Merenkulun uutisia 22.3.2024: merenkulkijoiden mielenterveysasiat, merituulivoimalla liian vähän tukialuksia, jäätilanne tänään, Helsingin satamatunnelin YVA, miten sammuttaa ammoniakkipalo konehuoneessa, 100´000 barrelia polttoainetta päivässä lisää Afrikan kiertämisestä, EU FuelMaritime -laskuri, taantuma ohi tänä vuonna, Saimaalleko jokitiedotuspalvelu, Gazan laituri, Mustan meren laivasto vetäytyy, Punaisen meren kriisi, Intia asettaa kaappaajat syytteeseen, ammoniumnitraatin käsittely loppui Pietarin satamassa, romutus vähäistä.

Mitä tarkoittaa termi?:

Gunwale: https://www.marineinsight.com/naval-architecture/gunwale/

The International Court of Justice (ICJ): https://www.icj-cij.org/court

Merenkulku yleinen:

Järjestyksessään kolmas Hampurin merenkulkufoorumi 2024 pidetään Altonan Kalahuutokauppahallissa huhtikuun puolivälissä: https://www.maritime-executive.com/features/third-hamburg-maritime-forum-to-address-future-maritime-concerns

Varustamot, alukset ja merenkulkijat:

Irtolastialusten kysyntä on hyvä. Artikkelissa on käytettyjen irtolastialusten keskihintoja viimeisten 3 vuoden ajalta: https://www.hellenicshippingnews.com/dry-bulkers-remain-in-high-demand-among-shipowners/

Maersk on julkistanut Maerskin ja hinaajavarustamo Svitzerin jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti Svitzeristä tulee täysin itsenäinen varustamo: https://www.hellenicshippingnews.com/a-p-moller-maersk-a-s-publication-of-demerger-plan/

Hinaajavarustamo Svitzer aloittaa itsenäisenä pörssilistattuna yhtiönä oltuaan tähän asti entisen emoyhtiönsä Maerskin osa: https://www.maritime-executive.com/article/svitzer-prepares-for-a-new-future

Korona nosti esille merenkulkijoiden mielenterveysasiat. Korona-aikana korostuivat uudet stressitekijät merellä kuten huoli kotiväestä, ylipitkät sopimusajat, matkustus- ja satamassakäyntirajoitukset sekä taloushuolet. Eristäytyneisyys lisääntyi: https://www.maritime-executive.com/features/mental-health-issues-in-seafarers

Kontti, roro ja ajoneuvot:

Konttialukset hiljentävät vauhtiaan. Lastimäärät kasvavat hitaammin kuin uudisrakennusten luovutukset sekä tänä että ensi vuonna. Tilannetta tasoittaa alusten kierto Afrikan ympäri, joka vaatii enemmän aluksia. Punaisen meren kriisin helpottaessa sekä rahtien että alusten kysynnän odotetaan laskevan: https://www.hellenicshippingnews.com/bimco-container-shipping-sailing-speeds-to-decrease-moving-forward/

Elintarvikkeet ja kuivarahti:

Ukrainan humanitäärisen käytävän kautta on toimitettu n. 20 miljoonaa tonnia tavaraa, josta 14,3 miljoonaa tonnia on maataloustuotteita 32 maahan 661 aluksella. Uudet 104 alusta on tuloselvitetty viemään 3 miljoonaa tonnia tavaraa. Tammikuun laivaukset yksistään olivat 6,3 miljoonaa tonnia, lähes samalla tasolla kuin ennen sotaa: https://shippingtelegraph.com/port-news/un-ukraine-set-up-new-routes-for-grain-from-ukraine/

Uudenlainen kalankasvatusalus odottaa hyväksyntää. Alus täyttää IMO:n Marpol- ja Solas-määräykset. Aluksella on itsepuhdistuva kolmirunkorakenne, se on 174 metriä pitkä ja 64 metriä leveä. Sen kalanruokavaraston koko on 450 tonnia ja työkierron kalankäsittelykyky on 5´000 tonnia. Aluksen autonominen toiminta-aika on 25 päivää: https://www.marineinsight.com/shipping-news/one-of-its-kind-fish-farming-vessel-ocean-ark-moves-to-next-phase-as-dnv-and-ocean-sovereign-collaborate-for-french-registration/

Matkustaja- ja risteilyliikenne:

Finnlinesin matkustajamäärät Naantali – Kapellskär -linjalla ovat nelinkertaistuneet: https://www.sjofart.ax/nyheter/finnlines-fyrdubblar-volymer/

