Merenkulun uutisia 26.1.2024: Afrikan kiertäminen lisääntyy Punaisenmeren kriisin jatkuessa, Icon of the Seas on kastettu, jäätilanne ja avustusrajoitukset eilen – tänään, satamille viime vuosi oli vaikea, Ukraina jatkaa iskujaan Venäjän infraan – EU salakuljetukseen, luotsin putoaminen Humberissa edelleen tutkinnassa, nostaako päästökauppa hintoja?

Mitä tarkoittaa termi?:

Suomen eläkejärjestelmän toimijat: https://www.etk.fi/suomen-elakejarjestelma/hallinto-ja-valvonta/elakejarjestelman-toimijat/

Merimieseläkekassa (verkkojulkaisuna Albatrossi-lehti): https://www.merimieselakekassa.fi/

Merenkulku yleinen:

Säiliöaluksen kierto Afrikan ympäri Suezin kanavan sijaan lisää kustannuksia n. 1 miljoonan $:n verran ja matka-aikaa n. kahdella viikolla. Aframax-aluksen kululisäys on n. 110 %:a ja konttialuksen n. 35 %:a. Suezin kanavan liikenne on vähentynyt joulukuisesta jo 60 %:a ja konttialuksilla jopa 80 %:a: https://www.hellenicshippingnews.com/red-sea-diversions-add-nearly-a-million-dollars-per-voyage-to-shipping-costs-while-doubling-transit-time/

Tanska säilyttää asemansa maailman 10 suurimman merenkulkumaan joukossa. Tanskalaiset operoivat n. 57 miljoonan tonnin tonnistolla sijoittuen 10:ksi. Tanskan lipun (DIS) alla alusmäärä väheni hieman 755:stä 748:an ja tonnisto 22,8 miljoonasta tonnista 22,5 miljoonaan tonniin. Tanska on 12. suurin lippuvaltio maailmassa: https://www.hellenicshippingnews.com/denmark-remains-among-the-worlds-top-ten-maritime-nations/

Varustamot, alukset ja merenkulkijat:

ESL Shipping sitoutuu tiedepohjaisiin tavoitteisiin kasvihuonekaasujen vähennyksistä: https://www.eslshipping.com/en/news/esl-shipping-commits-to-set-science-based-targets-for-ghg-emissions-reductions

Energia ja raaka-aineet:

Punaisenmeren kriisi muuttaa Eurooppaan tulevan raakaöljyn ja öljytuotteiden rahtitasoa, kuljetusmatkaa ja -aikaa mutta myös hankinta-aluetta: https://www.hellenicshippingnews.com/as-more-tankers-divert-from-suez-canal-theres-a-sea-change-in-way-europe-is-buying-crude/

OPEC arvioi öljynkysynnän kasvavan yli 2 miljoonalla barrelilla päivässä tänä vuonna ja ensi vuonna lähes 2 miljoonaa barrelia lisää. Ei-OPEC -maiden tuotannon lisäys on kumpanakin vuonna puolet tästä. Hyvin paljon on kyse Kiinan talouden suunnasta. Säiliöalusten kysyntään vaikuttaa myös Punaisenmeren kriisin kehittyminen: https://www.hellenicshippingnews.com/tanker-trade-in-flux-the-red-sea-crisis-impact-is-growing/

Irtolastiraaka-ainekuljetusten kysynnän arvioidaan olevan samaa tasoa seuraavien kahden vuoden aikana. Kuljetut matkat vaihtelevat raaka-ainelajeittain. Uusia irtolastialuksia tulee markkinoille mutta niiden vaikutusta vähentää hitaammat matkavauhdit ja reittivalinnat. Romutusarviot ovat edelleen alhaisia. Kaiken tämän arvioidaan vaikuttavan rahteihin vain hiukan verrattuna viime vuoden rahtitasoon: https://www.hellenicshippingnews.com/bimco-limited-demand-growth-could-dampen-the-dry-bulk-market-in-the-coming-months/

Euroopan LNG-toimitukset ovat nousupaineessa. Liki 13 %:a kulki Suezin kanavan kautta, joka nyt ohjautuu kulkemaan Afrikan ympäri: https://www.seatrade-maritime.com/tankers/red-sea-crisis-likely-push-lng-prices-europe

Elintarvikkeet ja kuivarahti:

Hollantilaisvarustamo hankki 13. karjankuljetusaluksensa, vaikka yleinen mielipide yrittää lopettaa koko karjankuljetuksen epäinhimillisenä. Varustamon alukset ovat tarkoitukseen rakennettuja ja ne kuljettavat n. 750´000 päätä karjaa vuosittain. Kaikkiaan maailmassa on rakennettu vain 20 tarkoitukseen sopivaa alusta, loput ovat käyttötarkoitukseltaan muutettuja: https://www.maritime-executive.com/article/dutch-company-vroon-expands-livestock-fleet-despite-efforts-to-end-trade

Matkustaja- ja risteilyliikenne:

Tallink Siljan Victoria I siirtyy Tallinna – Tukholma -reitille kesäkaudeksi nykyiseltä Tallinna – Helsinki -reitiltään. Alus liikennöi Tukholmaan 31.5. – 31.8.2024. Toisena aluksena reitillä liikennöi Baltic Queen. Lisäksi alus tekee erityisristeilyjä Visbyhyn:  https://navigatormagazine.fi/uutiset/meriliikenne-ja-varustamot/tallink-silja-linen-victoria-i-siirtyy-tallinna-tukholma-reitille-kesakaudeksi/

Turussa rakennettu Icon of the Seas on virallisesti kastettu jalkapalloilija Lionel Messin toimesta. Kastetilaisuus pidettiin aluksen erikoisimmassa osassa – AquaDomessa: https://www.marineinsight.com/videos/lionel-messi-christens-worlds-largest-cruise-ship-icon-of-the-seas/

Princess Cruises ja Fincantieri myöhästyttävät Sun Princess -aluksen luovutusta kahdella viikolla. Osapuolet eivät perustelleet ratkaisuaan: https://www.maritime-executive.com/article/princess-cruises-and-fincantieri-delay-sun-princess-two-weeks-before-mv

Aida Cruises peruuttaa kolmen risteilijänsä siirrot Euroopan vesille Punaisenmeren kautta. Alukset toimivat tällä hetkellä Lähi-Idässä, Etelä-Afrikassa, Intian valtamerellä tai Aasiassa: https://www.maritime-executive.com/article/aida-cancels-repositioning-cruises-to-avoid-red-sea-security-concerns

Kanavat ja sisävedet:

Aurajokea ruopataan: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7154033788254142465/

Talvimerenkulku ja napa-alueet:

Jäätilanne ja avustusrajoitukset 25.1.2024: https://cdn.fmi.fi/marine-observations/products/ice-charts/latest-full-color-ice-chart.pdf

Jäätilanne ja avustusrajoitukset 26.1.2024: https://cdn.fmi.fi/marine-observations/products/ice-charts/latest-full-color-ice-chart.pdf

UK lähetti tutkijoita Weddellin merelle tutkimaan hiilidioksidin liikkumista ja muuntumista. Tutkimusmatkan on tarkoitus kestää 30 päivää: https://www.marineinsight.com/shipping-news/rrs-sir-david-attenborough-begins-30-day-mission-to-study-the-southern-ocean/

Mikko Niini on kutsuttu puhujaksi 7. vuosittaiseen arktiseen keskustelutilaisuuteen: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7156564343558459393/

Satamat ja terminaalit:

Vuosi 2023 oli Suomen satamille hankala ja vaatimaton. Liikennemäärät laskivat ja ulkomaankauppa putosi 8 %:a, josta vienti -10 %:a ja tuonti -6 %. Matkustajaliikenne alkaa toipumaan pandemian ajasta. Vuosi vaikuttaa investointiohjelmiin: https://www.satamaliitto.fi/fin/ajankohtaista/uutiset/2024/01/hankala-vuosi-satamissa/

Novatek aloitti keskiviikkona polttoaineiden lastauksen Laukaansuun eli Ust-Lugan satamassa. Terminaalin kärsimät vahingot häiritsevät lastausta mutta eivät estä sitä. Sitä vastoin tuotanto ei ole vielä alkamassa ja asiantuntijat arvioivat täyteen tuotantoon pääsyn vievän useita viikkoja: https://www.hellenicshippingnews.com/russias-novatek-resumes-fuel-loadings-at-damaged-ust-luga-terminal-sources-data/

Rotterdamin Satama kokeilee geopolymeerien käyttöä betonissa sementin sijasta, jolla pyritään vähentämään CO₂-päästöjä: https://www.hellenicshippingnews.com/port-of-rotterdam-authority-trials-the-use-of-cement-free-concrete-in-the-maritime-environment/

