Merenkulun uutisia 21.2.2024: poistaako Tanska DIS’n, Suomen varustamot ja Merimies-Unioni 2-vuotiseen sopimukseen, IBF sopi sotavaara-alueiden menettelytavoista, merivakuuttajat irtisanovat vakuutuksia Punaiselle merelle, eläinkuljetukset vastatuulessa, golfia risteilijöillä, jäätilanne tänään, Turun matkustajaterminaali uudistuu, kvanttinavigointilaite, EU ETS:n toimeenpano, EU mukaan Punaiselle merelle, EU:lta uusi pakotepaketti.

Mitä tarkoittaa termi?:

Baltic Exchange: https://fi.wikipedia.org/wiki/Baltic_Exchange

The International Bargaining Forum (IBF): https://www.imec.org.uk/the-international-bargaining-forum-ibf

The International Transport Workers´Federation (ITF): https://en.wikipedia.org/wiki/International_Transport_Workers%27_Federation

Danish Ship Registration and Fees: https://dma.dk/ship-survey-and-registration/ship-registration-and-fees

G7-maat: https://fi.wikipedia.org/wiki/G7

Kiinalainen ajanlasku: http://www.fengshuimestari.fi/Kiinalainen_ajanlasku_ja_astrologia.html

Lidar: https://fi.wikipedia.org/wiki/Lidar

Merivakuutusyhtiö Steamship Mutual: https://www.steamshipmutual.com/about-us

Vihreän teknologian yhtiö CMB.TECH: https://cmb.tech/

Merenkulku yleinen:

Ryhmä tanskalaisia liikemiehiä on ehdottanut Tanskan kansainvälisen alusrekisterin (DIS) poistamista yhtenä 200 muustakin Tanskan elinkeinoelämän tukijärjestelmään kohdistuvasta muutosehdotuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on luoda rakenteellisesti 4´000 täysaikaista työpaikkaa ja vapauttaa 2 miljardia Tanskan kruunua vuosittain. Tanskan varustamoyhdistys vastustaa jyrkästi hanketta perustellen DIS:ä Tanskan kilpailukyvyllä muita lippumaita vastaan ja, että muutos johtaisi mittavaan ulosliputukseen. Tanska on maailman 7. suurin merenkulkumaa: https://shippingtelegraph.com/maritime-law-news/disaster-for-danish-shipping-the-potential-dis-scheme-abolition/

Intermodalin viikon 7 / 2024 markkinaraportti. Rahdit, alusten myynti-, uudisrakennus- ja romutushinnat sekä polttoaineiden ja osakkeiden hinnat: https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2024/02/Intermodal-Report-Week-07-2024.pdf

Tanskan Varustamoyhdistys julkaisee vastuullisuus- ja kestävyysverkostonsa: https://www.hellenicshippingnews.com/danish-shipping-launches-esg-shipping-network/

Varustamot, alukset ja merenkulkijat:

Suomen Varustamot ja Suomen Merimies-Unioni ovat sopineet työehtosopimuksen vuosille 2024 – 26. Kahdessa vaiheessa maksettavat korotukset noudattavat yleistä vientiteollisuuden linjaa. Suomen Varustamojen neuvottelut jatkuvat Suomen Laivanpäällystö- ja Konemestariliittojen kanssa: https://www.sjofart.ax/nyheter/unionen-och-rif-overens-om-avtal/

Yksi maailman suurimmista keskikokoisten jäävahvisteisten konttialusten varustamoista belgialainen Delphia, joka on osa CMB.TECH-yhtiötä. Aiemmin tässä kuussa 99 %:a Euronav-säiliöalusvarustamon osakkeenomistajista äänesti CMB.TECH-yhtiön ostamisen puolesta 1,15 miljardin $:n käteishintaan: https://www.cmb.be/divisions/delphis

Varustamo- ja merenkulkijajärjestöt ovat sopineet yhteistyöfoorumissaan merenkulkijan oikeudesta kieltäytyä purjehtimasta aluksella, joka kulkee Punaisen meren sotavaara-alueella. Ulosmaksu tapahtuu varustamon kustannuksella. Jos ulosmaksavaa merenkulkijaa ei työllistetä saman varustamon muulla aluksella, on hän oikeutettu 2 kuukauden peruspalkkaan: https://www.sjofartstidningen.se/sjoman-ges-ratt-att-vagra-roda-havet/

