Merenkulun uutisia 11.3.2024: sukupuolinen tasa-arvo merenkulussa, Sanko lopettaa, Gibsonin säiliöalusraportti, jäätilanne tänään, satamalakko, Etelä-Korean telakat parantavat, paikanmäärityssignaalin kriittisyys, IMO, IMO, IMO, Ruotsi liittyi NATO:on, Gazaan humanitäärinen käytävä, Punainen meri ja Etelä-Kiinan meri, Venäjä-pakotteet.

Mitä tarkoittaa termi?:

Eductor pump: https://www.marineinsight.com/tech/what-is-eductor-on-a-ship/

PNT system: https://www.transportation.gov/pnt/what-positioning-navigation-and-timing-pnt

Pre-vetting: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pre-vet

Varustamot, alukset ja merenkulkijat:

Merenkulussa sukupuolisen tasa-arvon ja monipuolistumisen myötä myös terveydenhuollon saatavuus aluksilla kaikille merenkulkijoille on tärkeää. Merenkulussa on tärkeää tunnustaa ja huomioida naispuolisten merenkulkijoiden erityiset terveystarpeet: https://www.hellenicshippingnews.com/marine-medical-solutions-mms-advocates-for-gender-inclusive-health-support-in-recognition-of-international-womens-day/

Kolumni: Työskentele viisaammin, älä kovemmin: https://www.hellenicshippingnews.com/we-want-the-industry-to-work-smarter-rather-than-harder-explains-klaveness-market-manager/

Intialaismerenkulkijat ovat peloissaan alusten kulkiessa Punaisen meren vesillä. Heidät on koulutettu toimimaan merirosvojen kanssa muttei ohjus- tai dronehyökkäysten kanssa. Heille ei myöskään etukäteen yleensä kerrota aluksen käyttämää reittiä: https://www.hellenicshippingnews.com/we-are-scared-deadly-houthi-missile-attack-on-ship-sparks-fear-among-indian-sailors/

Luxemburgilainen linjaliikennevarustamo avaa linjan Rotterdamin ja Irlannin välille: https://shippingtelegraph.com/container-news/cldn-launches-new-liner-services-between-rotterdam-and-ireland/

Kerran niin suuri varustamo Sanko myy viimeisen aluksensa ja lopettaa varustamotoimintansa: https://splash247.com/sanko-sells-last-ship/

Kontti, roro ja ajoneuvot:

Konttirahtihinnat liukuvat, kun Punaisen meren kriisi jatkuu. Rahdinnousu oli 200 % muutaman viikon sisään. Tällä hetkellä rahdit ovat tasaantuneet ja vaihtelevat riippuen määränpäästä. Matka-ajat ovat kasvaneet 10 % ja satama-ajat 25 %. Läpimenoajat ovat nyt keskimäärin 42 päivää, kun ne viime vuonna samaan aikaan olivat 34 päivää, joka tarkoittaa 39 % kasvua. Tilannetta pahentavat viime viikon kuolonuhrit: https://www.freightwaves.com/news/carriers-pricing-power-slipping-amid-continued-red-sea-conflict

Lämpösäädeltyjen konttien tuotantoa halutaan muuallekin kuin Kiinaan: https://theloadstar.com/seacube-container-boss-calls-for-more-reefers-to-be-manufactured-outside-china/

Energia ja raaka-aineet:

Gibson´n säiliöalusraportti viikolla 10: OPEC+ tuotantokatkokset, Venäjän öljykuljetukset ja hintakatto, Ukrainan iskujen vaikutukset, öljykuljetusten tilanne maailmalla, rahdit ja polttoainehinnat: https://www.gibsons.co.uk/report/grey-shift/

Guyanan öljy kilpailee norjalaisen öljyn kanssa Euroopan markkinoilla: https://www.hellenicshippingnews.com/rising-guyanese-crude-exports-weigh-on-norways-sverdrup-in-europe/

Ukrainan viljakäytävä tekee sota-ajan viljanvientiennätyksen. Ukrainan viljanvienti kasvoi 30 % edellisvuodesta: https://splash247.com/ukraine-sets-war-time-grain-exports-record/