Tanskan ja Saksan satamatyöntekijäliitot liittyvät USA:n satamatyöntekijöiden liiton (ILA) vaatimuksiin hyväksyä se neuvotteluosapuoleksi kiistassa tanskalaisen tuulivoimarakentajan kanssa lastin lastauksessa ja purkamisessa Port of New Londonin satamassa Connecticutissa: https://shippingtelegraph.com/port-news/unions-call-orsted-to-settle-dispute-with-american-dockers-union/

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Uudisrakennustilaukset ovat kohtuullisella tasolla merenkulun pääsektoreilla: https://www.hellenicshippingnews.com/more-newbuilding-orders-on-the-way/

Skannaus ja 3D-mittaus ovat prosessi, jolla saadaan tietoa kohteesta, kuten niiden muodosta ja geometriasta, kolmessa ulottuvuudessa. Tietojen kokoamiseen käytetään laseria ja antureita. 3D-mittausta voidaan käyttää kohteen suunnitteluun, mallinnukseen ja kunnon tarkistukseen: https://www.hellenicshippingnews.com/3d-measurement-and-scanning-what-is-it-and-why-should-ship-owners-care/

Usalainen yhtiö on vastaanottanut ensimmäisen USA:ssa rakennetun ja operoitavan täyssähköisen hinaajan. Se on vasta 3. laatuaan maailmassa. Aluksen propulsiojärjestelmän on toimittanut suomalainen ABB. Aluksen 6 MWh akusto saa aikaan 70 tonnin paaluvedon. Akusto riittää päivän työskentelyyn ennen uutta latausta: https://gcaptain.com/crowley-takes-delivery-of-battery-powered-tug-ewolf/

Brasilia tukee maan laivanrakennussektoria 1,3 miljardin $:n tukipaketilla: https://www.maritime-executive.com/article/brazil-offers-1-3-billion-in-subsidies-for-shipbuilding-sector

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Viime vuonna Rotterdamissa tankattiin 6,7 %:a vähemmän polttoainetta kuin vuonna 2022. Syynä tähän olivat pienempi aluskäyntimäärä ja polttoaineen edullisuus Singaporessa. Vuonna 2026 Antwerpenin ja Rotterdamin satamissa otetaan käyttöön uusi polttoaineenmittausjärjestelmä: https://www.hellenicshippingnews.com/maritime-shipping-bunkered-less-fuel-in-rotterdam-in-2023/

Viikon sisällä on julkaistu kolme eri polttoaineraporttia, jotka ovat ottaneet erilaisen näkökulman LNG:hen. LNG:n poltossa syntyy metaania – hiilidioksidia pahempaa kasvihuonekaasua – jonka EU säännöt arvioivan olevan 3,1 %:a ja IMO 3,5 % 4-tahtikoneella. Yksi tutkimuksista on tullut tulokseen, että oikeampi luku olisi 6 %:a. Kahdella muulla on kytkös kaasuteollisuuteen: https://splash247.com/methane-slip-from-gas-fuelled-ships-back-in-the-spotlight/

Blogi: päästökauppa nostaa rahtihintoja, vai kuinka? Kuitenkin talousteorian mukaan tuotteen hinta ei perustu kuluihin vaan kysyntään ja tarjontaan. Hinta on sopimus ostajan ja myyjän välillä. Hintojen nousua rajoittaa vapailla markkinoilla käytävä kilpailu. Kun kilpailuun puututaan maksamalla tuottajalle tukia, mihin ne ohjautuvat: https://ullatapaninen.net/2024/01/26/emissions-trading-increases-sea-transport-prices-doesnt-it/

Viestintä, paikannus, tieto ja kyber:

Suomalainen ABB hankki säätieto- ja reitityssovelluksen. Tämä täydentää sen tarjontaa aluksille, jolloin ne voivat hyödyntää palvelua vähentämään polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä tukea hiilineutraaliustavoitteita: https://www.hellenicshippingnews.com/abb-to-acquire-weather-routing-business-to-expand-marine-software-portfolio/

Fintraffic ja Väylävirasto ovat testanneet paikannuksen R-moodia Suomen DGPS-verkon kautta. R-moodi (Ranging mode) on järjestelmä, jonka tarkoituksena on turvata paikannus tilanteessa, jossa satelliittipaikannus jostakin syystä on poissa käytöstä: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7156586876504621056/