Cruise & Ferry -julkaisun kevätnumero: https://www.cruiseandferry.net/digital/magazine/2024/spring/

Birka Gotland, ent. Birka Stockholm, on suorittanut ensimmäisen matkansa 600 matkustajan kanssa 4 vuoden ylösmakaamisen ja n. puolen vuoden valmistelujen jälkeen. Gotland Alandia Cruises -varustamon omistavat Viking Line ja Gotlandbolaget: https://www.sjofartstidningen.se/forsta-resan-avklarad-for-birka-gotland/

Sun Princess ensimmäisellä risteilyllään Pireukseen: https://shippingtelegraph.com/hellenic-shipping-news/port-of-piraeus-welcoming-event-for-the-new-cruise-ship-sun-princess/

Offshore ja merituulivoima:

Merituulivoima on jo kohdannut uuden haasteensa, kun sen tarvitsemia huolto- ja tukialuksia on liian vähän. Uusia on tulossa mutta tahti on liian hidas: https://gcaptain.com/offshore-winds-next-big-problem-not-enough-ships/

Kanavat ja sisävedet:

Yksikään LNG-säiliöalus ei ole kulkenut kahteen kuukauteen Suezin kanavasta. Alkuvuonna Suezin kanavan läpikulku väheni 50 % edellisvuodesta. Egyptin kanavasta saamien tulojen arvioidaan myös putoavan puoleen: https://splash247.com/no-lng-carrier-has-transited-the-suez-canal-for-65-days/

Panaman kanavan kautta kulkee n. 3 % maailman tavaraliikenteestä. Nyt meneillään oleva kuiva jakso on pudottanut läpimenoja kolmanneksella. Alusten läpimenoon tarvittavan veden kanava ottaa Gatun-järvestä, josta myös puolet Panaman väestöstä saa juomavetensä. Kanavaviranomainen joutuukin tasapainoilemaan kanavaliikenteen ja väestön hyvinvoinnin välillä mitoittaessaan läpimenorajoitukset: https://gcaptain.com/panama-canal-forced-to-balance-shipping-demand-with-need-for-drinking-water/

Talvimerenkulku ja napa-alueet:

Jäätilanne ja avustusrajoitukset Itämerellä 22.3.2024: https://cdn.fmi.fi/marine-observations/products/ice-charts/latest-full-color-ice-chart.pdf

Satamat ja terminaalit:

Helsingin sataman laajennus ja satamatunneli todettiin ympäristönvaikutusten arvioinnissa (YVA) toteuttamiskelpoiseksi. Toteuttamisvaiheessa rakentamisen haittoja tulee kuitenkin lieventää: https://uutiskirje.portofhelsinki.fi/a/s/71425706-f7c476bda5fceecca7b5195bac334ae5/1811065

Shandongin suursatama ja seitsemän konttivarustamoa ovat sopineet yhteistyöstä koskien sähköajoneuvoja, litium-ioniakkuja ja aurinkosähkötuotteita. Kiina on suurin sähköajoneuvojen tuottaja mutta sillä on puutetta kuljetuskalustosta: https://www.seatrade-maritime.com/ports/shandong-port-and-seven-shipping-lines-target-export-evs-and-batteries

Israelin Eilatin satama Punaisen meren pohjukassa Aqaban lahdella koki ensimmäisenä huthien hyökkäyksen vaikutukset. Sen liikenne putosi 85 % aiemmasta. Tuonti on lähinnä autoja ja vienti potaskaa eli kaliumkarbonaattia. Satama aikoo irtisanoa puolet työvoimastaan: https://www.hellenicshippingnews.com/israels-eilat-port-faces-layoffs-amid-red-sea-shipping-crisis-union-says/

Göteborgin Sataman tarkastusalus on muutettu täyssähköiseksi: https://www.sjofartstidningen.se/nu-gar-goteborgs-hamns-inspektionsfartyg-pa-el/

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Ammoniakin lisätessä suosiotaan polttoaineena, lisääntyvät suurten ammoniakin kuljetukseen tarkoitettujen alusten uudisrakennustilaukset: https://shippingtelegraph.com/environment-news/navigating-the-bubble-for-sustainable-growth-ammonia-shipborne-trade/

Uudessa selvityksessä on käynyt ilmi, että nykyiset palontorjuntalaitteet ovat riittämättömiä uusien metanolikäyttöisten alusten konehuoneissa. Metanoli eli metyylialkoholi palaa aivan eri tavalla kuin hiilivetypohjaiset polttoaineet ja metanolilla on paljon alempi leimahduspiste (12ᵒC): https://splash247.com/new-firefighting-techniques-needed-for-incoming-methanol-powered-fleet/