IBF:n lista korkean riskin ja sotavaara-alueista: file:///C:/Users/sofia/Downloads/IBF%20List%20of%20designated%20risk%20Areas%20with%20applicable%20benefits%20(as%20of%2016%20February%202024).pdf

Ruotsalaisvarustamosta maailman johtava henkilöstönkuljetusvarustamo sen muuttaessa konsernirakennettaan: https://www.sjofartstidningen.se/n-o-s-vaxer-med-16-fartyg/

Tilanne kuivarahtialus Vyssos´lla, jonka päällikkö pyysi Ukrainassa sekä fyysistä että psyykkistä apua miehistönsä tilanteeseen, on saatu ratkaistua. Alus oli saanut vaurioita Venäjän hyökkäyksessä. ITF järjesti P&I klubin kautta miehistön olot ja palkat kuntoon. Sen sijaan ongelmia tuli kotiuttamisessa, jossa 10 henkilöllä 18:sta ei ollut viisumia, joka kuitenkin järjestyi agentin ja viranomaisten kautta. Loput eivät viisumia tarvinneet. Kreikkalainen päällikkö jätti aluksen viimeisenä: https://www.hellenicshippingnews.com/vyssos-case-successfully-resolved/

Kontti, roro ja ajoneuvot:

Lohikäärmeen vuosi, mitä se tarkoittaa konttiliikenteelle? Punaisen meren ja Panaman kanavan kriisit ovat osittain pelastaneet konttiliikenteen uudisrakennusten tuomalta ylikapasiteetilta, romutuksen odotetaan kasvavan tänä vuonna ja alusten keskinopeuksien odotetaan pienenevän edelleen: https://splash247.com/shipping-in-the-year-of-the-dragon-containers/

Ensi vuonna purkautuvan 2M-allianssin toinen osapuoli MSC on saavuttamassa 20 %:n markkinaosuuden. Maerskilla ja MSC:llä on ollut viime vuosina hyvin erilainen kehitys markkinaosuuksissa. Kun muut isot konttivarustamot ovat kasvaneet lähinnä yritysostojen kautta, on MSC kasvanut operatiivisin toimin: https://splash247.com/msc-approaches-market-share-milestone/

Jokavuotinen konttirahtisopimusten solmisen aika lähestyy. Liikkeellä ovat niin ennustajaeukot kuin asiantuntijat ja analyytikotkin: https://www.seatrade-maritime.com/containers/fine-art-capturing-lesser-spotted-freight-rate-increase

Energia ja raaka-aineet:

Merivakuuttajien sotavaaran poissulkeminen nostaa panoksia Punaisella merellä. Säiliöalusten päivärahdit ovat nousseet puolessa vuodessa viime vuoden 3. neljänneksestä tämän vuoden 1. neljännekseen lähes 8-kertaiseksi. Vuonna 2019 nähtiin samankaltainen nousu, kun rahdit nousivat 6-kertaisiksi vastaavasti puolessa vuodessa. G7:n hintakattopakotteiden odotetaan myös vaikuttavan tonnistoon ja rahteihin: https://www.freightwaves.com/news/war-risk-exclusions-by-insurers-heighten-stakes-in-red-sea-attacks

Ammoniakin merikuljetusten odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Ammoniakkia on tähän asti käytetty lannoitteena sekä kemikaalien ja räjähteiden raaka-aineena, nyt sen ominaisuudet vähäpäästöisenä polttoaineena ovat tehneet siitä kiinnostavan vaihtoehdon merenkululle ja voimalaitoksille: https://www.hellenicshippingnews.com/ammonia-trade-flows-about-to-blow-up/

Intian diesellaivaukset Eurooppaan ovat pudonneet 90 %:a tammikuusta Punaisen meren kriisin ja nousseiden kustannusten vuoksi. Pääosa rahdeista menee Aasiaan. Helmikuun loppupuolella on kuitenkin odotettavissa uusia lasteja dieseliä myös Eurooppaan: https://gcaptain.com/indian-diesel-flowing-to-asia/