Luotsaus, liikenteenohjaus, navigointi, laivameklarit:

Australiassa on aloitettu luotseille tarkoitetun lisätyn todellisuuden simulaattorijärjestelmän asennus. Laitteisto on tanskalainen. Simulaattori on toiminut vuodesta 2011 ja päivitys tehdään alkuvuoden aikana:  https://www.marineinsight.com/shipping-news/smartship-australia-chooses-augmented-reality-simulator-for-maritime-training/

Muu logistiikka, koulutus:

Mikko Suominen on nimitetty Aalto-yliopiston meritekniikan professoriksi Pentti Kujalan jäätyä eläkkeelle. Mikko Suominen on väitellyt tohtoriksi alusten jääkuormista: https://navigatormagazine.fi/uutiset/nimitykset/mikko-suominen-arktisen-meritekniikan-professoriksi-aalto-yliopistossa/

Ilmakuljetukset ovat palaamassa Punaisenmeren kriisin kiihtyessä. Kustannustehokkaana vaihtoehtona on tulossa hybridimalli, jossa vain osa matkasta olisi ilmakuljetusta: https://www.freightwaves.com/news/sea-air-routes-gain-as-bypass-option-for-red-sea-shipping-delays

Aikamoinen projektilasti menossa Meyerin telakalle: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7155114871737528320/

Maailmankauppa ja -politiikka:

Mikäli Punaisenmeren kriisi ei laajene muille kuljetusreiteille, ei sillä odoteta olevan suurta vaikutusta tuotteiden loppuhintaan. Kriisin laajeneminen joko muihin kuljetusreitteihin tai tuotantoon vaikuttaa jo loppuhintaankin: https://www.hellenicshippingnews.com/red-sea-shipping-disruptions-keep-geopolitical-premium-for-commodities/

Kiinan yritys esittää Kiinan talous positiivisessa valossa Davosin talousfoorumissa teki mahalaskun. Kyse ei ollut siitä, etteivätkö tiedot olisi olleet oikeita tai odotettuja, vaan talousjohtajat odottivat tiekarttaa, miten Kiina aikoo selvitä pahenevasta kiinteistökriisistään ja paikallishallinnon velkataakasta. Lopputuloksena ulkomaisten osakkeenomistajien osakkeiden myynti kiihtyi: https://www.hellenicshippingnews.com/chinas-attempts-to-lift-confidence-in-economy-fall-flat/

Onko maailmantalous alueellistumassa? Viime vuonna ei näkynyt nopeaa muutosta mutta vuonna 2018 alkanut Kiinan ja USA:n välinen kauppasota on vaikuttanut siihen suuntaan hiljalleen. USA:n tuontitullit eräille kiinalaisille tuotteille ja Venäjä-pakotteet ovat vaikuttaneet tuotannon siirtoihin pois Kiinasta, joka vähentää keskittymistä: https://www.hellenicshippingnews.com/is-the-world-economy-deglobalizing/

Kolumni: Deng Xiaoping sanoi: ”Etsi totuutta tosiasioista”. Mutta – entä vaihtoehtoinen totuus: https://splash247.com/why-globalisation-and-its-enemies-matter/

EU ja hallitukset, YK ja IMO:

Merenkulun tultua mukaan EU:n päästökauppaan (EU ETS) on myös EU:n valvontajärjestelmää (EU MRV) päivitetty vaihtoehtoisten polttoaineiden huomioimiseksi. Kokonaisuudeksi yhdistetty päivitetty versio on saatavilla EC:n kotisivuilta: https://www.hellenicshippingnews.com/eu-ets-impact-on-eu-mrv-reporting/

Yhteisen julkilausuman Punaisenmeren kriisistä huthi-kapinallisille ovat antaneet 24 valtiota. Mukana on useita Euroopan maita Suomea lukuunottamatta: https://www.hellenicshippingnews.com/houthi-attacks-against-vessels-including-commercial-shipping-transiting-the-red-sea-joint-statement-by-24-countries/

IMO:n MEPC 81 / 5. tiedoksiantona on julkaistu ZESTA-yhdistyksen raportti, josta ilmenee, miten komitean tavoitteet toimeenpannaan yhdessä uudistetun kasvihuonekaasustrategian kanssa: https://www.hellenicshippingnews.com/zestas-imo-submission-informs-policy-and-industry-on-latest-technology-to-meet-2050-targets/