Talvimerenkulku ja napa-alueet:

Jäätilanne ja avustusrajoitukset Itämerellä 11.3.2024: https://cdn.fmi.fi/marine-observations/products/ice-charts/latest-full-color-ice-chart.pdf

Miten suuri roro-alus pysyy jäänmurtajan perässä: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7169671363509510144/

Satamat ja terminaalit:

Suomen satamatyöntekijät liittyvät lakkorintamaan hallituksen työelämämuutoksia vastaan: https://shippingtelegraph.com/port-news/finlands-ports-join-the-strike-against-governments-proposed-cuts/

Satamatyöntekijöiden lakkouhka USA:ssa siirtää kuljetuksia: https://www.hellenicshippingnews.com/strikes-at-east-coast-gulf-ports-are-a-big-labor-risk-this-year-and-trade-diversions-have-already-started/

Argentiina aikoo rakentaa uuden sataman Rosarioon: https://www.seatrade-maritime.com/ports/argentina-plans-550-million-new-port-rosario

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Etelä-Korean kolmen suurimman telakan vuosituotot ovat parantuneet edellisestä vuodesta. Pääosin se johtuu tuottamattomien tilausten vähenemisestä, joka johtuu painopisteen muuttumisesta massatuotannosta kannattavuuteen. Massatuotannossa tulostavoitteiden saavuttaminen edellytti usein alennusten antamista, joka heikensi kannattavuutta. Toinen syy muutoksen on työvoiman saatavuus: https://www.hellenicshippingnews.com/south-korean-shipbuilders-fulfill-discounted-orders-to-lift-earnings/

Etelä-Korean telakoiden tilaukset olivat 28 % (28 / 100 alusta) kaikista tehdyistä uudistilauksista helmikuussa: https://www.hellenicshippingnews.com/korean-shipbuilders-reclaim-top-spot-from-china-in-february/

Etelä-Korea on tuonut markkinoille 1. valtamerikäyttöön tarkoitetun 3-tason autonomisen aluksen. Loppuvuodesta on tarkoitus suorittaa ensimmäiset koeajot: https://www.marineinsight.com/shipping-news/south-korea-launches-1st-container-ship-built-for-autonomous-operations/

Laivamaaleistaan tunnetulla Hempelillä menee hyvin: https://www.hellenicshippingnews.com/hempel-achieved-record-breaking-financial-results-in-2023-and-made-progress-on-its-ambitious-sustainability-journey/

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Kolumni: hiilineutraaliusvaatimusten piiloon jäävät osat: https://www.hellenicshippingnews.com/deltamarin-hidden-pieces-of-shipping-decarbonization-11/

Uusi teknologian kehittämiskilpailu typen oksidien erottamiseksi ammoniakista sen palaessa on avattu Japanissa. Kahden japanilaisyhtiön yhteistyö saa rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi: https://www.marineinsight.com/shipping-news/hitachi-zosen-corporation-and-nyk-selected-for-next-generation-ship-development-project-by-nedo/

Viestintä, paikannus, tieto ja kyber:

On aika miettiä paikannusta strategisena omaisuutena ja sen kyberturvallisuusriskiä. Varsinkin konttiterminaaleille sillä on suuri merkitys mutta kokonaisuutena satelliittisignaalin häirinnän ollessa niinkin helppoa kuin se nykypäivänä on, saattaa se pysäyttää toiminnot ja saada aikaan mittavat vahingot: https://www.worldcargonews.com/ict/2024/03/time-to-rethink-positioning-technology-as-a-strategic-asset-and-a-cybersecurity-risk/

Kiinalaisyhtiö kiistää usalaispoliitikkojen väitteet satamanosturiensa kyberturvallisuusuhkista: https://splash247.com/zpmc-responds-to-american-cybersecurity-concerns/

EU ja hallitukset, YK ja IMO:

Ensi viikolla on useita keskeisiä IMO:n alakomiteoiden ja työryhmien kokouksia, alusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen työryhmä ja merellisen ympäristön suojelukomitea (MEPC) kokoontuvat: https://www.hellenicshippingnews.com/crunch-time-for-imo-shipping-measures-to-cut-climate-impacts/