Elintarvikkeet ja kuivarahti:

Baltic Exchangen irtolasti-indeksi näyttää rahtien nousua kaikilla sektoreilla: https://www.hellenicshippingnews.com/baltic-index-climbs-to-over-one-month-high-on-sturdier-vessel-rates/

Venäjä toimittaa lupaamansa ilmaiset 200´000 tonnia vehnää kuudelle Afrikan maalle (Somalia, Keski-Afrikan tasavalta, Mali, Burkina Faso, Zimbabwe ja Eritrea). Laivaukset perustuvat presidentti Putinin lupaukseen Afrikan johtajille viime heinäkuussa heti Venäjän vetäydyttyä Mustan meren sopimuksesta: https://gcaptain.com/russia-sends-free-grain-to-six-african-countries/

Irlannin hallitus on joutunut pahaan välikäteen eläintenkuljetuksista. Eläinten olot kuljetuksissa ovat ala-arvoiset johtuen huonosta ruokinnasta, ylitäysistä karsinoista, stressistä, alentuneesta immuniteetista ja kosteusongelmista aiheuttaen sairauksien leviämistä maasta toiseen ja jopa ihmisiin: https://splash247.com/irish-government-comes-under-pressure-over-livestock-shipments/

Tämä tapaus sai eläinsuojelujärjestöt liikkeelle, johon myös edellisessä artikkelissa viitataan: https://www.maritime-executive.com/article/cape-town-residents-complain-of-strong-smell-after-live-export-ship-docks

Matkustaja- ja risteilyliikenne:

Ensimmäinen golf-simulaattori asennettiin risteilyalukseen 1997, varustamo oli Princess Cruises. Nykyään risteilyt tarjoavat mahdollisuuden käydä maissa pelaamassa ja käyttää simulaattoria aluksella. Tässä 9 risteilyalusta, joilla on golf-simulaattori ja paljon muutakin tarjottavaa risteilyn aikana: https://www.marineinsight.com/cruise/10-popular-cruise-ships-with-golf-course/

Talvimerenkulku ja napa-alueet:

Jäätilanne ja avustusrajoitukset Itämerellä 21.2.2021: https://cdn.fmi.fi/marine-observations/products/ice-charts/latest-full-color-ice-chart.pdf

Satamat ja terminaalit:

Turun Satama uudistaa matkustajaterminaalinsa: https://www.linkedin.com/feed/update/share:7165237151519916032/

Grimaldi Group on ostanut Livornon TDT konttiterminaalin koko osakekannan: https://shippingtelegraph.com/port-news/tdt-container-terminal-in-livorno-sold-to-grimaldi-group/

Konttivarustamo on hankkinut 50 %:n osuuden italialaisesta multimodaalisatamasta: https://www.worldcargonews.com/news/msc-takes-50-stake-in-key-italian-multimodal-terminal-73187

Rotterdamin sataman tulos vuodelta 2023: https://gcaptain.com/rotterdam-port-faces-decreasing-throughput-but-makes-strides-in-sustainability/  

Romanian Constancan sataman kiireellinen ruoppaus ja laajennus on saanut valtion rahoituksen. Satama hyödyntää Ukrainan sodan vuoksi muuttunutta viljan kuljetusreittiä ja on toiminut jo pitkään kapasiteettinsa ylärajalla: https://splash247.com/urgent-expansion-underway-at-romanias-top-port/

Työntekijät Intian, Australian, Espanjan ja Belgian satamissa kieltäytyvät lastaamasta tai purkamasta aseita tai asetarvikkeita, jotka ovat matkalla Israeliin tai maahan, joka toimittaa aseita Palestiinaan: https://www.marineinsight.com/shipping-news/indian-port-workers-union-refuses-to-handle-arms-shipment-to-israel-amid-conflict/