Marshall saarten alusrekisteri saavutti 200 miljoonan bruttotonnin ja 5´600 aluksen rajan. Marshall saaret on ainoana alusrekisterinä ollut 19 vuotta yhteen menoon USCG:n laatulistalla ja pysynyt sekä Paris että Tokyo MoU:n valkoisella listalla: https://www.hellenicshippingnews.com/republic-of-the-marshall-islands-registry-achieves-200-million-quality-gross-tons/

EU komissio on julkaissut Euroopan satamia koskevan yhteistyöjärjestelyn, jossa viranomaiset ja yritykset yhdessä taistelevat järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumeiden salakuljetusta vastaan Euroopan satamissa: https://www.hellenicshippingnews.com/commission-launches-the-european-ports-alliance-public-private-partnership-to-fight-organised-crime-and-drug-trafficking/

NATO, kriisipesäkkeet ja merirosvous:

Ukraina iski Tuapsen satamaan Mustallamerellä. Iskun kohteena olivat jalostamo ja varasto. Vastaavat hyökkäykset on tehty Pietarin ja Laukaansuun eli Ust-Lugan terminaaleihin. Suomalaisen tutkimuslaitoksen raportin mukaan paljon enemmänkin olisi tehtävissä Venäjän öljyn hintakaton ja pakotteiden osalta: https://splash247.com/ukraine-intensifies-russian-refinery-campaign/

Video: ukrainalaiset miehittämättömät ilma-alukset iskivät venäläiseen jalostamoon Tuapsessa: https://www.maritime-executive.com/article/video-ukrainian-drones-hit-russian-refinery-at-port-of-tuapse

Kiina on kehittänyt ”hopealuodin” – ammuksen, joka on ohjailtavissa satelliitin kautta. Se saavuttaa 8´500 km/h nopeuden, joka tarkoittaa n. 2´500 metriä sekunnissa. Osumatarkkuus on n. 15 metriä: https://www.marineinsight.com/shipping-news/chinese-develops-smart-shell-for-kinetic-energy-weapons-reshaping-military-landscape/

Pakotteet:

Suomalaisen CREA-tutkimuslaitoksen mukaan venäläistä öljyä on kuljetettu 46,4 miljardin €:n edestä hintakaton aikana UK:ssa vakuutetuilla säiliöaluksilla. Kaikkiaan UK:ssa vakuutetuilla säiliöaluksilla on kuljetettu Ukrainan sodan aikana 120,6 miljardin €:n arvosta venäläistä öljyä. Venäjän öljykuljetuksissa käytetyistä säiliöaluksista 33 %:a oli UK:ssa vakuutettuja ja 62 %:a Venäjän öljytuotteista vietiin säiliöaluksilla, jotka omistaa tai vakuuttaa hintakattoa soveltava maa: https://shippingtelegraph.com/commodity-news/russian-oil-worth-e46-4bn-transported-on-uk-insured-tankers-since-sanctions/

Rikokset, tutkinnat ja oikeuden päätökset:

Uuden Seelannin merenkulkuviranomainen on nostanut syytteen matkustajalautan varustamoa vastaan aluksen saatua konestopin vuosi sitten. Aluksella oli 800 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. Tutkinta keskittyi varustamon turvallisuus- ja huoltoprosesseihin haastatteluin ja tutkimuksin:  https://shippingtelegraph.com/cruise-amp-amp-ferry-news/kiwirail-charged-for-kaitaki-ferry-loss-of-engine-propulsion/

Saksalaisyritys on julkaissut rikosteknisen palvelun, joka auttaa tutkijoita selvittämään mahdolliset rikokset merellä: https://splash247.com/industry-first-forensic-psychology-service-launches/

Luokitus, ohjeistus, vakuuttaminen ja onnettomuustutkinta:

Alandia vakuuttaa isoja ja pieniä aluksia: https://www.sjofart.ax/nyheter/toppbetyg-fran-alandias-kunder/

Merivakuuttajien Poseidon Principles, joka ajaa kansainvälisen merenkulun hiilineutraaliuden läpinäkyvyyttä, on julkaisut toisen vuosiraporttinsa. Raportti tulee varsin turbulenttiseen tilanteeseen, jossa uusia sääntöjä sovelletaan ja maailmanpolitiikka on haasteellisessa vaiheessa:   https://www.hellenicshippingnews.com/how-marine-insurers-are-driving-transparency-and-decarbonisation-across-international-shipping/