IMO:n jäsenmaat valmistautuvat keskeisiin neuvotteluihin merenkulun ilmastolainsäädännöstä. Tällä viikolla ISWG-GHG-16 -työryhmä teknisistä kysymyksistä ja ensi viikolla MEPC 81 ilmastokysymyksistä. Jäsenmaat neuvottelevat vihreän siirtymän rahoitusmekanismista ja sen voimaantulosta 2025. Tavoitteena on tasata kuilu fossiilisten ja vaihtoehtoisten polttoaineiden välillä:  https://www.hellenicshippingnews.com/imo-talks-on-global-shipping-carbon-price-to-continue-this-week/

IMO:n PPR-alakomitean 11. kokouksessa helmikuussa käytiin keskustelua mm. sääntöjen ja ohjeiden harmonisoinnista satamissa koskien avoimen kierron pakokaasupesurien jätevesien laskemisesta vesistöön. Jäsenmaiden näkemykset erosivat toisistaan ja alakomitea antoikin tehtäväksi esittää ehdotuksia seuraavaan kokoukseen PPR 12 uusiksi säännöiksi: https://www.hellenicshippingnews.com/scrubber-wastewater-debate-at-imo-ppr/

IMO:n Hongkongin yleissopimus alusten kierrätyksestä tulee voimaan 26.6.2025. Merenkulun järjestöt ovat tuoneet esille huolensa sen sisältämistä ristiriitaisuuksista YK:n Baselin yleissopimuksen kanssa ja ovat sitä varten toimittaneet kirjelmän MO:n MEPC 81 -alakomitealle juridisten ristiriitaisuuksien korjaamiseksi ja ohjeistuksen antamiseksi alalle: https://www.hellenicshippingnews.com/ironing-out-ship-recycling-wrinkles/

IMO:n pääsihteeri nostaa tämän vuoden yhdeksi teemaksi sukupuolisen tasa-arvon. Merenkulkualalla työskentelevistä n. 29 % on naisia ja kansallisissa merenkulkuhallinnoissa määrä on n. 20 %. Naispuolisia merenkulkijoita on vain n. 2 % maailman 2 miljoonasta merenkulkijasta: https://www.hellenicshippingnews.com/maritime-industry-urged-to-do-more-for-gender-equality/

YK:n alaiset järjestöt, merenkulkujärjestö IMO ja työjärjestö ILO, työskentelevät yhdessä taistelussa väkivaltaa, ml. seksuaalinen väkivalta ja häirintä, sekä kiusaamista vastaan. Ne yhdessä hallitusten, varustamojen ja merenkulkijoiden kanssa pitivät kokouksen helmikuussa Lontoossa: https://www.hellenicshippingnews.com/preventing-and-combatting-violence-and-harassment-in-the-maritime-sector/

NATO, kriisipesäkkeet ja merirosvous:

Ruotsi on Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n 32. jäsenmaa: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223446.htm

Suomalaisten ja ruotsalaisten merijalkaväkiyksiköiden yhteisharjoitus Norjassa: https://www.flickr.com/photos/nato/53569394064/in/album-72177720315238282/

EU, Kypros, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, USA ja UK ovat julkaisseet yhteisen tiedonannon humanitäärisen käytävän aktivoinnista Gazaan. YK:n turvallisuusneuvosto on valtuuttanut koordinaattorin helpottamaan, tehostamaan ja valvomaan avun saapumista Gazaan: https://shippingtelegraph.com/port-news/eu-cyprus-uae-us-and-uk-endorse-maritime-corridor-to-deliver-aid-to-gaza/

Koalition alukset ampuivat 4 tunnissa alas 28 miehittämätöntä drone-ilma-alusta Punaisella merellä. Ilmoituksia vahingoista aluksille ei ole tullut: https://www.seatrade-maritime.com/casualty/28-houthi-drones-shot-down-red-sea-attacks-intensify

Filippiinit uusii strategiansa Etelä-Kiinan merellä puolustaakseen vesialuettaan ja talousvyöhykettään: https://gcaptain.com/philippines-adopts-new-defense-strategy-amid-south-china-sea-row/