Ensimmäiset 4 kaikkiaan 10 suuresta konttinosturista saapui Port of Salalahiin Omaniin. Täyssähköisten nosturien ulottuma on 75 m ja ne pystyvät käsittelemään aluksia, joilla on 26 konttia päällekkäin. Satama sijaitsee keskeisellä paikalla tavaravirtoihin nähden ja se arvioitiin maailman 2. tehokkaimmaksi konttisatamaksi vuosina 2022 – 23. Kun terminaalin laajennus on valmis, sen kapasiteetti kasvaa 5 miljoonasta 6 miljoonaan TEU:un: https://www.hellenicshippingnews.com/first-cranes-arrive-as-part-of-usd-300-million-port-of-salalah-expansion/

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Norjalainen offshorevarustamo on tilannut turkkilaistelakalta offshorerakentamisen tukialuksen hintaan 81,5 miljoonaa €:a. Sen toimitus on 2026 ja tilaus sisältää 4 aluksen option: https://shippingtelegraph.com/offshore-news/eidesvik-teams-with-agalas-to-order-csv-with-option-of-four-more/

Belgialaisyhtiö yhteistyössä norjalaisen Yaran ja konttilinjayhtiön kanssa tilaa maailman ensimmäisen ammoniakkikäyttöisen konttialuksen. Taustalla on 15 vuoden konttiliikennesopimus. Alus on 1´400 TEU:n jäävahvisteinen konttialus, joka rakennetaan Kiinassa ja toimitetaan vuonna 2026: https://splash247.com/cmb-tech-to-own-first-ever-ammonia-powered-boxship/

Alukselle sijoitettavien CO₂-keräinjärjestelmien prototyypin on käyttökokeissa todettu saavuttavan ainakin 85 %:n poistoasteen. Järjestelmä oli asennettuna 82´000 tonniseen LNG-käyttöiseen kaasusäiliöalukseen. Järjestelmä on ensimmäinen täysimääräinen aluksella oleva kokonaisuus, joka kerää, nesteyttää ja varastoi CO₂-päästöt: https://splash247.com/onboard-carbon-capture-system-prototype-hits-85-capture-rates/

Akkukäyttöinen työvene, joka on suunniteltu toimimaan ruuhkaisissa sisä- ja rannikkovesissä, kykenee keräämään kelluvia roskia, vaahtoa, öljyä sekä lisäksi raivaamaan vesihyasintin vaivaamia vesiä, tekemään merenmittausta ja toimittamaan lastia. Työvene käyttää tekoälyn ohjaamana sensoreita ja lidaria navigoinnissaan ja toiminnassaan: https://www.marineinsight.com/shipping-news/ai-powered-robotic-zero-emission-vessel-transforms-water-pollution-cleanup/

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Nyt, kun on saatu IMO:n ja EU:n päätökset päästörajoituksista ja päästökaupan hinnasta merenkulkuala arvioi tarkkaan uudisrakennusten tilaamis-, polttoaine- ja teknologiavaihtoehtoja: https://www.lr.org/en/knowledge/insights-articles/shipping-is-sizing-up-energy-transition-opportunities/

Ensimmäinen Singaporessa suoritettu STS LNG-polttoaineentäydennys on tehty. Bunkkerialus toimitettiin paikalliselle polttoaineyhtiölle kaksi viikkoa sitten. Sen siirtonopeus on jopa 2´000 m³ tunnissa. Singapore täydentää Euroopassa ja Kiinassa olevia LNG-tankkauspisteitä: https://www.hellenicshippingnews.com/pavilion-energy-concludes-first-ship-to-ship-lng-bunkering-operation-to-rio-tinto-in-singapore/

Viestintä, paikannus, tieto ja kyber:

Royal Caribbean vähentää ruuan hävikkiä Icon of The Seas -aluksella tekoälyn avulla. Järjestelmä seuraa ja analysoi ruokapaikkojen kulutusta parantaen ruoka-aineiden käyttöä ja vähentäen ylituotantoa: https://www.marineinsight.com/shipping-news/royal-caribbeans-icon-of-the-seas-to-combat-food-waste-using-ai-technology/

UK:n sotilastutkimuslaitos tutkii kvanttinavigointilaitetta, inertianavigointijärjestelmää, joka voisi korvata haavoittuvan GPS-järjestelmän. Perinteiset inertianavigointijärjestelmät perustuvat hyrräkompassin käyttöön, ja järjestelmän tarkkuus vähenee merkittävästi, jos se ei saa aika ajoin tarkkaa paikkaa. Kvanttinavigointi on paljon hyrräkompassia tarkempi ja käyttää atomitason kiihtyvyysantureita liikkeen tunnistamiseen, josta paikka lasketaan. Tutkijat odottavat järjestelmän mahdollistavan satelliittinavigointivapaan paikannuksen:  https://www.maritime-executive.com/article/the-royal-navy-is-working-on-gps-free-quantum-navigation