Meyerin Papenburgin telakalla on laskettu 3. LNG-käyttöisen risteilijän köli. Risteilijän on tilannut Disney Cruise Line: https://www.maritime-executive.com/article/meyer-lays-keel-for-disney-destiny-line-s-third-lng-cruise-ship

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Nyt se on laskettu. Punaisen meren kriisi lisää polttoaineen kulutusta 100´000 barrelia päivässä. Matkaa tulee 3 % enemmän kuin Suezin kanavan kautta: https://www.hellenicshippingnews.com/red-sea-crisis-adds-100000-bpd-to-global-fuel-demand-vitol-ceo/

Wasaline ja Uumajan energiayhtiö selvittävät mahdollisuuksia käyttää Aurora Expressissä e-metanolia. Tarkoitus on, että Wasaline luopuisi kokonaan fossiilisista polttoaineista ja käyttäisi jatkossa Uumajasta saatavaa e-metanolia, jota siellä tuotettaisiin vuodesta 2027 n. 100´000 tonnia vuodessa. Tämä mahdollistaisi kaupunkien välisen vihreän käytävän: https://www.sjofart.ax/nyheter/wasaline-gor-sig-redo-for-e-metanol/

Wärtsilän julkaiseman uusimman selvityksen mukaan vaihtoehtoiset polttoaineet voivat saavuttaa kustannusvastaavuuden fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna vuoteen 2035 mennessä päättäväisellä politiikalla: https://www.hellenicshippingnews.com/sustainable-shipping-fuels-can-reach-cost-parity-with-fossil-fuels-by-2035-with-decisive-policy-says-new-wartsila-report/

Kaasulaitevalmistaja ja varustamo aikovat kehittää kaupalliseen laajuuteen nestemäisen vedyn toimitusketjun. Laitevalmistajan kylmätekniikkaosaaminen ja suurimittakaavaiset nesteytysratkaisut sekä varustamon kehittämä nesteytetyn vedyn kuljetukseen suunniteltu alus mahdollistavat kaupallisen toiminnan: https://splash247.com/chart-industries-and-gaslog-partner-on-liquid-hydrogen-ships/

CO₂ talteenotto ja varastointi vaatii arvoketjun toimiakseen. Mikä on fossiilisia polttoaineita käyttävien tilanne tuossa arvoketjussa, sen haasteet ja mahdollisuudet: https://www.hellenicshippingnews.com/positive-outlook-for-carbon-shipping-amid-big-push-to-solve-technical-challenges/

Roottoripurjevalmistaja arvioi, että sääntöjen noudattaminen ohjaa tuuliavusteisten järjestelmien valintaa: https://www.seatrade-maritime.com/wind-propulsion/regulatory-compliance-driving-wind-propulsion-demand

Viestintä, paikannus, tieto ja kyber:

Ensimmäinen yleisesti saatavilla oleva FuelEU Maritime CO₂-laskuri on julkaistu. Laskurin avulla varustamoiden on mahdollista arvioida uuden säännöstön taloudellisia vaikutuksia:  https://www.seatrade-maritime.com/regulation/emissions-management-firm-support-fueleu-maritime-compliance

Tanskalaisyhtiö, joka toimittaa konttisatamiin laituripaikka- ja suunnitteluohjelmistoja, on saavuttanut yli 20 % markkinaosuuden verkostollaan: https://shippingtelegraph.com/container-news/100-terminal-milestone-in-the-portchain-connect-network/

Luotsaus, liikenteenohjaus, navigointi, laivameklarit:

Kalundborgin luotsin harrastus lasten ulottuville: https://splash247.com/your-chance-to-pilot-this-boat-toward-toyshop-shelves/

Muu logistiikka, koulutus:

Suomen Posti vanhanaikainen? USA:n tavarantoimittajat käyttävät edelleen 40 vuotta vanhoja menetelmiä: https://www.freightwaves.com/news/parcel-carriers-still-operating-according-to-1980s-narrative

Maailmankauppa ja -politiikka:

UNCTAD:n mukaan maailmankaupan odotetaan palautuvan taantumasta vuoden 2024 aikana: https://gcaptain.com/global-trade-expected-to-rebound-in-2024-unctad-reports/

