutta useimmat kieltäytyvät, koska omistajat eivät täytä vaatimuksia: https://gcaptain.com/safety-dangers-from-sanctioned-tanker-fleet-growing/

Median saamien tietojen mukaan EU on viimeistelemässä 14. pakotepakettinsa mukaan lukien LNG kesäkuun aikana. Paketti sisältää komissaarin mukaan LNG:hen kohdistuvia toimenpiteitä koskien LNG:n edelleenlastausta ja kolmea LNG hanketta. Puolet EU:n Venäjältä tuomasta LNG:stä tulee Ukrainan kautta, joka sopimus loppuu joulukuussa: https://www.hellenicshippingnews.com/interview-eu-expects-to-finalize-14th-russian-sanctions-including-lng-in-june-simson/

Venäjän öljytulot kaksinkertaistuivat viime vuoden toukokuusta raakaöljyn hinnan noustessa ja maan sopeutuessa pakotteisiin. Toukokuun hinta Urals viitelaadulle oli lähes 75 $ barrelilta, kun se viime vuoden toukokuussa oli vajaa 59 $ barreli. Samalla Uralsin ero Brent viitelaatuun kapeni. Venäjän sopeutuminen pakotteisiin johtuu varjolaivaston käytöstä ja myynnin suuntaamisesta aasialaisille ostajille. Loppuvuoden näkymät ovat kuitenkin maltillisemmat: https://gcaptain.com/russia-oil-revenue-rise-as-nation-adapts-to-sanctions/

USA aikoo koventaa otteitaan Jemenin huthikapinallisia vastaan suuntaamalla toimia huthien toimintaa rahoittavia pankkeja vastaan: https://gcaptain.com/u-s-seeks-to-up-pressure-on-houthis-in-threat-to-yemen-war-truce/

Luokitus, ohjeistus, vakuuttaminen ja onnettomuustutkinta:

Ryhmä alan ammattilaisia ovat koostaneet ohjeen vaarallisista lasteista, osa yllätyksellisistä, osa vähemmän yllätyksellisistä. Ohjeen tarkoitus on pelastaa ihmishenkiä ja ympäristöä sekä välttää turhia kustannuksia: https://www.seatrade-maritime.com/containers/hazardous-cargoes-guide-save-lives-and-cost

Onnettomuudet:

Kymmenen suurinta merionnettomuutta. Useimmissa yli tuhat kuollutta. Mukana on myös ms Estonian uppoaminen: https://www.marineinsight.com/know-more/biggest-disasters-at-sea/

Baltimoren siltaonnettomuuden viimeisin este kanaalissa on nostettu pois 10 viikon raivaustyön jälkeen: https://gcaptain.com/baltimore-bridge-salvage-and-wreck-removal-megathread/

USA:ssa sattui liki-piti-tapaus, jossa konttialus menetti hetkellisesti aluksen propulsion hallinnan sen tullessa sillan kohdalle lähes täydellä nopeudella. Liikenne sillalla saatiin keskeytettyä viranomaisten nopean toiminnan ansiosta: https://www.marineinsight.com/shipping-news/container-ships-engine-failure-prompts-closure-of-one-of-south-carolinas-busiest-bridges/

Historian havinaa:

Normandian maihinnousun 80-vuotismuistopäivä: https://www.maritime-executive.com/article/allies-and-veterans-gather-to-commemorate-80th-anniversary-of-d-day

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lähdeluettelossa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen yleensä vaadi uutta rekisteröitymistä. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdeluettelo:

Bulk Materials International news@bulkmaterialsinternational.com

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Lloyd’s List https://lloydslist.com/

Lloyd´s Register  https://lr.org/en/

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Seawork  enews@seawork.com

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Svenska Sjöfartstidningen www.sjofartstidningen.se

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Loadstar www.theloadstar.com

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/