Päätöksenteon vaatimusten muuttuessa nopeammiksi tekoäly voi tarjota apuaan. Tekoäly palvelee myös robotiikassa tilanteissa, jossa tarvitaan nopeaa toimintaa: https://www.marineinsight.com/shipping-news/us-navy-explores-ai-powered-lizard-like-robots-potential-to-prevent-catastrophes/

Muu logistiikka, koulutus:

Minne menisin junalla Euroopassa? Ehdotuksena Good Night Train väillä Bryssel – Antwerpen – Rotterdam – Amsterdam – Berliini – Dresden – Praha. Lähdöt maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ja takaisin sunnuntaisin, tiistaisin ja torstaisin. Istuin- tai makuupaikat ja tietysti mahdollisuus jäädä matkalle kiinnostaviin kaupunkeihin: https://www.euronews.com/travel/2024/02/20/good-night-train-visit-seven-of-europes-top-cities-on-this-new-sleeper-route

Maailmankauppa ja -politiikka:

Kun pienen myanmarilaisen kaupungin ympäri piirretään 3´300 km säteellä ympyrä, on sen sisäpuolella enemmän ihmisiä (n. 4 miljardia) kuin sen ulkopuolella. Alueella on ratkaiseva merkitys tämän vuosisadan energia- ja ilmastotaloudelle. Ilmaston kannalta alue tuottaa yli puolet CO₂-päästöistä. Alue myös tuottaa pääosan puhtaan energian tuotteista. Alueelle mahtuu neljä maailman väkirikkainta maata Intia (1.), Kiina (2.), Indonesia (4.) ja Pakistan (5.). Geopoliittisesti suurin osa kolmen neljästä suuresta uskonnosta kannattajista on täällä eli islamin, hinduismin ja buddhismin – sekä kommunismin. Alueella on useita räjähdysherkkiä kohtia kuten Korean niemimaa, Etelä-Kiinan meri, Malakan salmi sekä Intian rajat Kiinan ja Pakistanin kanssa: https://www.hellenicshippingnews.com/asia-is-marking-a-global-shift-in-energy-dynamics/

EU ja hallitukset, YK ja IMO:

EU:n päätös EU ETS -päästökaupan toimeenpanosta jäsenmaiden kesken. Suomen osuus löytyy sivulta 65 /  69: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400411

Lloyd’s Register -tiedote EU ETS:n toimeenpanosta: https://www.lr.org/en/knowledge/class-news/05-24/

EU:n päästökauppa nähdään merenkulussa järjestelmänä, jolla on hampaat saada päästöt kuriin. Tässä artikkelissa käydään läpi EU ETS taas kerran ja sen vaikutukset sekä merenkulun reagointi päästökauppaan, päästökaupan käyttöönotto asteittain ja raportointivelvoitteet: https://www.hellenicshippingnews.com/emissions-trading-begins-to-bite/

Lisää EU ETS:ää. Miten merenkulkuun laajennettu EU ETS vaikuttaa merikuljetuksiin ja satamiin? Kuinka paljon tavaravirrat muuttuvat ja hyödyntävät EU:n ulkopuolisia satamia lisäten samalla mahdollisesti päästöjä ja kilpailua? Toisaalta useat EU:n satamat ovat valinneet jo vihreän vaihtoehdon omassa toiminnassaan. Kumpaa EU ETS on – tiennäyttäjä vai vedenjakaja – jää nähtäväksi: https://www.hellenicshippingnews.com/how-the-extended-eu-emissions-trading-system-will-impact-maritime-transport-and-ports/