Maailman energian kysyntä ohittaa väestönkasvun vuoteen 2050 mennessä ennustaa Kuwaitin öljy-yhtiön toimitusjohtaja. Hänen mukaansa kehittyvissä maissa on valtava potentiaali, joka tarvitsee energiaa, 250 miljoonalla ihmisellä ei ole sähköä eikä 2,5 miljardilla ihmisellä ole puhdasta keittomahdollisuutta: https://www.hellenicshippingnews.com/global-energy-demand-will-outpace-population-growth-through-2050-kuwait-oil-ceo-says/

Painolastissa olevien eli vapaiden alusten määrän nopea väheneminen viittaisi markkinoiden vilkastumiseen: https://www.hellenicshippingnews.com/reduction-in-the-count-of-panamax-vessels-in-ballast-status-with-the-ecsa-daily-volume-loaded-surpassing-the-demand-benchmark/

Entisen presidentin ja tulevan republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin lupaukset / uhkaukset tuontitullien korottamisesta ja itärannikon lakkouhat saavat USA:n laivaajat lisäämään tuontia ennen vaaleja: https://www.hellenicshippingnews.com/trump-tariff-threat-another-reason-why-us-shippers-are-moving-cargo-early-in-2024/

EU ja hallitukset, YK ja IMO:

EU on antamassa direktiiviehdotuksen jokitiedotuspalveluista (RIS), jossa myös Saimaan vesistö kuuluisi tiedotuspalvelun piiriin. Suomi ja oletettavasti myös Ruotsi vastustaa maiden sisävesien luokittelua vaadittuun järjestelmään siirtyviksi, koska saavutettavat hyödyt jäävät pieniksi ja kustannukset nousisivat huomattavasti hyötyjä suuremmiksi. Direktiiviehdotus on annettu alkuvuodesta: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=990

Panaman merenkulkuviranomainen kiistää väitteet, että sen alusrekisterissä olisi iranilaisia aluksia: https://www.marineinsight.com/shipping-news/panama-refutes-claims-of-iranian-ships-in-its-fleet-amid-us-concerns/

NATO, kriisipesäkkeet ja merirosvous:

USA:n merenkulkuhallinnon valmiusalus lähti keskiviikkona kohti Gazaa, johon se kuljettaa tarvikkeet ja rakentajat humanitääriseen apuun tarkoitettua tilapäistä laituria varten. Laiturin tulee olemaan kelluva ja se sijoitetaan merelle Gazan ulkopuolelle: https://gcaptain.com/mv-roy-p-benavidez-sets-sail-on-gaza-pier-mission/

Tarkemmat yksityiskohdat laiturista: https://www.maritime-executive.com/article/u-s-releases-more-details-of-floating-port-for-gaza

Pakistan on torjunut Balochin vapaustusarmeijan sissien hyökkäyksen strategiseen satamaan. Aluetta, jossa on hyvät mineraalivarat, ja satamaa on rahoittanut Kiina osana Uusi Silkkitie -hanketta: https://www.hellenicshippingnews.com/pakistan-repulses-attack-on-china-invested-gwadar-port-kills-eight-militants-officials-say/

Ukrainan miehittämättömien ilma-alusten iskut Venäjän öljynjalostamoihin avaa uuden vaiheen sodassa: https://gcaptain.com/ukraines-drone-strikes-on-russian-oil-refineries-mark-new-phase-in-war/

Venäjän Mustan meren laivastolta uusia toimia torjua Ukrainan miehittämättömien veneiden hyökkäykset: https://www.maritime-executive.com/article/russia-s-black-sea-fleet-takes-new-measures-to-fend-off-ukraine-s-drones

Venäjän Mustan meren laivasto rajoittaa toimintansa Mustan meren itäosiin Ukrainan iskujen verottaessa sitä: https://shippingtelegraph.com/shipping-reports/russian-navy-limiting-black-sea-operations-to-preserve-fleet-uk-update/

Miksi huthien iskut Punaisella merellä jatkuvat ja miten ne loppuisivat? Niiden keskeytyminen voi tapahtua, jos Israel ja Hamas pääsevät yhteisymmärykseen ehdoista. Ehkä, koska edellytykset sille ovat heikot. Iskujen jatkuminen on ilmeistä, koska huthien suosio nousi merkittävästi ”sotaonnen” myötä. Suosio oli ennen iskuja laskenut huonon hallinnon vuoksi: https://www.maritime-executive.com/editorials/why-houthi-attacks-in-the-red-sea-are-likely-to-persist-they-re-popular