Filippiinit aikoo hyödyntää Etelä-Kiinan meren alueella olevia luonnonvarojaan. Maa luottaa liittolaisten apuun Kiinan vaikuttamisyrityksiä vastaan: https://gcaptain.com/us-key-to-philippines-plan-to-tap-oil-gas-in-south-china-sea/

Pakotteet:

USA:n, EU:n ja UK:n lainlaatijoiden pakotetoimet, jotka kohdistuvat yhä enemmän Venäjän öljykuljetuksiin liittyviin varustamoihin ja palveluntuottajiin, alkaa tuottaa tulosta Venäjän raakaöljyn kysynnän tasaantuessa. Keskimäärin Venäjä vie 3,48 miljoonaa barrelia päivässä: https://splash247.com/russian-crude-exports-seen-peaking-as-sanctions-hit-home/

Pakotteiden kohteeksi joutunut säiliöalus purkaa kiinalaissatamassa 700´000 barrelin lastiaan. Alus on yksi niistä Sokol-öljyä kuljettavista kuudesta aluksesta, jotka ovat odottaneet purkamista maksuepäselvyyksien vuoksi: https://www.marineinsight.com/shipping-news/sanctioned-russian-tanker-arrives-in-chinese-port-unloads-700000-barrel-crude-cargo/

Onnettomuudet:

Alus lähestyi satamaa, joka oli Lloyd’sin luokittelemalla sotavaara-alueella. Paikallinen sodanjohto aiheutti GPS-häirinnän satama-alueella ja sen läheisyydessä mutta siitä ei oltu annettu merivaroitusta. Aluksella suurin osa navigointilaitteista oli liitetty GPS:än ja ne alkoivat hälyttää vikatilaa. Vahtiperämies ei kutsunut päällikköä komentosillalle vaan pyysi paikannusapua laivastolta. Päällikön tullessa komentosillalle, perämies lopetti yhteistyön laivaston kanssa. VTS-keskus varoitti alusta, että sen kurssi johtaa riutalle mutta aluksen VHF ei toiminut GPS-vikatilan vuoksi. Alus ajoi riutalle: https://www.hellenicshippingnews.com/case-study-for-onboard-safety-meeting-giounding-due-to-gps-jamming/

St. Lawrence -joella palanut konttialus hinataan Quebeciin: https://shippingtelegraph.com/port-news/msc-ship-prohibited-from-departing-by-transport-canada-after-fire/

Trinidad & Tobagon hallitus vahvistaa kaatuneen öljyproomun vuodon loppuneen. Osastot, jotka vuotivat täyttyivät merivedellä vuotokohdan yläpuolelle ja tukki öljyvuodon. Muut tiedot vahingonaiheuttajasta ovat edelleen puutteellisia:  https://www.marineinsight.com/shipping-news/government-confirms-halting-of-oil-leak-from-capsized-barge-off-tobago-coast/

Romutus:

Romutettavan tonniston puute saa aluskierrättäjät keskittymään pieniin, huonokuntoisiin aluksiin, joista on jo poistettu kaikki laitteet, teräs on huonoa, painolastitankit ovat ruostuneet ja niissä on pysyvää painolastisedimenttiä: https://www.seatrade-maritime.com/shipyards/dearth-tonnage-drives-ship-recyclers-chase-small-vessels

Historian havinaa:

Podcast: Suezin kanava on ollut oivallinen kiristysruuvi koko olemassaolonsa ajan. Varsinaisesti sen vaikutus nähtiin 1. kerran 1956 Suezin kriisin aikaaan: https://www.freightwaves.com/news/the-1956-suez-canal-crisis-a-pivotal-moment-in-shipping-history

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lähdeluettelossa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen yleensä vaadi uutta rekisteröitymistä. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdeluettelo:

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Lloyd´s Register  https://lr.org/en/

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Seawork  enews@seawork.com

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Svenska Sjöfartstidningen www.sjofartstidningen.se

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Loadstar www.theloadstar.com

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

World Cargo News https://www.worldcargonews.com/home

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/