EU tukee 7,4 miljardilla $:lla vihreän vedyn kehitystyötä ja yksityisrahoitusta odotetaan 6 miljardin $:n edestä. Rajat ylittävä teollisuuskoon järjestelmä sisältää satamatoiminnot, putkikuljetukset ja tuotannon. Hyväksyttyyn pakettiin sisältyy 33 hanketta, joita Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Puola, Portugali ja Slovakia ovat esittäneet: https://www.maritime-executive.com/article/eu-commits-7b-in-funding-for-hydrogen-terminals-pipelines-and-plants

IMO:n CII-luokitukset julkaistaan lähiaikoina. Merenkulussa on kuitenkin noussut esiin kysymys siitä, vastaako järjestelmä tarkoitustaan? Artikkelissa tarkastellaan CII:n ongelmia ja BIMCO:n matkarahtausasiakirjapohjan CII-lauseketta: https://www.hellenicshippingnews.com/cii-does-it-matter/

NATO, kriisipesäkkeet ja merirosvous:

EU päätti merivoimien operaation Aspides tehtäväksiannosta Punaisella merellä ja Adeninlahdella kauppamerenkulun turvaamiseksi. Operaatioon osallistuu ainakin neljä fregattia, jotka ovat käytettävissä muutamassa viikossa. Operaation päämaja on Kreikassa, joka toimii yhteistyössä alueella jo olevien joukkojen kanssa. Tehtäväksianto on puolustuksellinen eikä sisällä hyökkäyksiä tukikohtia vastaan: https://www.euronews.com/my-europe/2024/02/19/eu-launches-mission-aspides-to-protect-red-sea-vessels-from-houthi-attacks

Punaisen meren kriisi on kestänyt 3 kuukautta eikä loppua ole näkyvissä: https://www.seatrade-maritime.com/containers/red-sea-crisis-three-months-no-end-sight

Iran on vapauttanut yhden pidätetyn säiliöaluksen filippiiniläisen miehistön jäsenen. Alus pidätettiin Bandar Abbasin ankkuripaikalle osana USA:n ja Iranin välistä pakotekiistaa tammikuun alussa. Filippiinit on pyrkinyt saamaan miehistönvaihdon mutta tuloksetta. Miehistölle maksetaan pidätysajalta kaksinkertaista palkkaa: https://www.maritime-executive.com/article/iran-released-filipino-seafarer-from-seized-oil-tanker-st-nikolas

Huthikapinallisten käyttöönottama vedenalainen miehittämätön drone voi olla kuolettavan vakava uhka merenkululle. Sen vaikutuksia ja käyttökelpoisuutta ei vielä tunneta tarkasti: https://www.marineinsight.com/shipping-news/houthis-deploy-underwater-drones-for-first-time-in-red-sea-posing-major-threat/

Viime sunnuntaina osuman saaneen irtolastialuksen lastina on IMDG luokan 5.1 lannoitetta. Kyseiseen luokkaan kuuluvat mm. ammonium nitraatti -pohjaiset lannoitteet. Artikkelissa tarkempia tietoja tapahtuneesta. Miehistö on pelastettu Djiboutiin: https://www.maritime-executive.com/article/crew-abandons-ship-after-houthi-attack-on-uk-owned-bulker

Maissia Jemeniin kuljettavaan alukseen osui huthien ohjus. Huthien mukaan ei ollut tarkoitus, koska osa lastista oli tarkoitus viedä heille itselleen. Kohdevalintaan lienee vaikuttanut omistajuuden linkittyminen USA:han: https://gcaptain.com/grain-ship-arrives-yemen-houthi-attack-concerns-mount-over-rubymar-fate/

Kiinan ja Taiwanin välisestä kiistasta johtuen kiinalaisen rannikkovartioaluksen henkilöitä nousi taiwanilaiselle turistialukselle tarkastamaan sen asiakirjat. Paikka on Taiwanin ja Kiinan välissä olevien pikkusaarten alue, jossa Taiwan suojellakseen kalastajiaan yrittää pitää raja-aluetta, jota Kiina ei tunnusta: https://gcaptain.com/taiwan-drives-away-chinese-coast-guard-boat-as-frontline-island-tensions-rise/

Maailman nopeimmat sukellusveneet ja pari käytöstä poistettua vielä nopeampaa mallia: https://www.marineinsight.com/types-of-ships/fastest-submarines-in-the-world/