EU varoittaa Somalian merirosvojen lisääntyneestä toiminnasta Afrikan sarven alueella: https://www.maritime-executive.com/article/suspected-pirates-approach-bulker-as-eu-again-warns-of-increased-dangers

Somalimerirosvot ovat olleet yhteydessä bangladeshiläisen irtolastialuksen omistajaan. Miehistö (23 merenkulkijaa) on kunnossa eikä lunnasvaatimusta esitetty. Merirosvot kertoivat linnoittaneensa aluksen ja lähirannikon vapautusyritysten varalta: https://splash247.com/somali-pirates-make-contact-with-owner-of-hijacked-bulker/

Säiliöaluksen vartijat tulittivat somalimerirosvoja Adeninlahdella estäen näiden pääsyn alukseen: https://www.maritime-executive.com/article/liberia-tanker-exchanges-gun-fire-with-pirates-in-gulf-of-oman

Intian puolustusministeri kertoo, että Intian laivaston läsnäolo Intian valtamerellä on mahdollistanut 3´440 kauppa-aluksen ja 25´000 merenkulkijan turvallisen kulun vuodesta 2008 lähtien: https://www.marineinsight.com/shipping-news/indian-navy-has-protected-3440-ships-and-25000-seafarers-from-pirates-at-sea-since-2008/

Huthikapinallisten raportoidaan päästävän kiinalais- ja venäläisalukset läpi Punaisella merellä. Kiinalais- ja venäläisdiplomaattien sanotaan neuvotelleen asiasta huthijohtajan kanssa Omanissa. Vastapalveluna maat lieventävät kantojaan YK:n turvallisuusneuvostossa huthikysymyksissä: https://splash247.com/chinese-and-russians-reportedly-given-safe-passage-through-the-red-sea-by-the-houthis/

Video: ranskalainen helikopteri pudottaa miehittämättömän ilma-aluksen: https://www.maritime-executive.com/article/video-french-helicopter-s-gunner-shoots-down-a-houthi-drone

Punaisen meren kriisi pitää ikääntyvää säiliöalusta ja siitä puretun lastin vastaanottajaa tiukasti otteessaan. YK on yrittänyt saada operaation päätökseen mutta Jemenin sotatila estää rahansiirrot osapuolten taistellessa lisäksi siitä kummalle rahat kuuluvat. Myöskään alusten siirrosta ei ole päästy sopimukseen: https://www.hellenicshippingnews.com/red-sea-fighting-traps-two-oil-ships-in-houthi-waters/

USA:n laivastolla on Bahrainissa oma tukikohta miehittämättömiä ilma- ja merialuksia. Ne on tarkoitettu paitsi tiedustelutoimintaan myös hyökkäyksiin. Iskuryhmä perustettiin vuonna 2021 ja se on operoinut 60´000 tuntia Lähi-Idän vesillä: https://www.marineinsight.com/shipping-news/us-navy-drones-spend-60000-hours-under-first-of-its-kind-operation-in-middle-eastern-waters/

Uimari löysi merestä oletettavasti Ukrainasta peräisin olevan miinan Rodoksella: https://shippingtelegraph.com/hellenic-shipping-news/unprecedented-incident-a-mine-washed-up-in-greece-a-winter-swimmer-spotted-it/

Pakotteet:

Onko pakotteiden syytä tämä? Miksi kaksi säiliöalusta on ollut yli kolme viikkoa ankkurissa Intian edustalla? Alukset lastattiin Primorskissa Urals-laadulla. Varsinkin Kauko-Idän Sokol-laadulla on ollut vaikeuksia Intiassa, kun Intia kieltäytyi ottamasta sitä vastaan ja se päätyi lopulta Kiinaan: https://www.marineinsight.com/shipping-news/two-tankers-with-russian-oil-stay-mysteriously-idle-off-indian-coast-for-weeks/

Intian ja maailman suurimman jalostamokompleksin operaattori kieltäytyy ostamasta venäläisen varustamon kuljettamaa öljyä USA:n määräämien pakotteiden jälkeen:  https://gcaptain.com/indias-reliance-refusing-sovcomflot-oil-cargoes-after-sanctions/

Rikokset, tutkinnat ja oikeuden päätökset:

USA:n tiukentuvat otteet Kiinaa kohtaan ilmenevät nyt laissa, joka on läpäissyt Kongressikäsittelyn ja etenee Senaattin hyväksyttäväksi.  Laki tähtää siihen, että valvontaviranomainen voi tutkia yhtä seuratuimmista välittömän vaihdon (spot) markkinoiden alustoista, Shanghai Shipping Exchange´n konttirahti-indeksiä. Tarkoitus on selvittää suosiiko indeksi Kiinaa:  https://www.freightwaves.com/news/house-lawmakers-crack-down-on-chinese-ocean-freight-data

Ranskan laivasto takavarikoi 11 tonnin kokaiinilastin Guinean lahdella. Lastin katuarvoksi arvioidaan n. 760 miljoonaa $, kilohinta olisi hieman korkeampi kuin kullan tämän hetken kilohinta: https://www.maritime-executive.com/article/french-navy-makes-astonishing-11-tonne-cocaine-bust-in-gulf-of-guinea

Intia asettaa 35 irtolastialuksen kaappaajaa syytteeseen Intiassa. Tarkat syytteet eivät vielä ole tiedossa. Somalimerirosvot aiheuttivat pahimmillaan vuonna 2011 7 miljardin $ kustannukset maailmantaloudelle: https://gcaptain.com/india-to-prosecute-35-somali-pirates-over-ruen-hijacking/

USA:ssa rekkojen lastivarkaudet kasvoivat 68 % vuositasolla viime syksynä: https://www.freightwaves.com/news/cargo-thefts-spiked-68-in-q4-led-by-food-and-beverage-freight

Järjestöt:

Kansalaisjärjestö on toimittanut YK:n alaiselle kansainväliselle oikeusistuimelle (ICJ) kirjallisen julkilausuman, jossa se pyytää ICJ:tä harkitsemaan onko YK:n alaisilla toimielimillä riittävät valtuudet toimia ilmastokysymyksissä. Ilmailu ja merenkulku tuottavat 5 % maailman kasvihuonepäästöistä, josta yli puolet tulee kansainvälisestä liikenteestä: https://splash247.com/worlds-highest-court-to-deliberate-whether-states-must-tackle-climate-impacts-from-international-shipping-beyond-the-imo/

Onnettomuudet:

Ukrainan hyökkäysten jatkuessa Venäjän infrastruktuuriin on Pietarin satamaviranomainen lopettanut ammoniumnitraatin käsittelyn satamassa. Ammoniumnitraatti on kaksikäyttöaine, joka räjähti mm. Beirutin satamassa vuonna 2020 hävittäen puolet sen satamasta ja osan kaupunkia sekä Texas Cityssä vuonna 1947 ja Tianjinissa vuonna 2015: https://www.maritime-executive.com/article/after-ukrainian-attack-st-petersburg-moves-ammonium-nitrate-out-of-port

Etelä-Koreaan rekisteröity kemikaalisäiliöalus kaatui Japanin edustalla myrskyssä. Yksi pelastui, kahdeksan merenkulkijaa pelastettiin mutta todettiin sairaalassa kuolleiksi ja kaksi on edelleen kadoksissa: https://www.maritime-executive.com/article/korean-tanker-capsizes-killing-8-crew-and-2-missing-with-1-survivor

Venäläinen ro-ro-matkustajalautta juuttui jäihin Venäjän Kauko-Idässä. Aluksella oli 63 henkeä, 28 matkustajaa ja 35 merenkulkijaa. Aluksen ruorikone vahingoittui ja jäänmurtaja Captain Khlebnikov tuli avustamaan: https://www.maritime-executive.com/article/russian-ferry-damaged-by-ice-flows-stranding-more-than-60-people

Romutus:

Viiden viimeisen vuoden aikana alusten romutus on ollut vähäisintä 15 vuoteen. Keskimäärin aluksia on romutettu 1 – 2 % koko tonnistosta, kun se normaalisti on 3 – 4 % luokkaa. Tulevaisuudessa odotetaan tiukkenevien säännösten ja aluskannan vanhenemisen lisäävän romutuksia: https://www.hellenicshippingnews.com/shipowners-jettison-the-scrapping-option/

Ympäristö:

World Shipping Council taistelee laitonta villieläinten kuljetusta vastaan: https://splash247.com/world-shipping-council-leads-fight-to-combat-illegal-wildlife-trafficking/

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lähdeluettelossa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen yleensä vaadi uutta rekisteröitymistä. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdeluettelo:

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Lloyd´s Register  https://lr.org/en/

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Seawork  enews@seawork.com

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Svenska Sjöfartstidningen www.sjofartstidningen.se

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Loadstar www.theloadstar.com

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

World Cargo News https://www.worldcargonews.com/home

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/