UK:n merionnettomuuksien tutkintaosasto (Maritime Accident Investigation Branch, MAIB) tutkii luotsin kuolemaan johtanutta putoamista hänen noustessaan suomalaiseen alukseen luotsiveneestä Humberissa. Tapaus sattui 8.1.2023 klo 13 luotsin pudotessa luotsiportailta luotsiveneeseen ja edelleen mereen. MAIB arvioi tapahtuman syitä ja olosuhteita, joista se koostaa raportin: https://shippingtelegraph.com/shipping-reports/pilot-death-investigation-in-humber-estuary-continues/

Järjestöt:

Merimiespalvelutoimisto (MEPA) julkaisee Vapaavahti-lehteä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehdet löydät sähköisenä täältä: https://mepa.fi/suomeksi/palvelut/vapaavahti_lehti/

ESL Shippingin toimitusjohtajasta tuli Euroopan varustamojen kattojärjestön ECSA:n varapuheenjohtaja kaudelle 2024 – 25. Tätä ennen Koskinen toimi Suomen Varustamot ry:n puheenjohtajana 2021 – 23. Kansainvälisen merenkulkukamarin (ICS) hallituksessa hän on toiminut vuodesta 2016: https://navigatormagazine.fi/uutiset/matti-mikael-koskisesta-varustamojen-euroopan-kattojarjesto-ecsan-varapuheenjohtaja/

RINA (Royal Institution of Naval Architects) on valinnut uuden operatiivisen johtajan. Hän vastaa julkaisuista, tilaisuuksista ja teknisestä osastosta: https://seawork.com/newfront/news/rina-appoints-new-operations-director

Yli 40 kansainvälisen satamaliiton (IAPH) jäsentä osallistui satamien ilmasto- ja energiakomitean virtuaalikokoukseen. Asialistan pääaihe oli satamien meripolttoainetyökalun tilanne ja kehitys: https://www.hellenicshippingnews.com/marine-fuels-assessment-tool-enters-next-stage/

Onnettomuudet:

Punaisenmeren kriisin sivutuotteena jo viime vuonna tyhjennetyn ikälopun säiliöaluksen FSO Saferin tapaus ei ole vieläkään päätöksessä. YK yritti saada aluksen hinattua romutettavaksi mutta kriisi ei ole mahdollistanut toimenpidettä ja hanke on toistaiseksi jäissä: https://splash247.com/red-sea-shipping-crisis-stops-un-from-completing-fso-safer-operation/

Kahden irtolastialuksen yhteentörmäyksessä toisen miehistö on pelastettu sen alettua vuotamaan ja alukselle toimitettiin pelastusmiehistö, joka laski ankkurit ajelehtimisen pysäyttämiseksi. Toinen alus vahingoittui mutta pystyy siirtymään ankkuriin omilla koneilla. Alus pelasti myös toisen aluksen miehistön: https://www.maritime-executive.com/article/crew-rescued-as-bulkers-collide-off-shanghai

Historian havinaa:

Turku tunnettiin satamapaikkana Välimerta myöten jo 1100-luvulla: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7156269491687993344/

Glasgow´n kaupunginhallitus on myöntänyt 36 vuotta sitten suljetulle kuivatelakalle muutosluvan. Kuivatelakka oli jo ehditty julistaa hylätyksi mutta lupa mahdollistaa telakan ykkösaltaan täyden avaamisen. Kuivatelakka voi nyt korjata ja huoltaa aluksia. Sen 1. hanke on TS Queen Maryn entisöinti: https://splash247.com/govan-drydock-back-in-business/

Vuoden 1966 lastiviivasäännöissä määrättiin mm. veden poistumisesta aluksen kannelta. Siinä yhteydessä aluksen reelinkeihin tuli tehdä reiät, joista ylimääräinen vesi saattoi nopeasti poistua mereen: https://www.marineinsight.com/naval-architecture/what-are-freeing-ports-on-ships/

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lopussa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen vaadi uutta rekisteröitymistä. Lähdejulkaisut ovat listattuna tämän alkutekstin jälkeen. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdejulkaisut:

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Seawork  enews@seawork.com

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Svenska Sjöfartstidningen www.sjofartstidningen.se

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Loadstar www.theloadstar.com

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

World Cargo News https://www.worldcargonews.com/home

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/