Tyynen meren laivaston komentaja on huolissaan logistiikan puutteista. Hänen mukaansa USA on keskittynyt tehokkuuteen taisteluvalmiuden sijaan, joka saattaa kostautua. Kiina on maa, jolla on halu muuttaa kansainvälistä järjestystä ja voimaa tehdä se: https://www.maritime-executive.com/article/pacific-fleet-commander-raises-alarm-about-vulnerable-logistics-force

Pakotteet:

EU on sopinut uusista pakotteista Venäjää kohtaan. Ensimmäistä kertaa pakotteet kohdistuvat myös Manner-Kiinan yrityksiin, jotka ovat tehneet yhteistyötä Venäjän kanssa kiellettyjen materiaalien ja teknologian hankinnassa. Pakotteet kohdistuvat myös yhtiöihin Turkissa ja Pohjois-Koreassa. Pakotteista sopimista jarrutti Unkari, jolla on atomivoimayhteistyötä Rosatomin kanssa: https://www.euronews.com/my-europe/2024/02/21/eu-agrees-new-sanctions-on-russia-blacklisting-companies-in-mainland-china-for-the-first-t

Rikokset, tutkinnat ja oikeuden päätökset:

Ruotsin rannikkovartiosto vaatii TT-Linelta 1,2 miljoonan kruunun maksua vedensaastumisesta Marco Polon karilleajon seurauksena tapahtuneesta öljyvuodosta. Lasku perustuu aluksen bruttovetoisuuteen ja veteen päässeen öljyn määrään sekä perintä Ruotsin merilakiin: https://www.sjofartstidningen.se/tt-line-kravs-pa-dryga-miljonen-i-sanktionsavgift/

Luokitus, ohjeistus, vakuuttaminen ja onnettomuustutkinta:

Webinaari: Lloyd’s Register’n katsaus EU:n päästövähennysohjelmaan ja päästökauppaan: https://www.lr.org/en/knowledge/webinars/eu-new-emissions-regime/

Järjestöt:

Euroopan varustamoliitto on toivottanut tervetulleeksi EU:n päätöksen ryhtyä suojaamaan Punaisen meren kautta kulkevaa liikennettä: https://www.sjofartstidningen.se/redare-valkomnar-eu-insats-i-roda-havet/

Kansainvälinen energiafoorumi on julkaissut viime vuoden tilastonsa. Öljyn ja öljytuotteiden kysyntä kasvoivat:  https://www.hellenicshippingnews.com/global-oil-demand-hits-seasonal-highs-for-the-8th-time-in-year-jodi-data/

Onnettomuudet:

Trinidad ja Tobago on palkannut kaksi pelastusyhtiötä puhdistamaan öljyvahinkoa ja pelastamaan vuotavan proomun. Onnettomuus sattui kaksi viikkoa sitten eikä sen aiheuttajaa ole vielä löydetty. Lisäksi alueella ajautui rantaan 75´000 $:n arvosta kokaiinia. Maan hallitus on lähettänyt diplomaattinootit Panaman, Aruban ja Guyanan hallituksille asian selvittämiseksi. Useat turistipaikat alueella ovat kieltäneet pääsyn merelle: https://www.maritime-executive.com/article/disaster-recovery-teams-join-as-mysteries-grow-in-tobago-oil-spill

Romutus:

Geopolitiikka, alueelliset konfliktit ja uusien maailmanlaajuisten levottomuuksien mahdollisuus rajoittavat edelleen alusten romuttamista. Muuttuneet kuljetusreitit ja pidentyneet kuljetusmatkat ovat antaneet vanhenevalle tonnistolle uutta ja kannattavaa käyttöä. Tosin romumetallin hintakin on alhainen: https://www.seatrade-maritime.com/shipyards/recycling-rates-remain-flat-ships-trade-uncertain-markets

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lopussa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen vaadi uutta rekisteröitymistä. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdejulkaisut:

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Euronews https://euronews.com 

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Lloyd´s Register  https://lr.org/en/

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Seawork  enews@seawork.com

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Svenska Sjöfartstidningen www.sjofartstidningen.se

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Loadstar www.theloadstar.com

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

World Cargo News https://www.worldcargonews.com/home

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/