1.1.2024 Päivän pääaiheita merenkulussa ovat katsaukset vuoteen 2023, Punaisen meren kriisi, geopoliittiset jännitteet, EU:n päästökauppa ja huumeiden maailmanlaajuinen salakuljetuksen torjunta

Merenkulku yleinen:

Vuosi 2023 kansainvälisessä merenkulussa: https://gcaptain.com/the-maritime-stories-that-made-2023/

Varustamoiden osakkeet New Yorkin pörssissä nousivat vuonna 2023:  https://www.freightwaves.com/news/shipping-shares-outpaced-sp-500-amid-2023s-rising-stock-market

Varustamot, alukset ja merenkulkijat:

Norjassa tuli voimaan avoimuuslainsäädäntö vuonna 2022. Laki on kansallinen mutta merivakuutusyhtiön vaatimuksenmukaisuuspäällikön mukaan se antaa koko toimialalle maailmanlaajuisesti esimakua tulevasta kiinnittäen huomiota ESG-säännöstön kohtaan S = Social. Lain mukaan merenkulussakaan ei enää voida katsoa vain taloudellista tulosta vaan näkökulma on myös ihmisissä (merenkulkijat) ja ympäristössä (päästöt): https://www.hellenicshippingnews.com/transparent-benefits-putting-human-rights-on-the-radar/

Tanskalaisille merenkulkijoille, joiden alus kulkee Punaisen meren sotavaara-alueiden läpi, maksetaan kaksinkertainen palkka siltä ajalta. Sopimus syntyi Tanskan Varustamoyhdistyksen ja kolmen suurimman merenkijoita edustavan ammattiliiton toimesta. Tämä mahdollistaa osaltaan mm. Maerskin aikomat Punaisen meren läpikulut sotavaarasta huolimatta: https://gcaptain.com/red-sea-attacks-mean-double-wages-for-danish-seafarers/

Kontti, roro ja ajoneuvot:

EU ETS:n soveltamisen vaikeaselkoiset laskentakaavat jättävät konttiliikenteen touhuamaan hämäriin vesiin. Kyse on konttivarustamojen asiakkaille kohdistamista lisämaksuista ja maksujen muodostumisesta, joka johtaa entistä vaikeampiin rahtineuvotteluihin Eurooppaan suuntautuvassa konttiliikenteessä: https://www.hellenicshippingnews.com/eu-ets-adoption-opaque-methodologies-leave-container-markets-to-navigate-murky-waters/

Energia ja raaka-aineet:

Aasian lämpöhiilen kauppa lisääntyi vuonna 2023. Taustalla on geopoliittisten jännitteiden energiaturvattomuus. Kiina on kahden viime vuoden aikana kolminkertaistanut varastonsa ja Vietnam kaksinkertaisti tuontinsa, Intian tuonti putosi vuonna 2023 mutta sen odotetaan nousevan parin seuraavan vuoden ajan. Tuottajista Australia odottaa tuotannon säilyvän mutta maailman suurin tuottaja Indonesia odottaa kuivuuden vaikuttavan proomukuljetuksiin:  https://www.hellenicshippingnews.com/asias-thermal-coal-trade-in-2023-to-stay-strong-world-imports-to-drop-in-2024-report/

Raakaöljyn viitehinnan odotetaan asettuvan vuonna 2024 n. 80 $ / barreli vähäisen kysynnän vuoksi kertoo uutistoimiston suorittama kyselytutkimus: https://www.hellenicshippingnews.com/slow-demand-set-to-keep-oil-price-near-80-b-in-2024/

Saksan valtio varmistaa kaasuntuonti-infrastruktuuria ostamalla energiayhtiö RWE:n Brunnsbüttelin yksikön: https://maritime-executive.com/article/rwe-hands-over-lng-import-fsru-operation-to-german-government

Elintarvikkeet ja kuivarahti:

Ukraina on vienyt merenkulun käytävän kautta 13 miljoonaa tonnia tuotteita sen jälkeen, kun käytävä muodostettiin elokuussa. Satamissa on käynyt 430 alusta sinä aikana. Käytävän käyttö on helpottunut sen jälkeen, kun Venäjä siirsi laivastonsa Krimiltä Novorossiyskiin useiden Ukrainan hyökkäysten jälkeen: https://gcaptain.com/ukraine-defies-russia-with-large-exports-via-black-sea-corridor/

Matkustaja- ja risteilyliikenne:

Ensimmäinen kiinalaisvalmiteinen risteilyalus lähtee 1.1.2024 neitsytmatkalleen. Alus lähtee Shanghaista 6 päivän risteilylle Etelä-Koreaan ja Japaniin. Alusta operoi yhteisvarustamo, jonka omistavat Kiinan suurin telakka ja usalainen Carnival Corp. Premium-luokan hytti kahdelle maksaa n. 1´200 $. Liput on myyty loppuun tammikuulle ja suurimmalle osalle helmikuuta: https://gcaptain.com/first-made-in-china-cruise-ship-to-set-sail-from-shanghai/

Kanavat ja sisävedet:

Vuoden 2023 merenkulkua leimasi kahta keskeistä kulkuväylää häiritsevät ilmastolliset (Panaman kanava) ja geopoliittisit (Suezin kanava) tekijät, joihin kansainvälisen kaupan tuli sopeuttaa kuljetusreittinsä ja logistiikkansa nopeasti. Panaman kanavassa päivittäinen läpikulku lähes puolittui samalla, kun enimmäissyväys pieneni. Suezin kanavaan vaikuttaa Punaisen meren kriisi:  https://www.hellenicshippingnews.com/2023-ends-with-two-major-shipping-passages-experiencing-disruptions/

Kuvakulmia ms Lovisan ajosta Suezin kanavassa: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7147238552366469120/

Video: kiinalainen sulutusjärjestelmä: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7147443834447196160/

Talvimerenkulku ja napa-alueet:

Venäjä väittää tehneensä Pohjoisella merireitillä kuljetetun tavaran ennätyksen vuonna 2023. Jäänmurtajat ovat avustaneet 730 alusta vuoden 2023 aikana, jossa on lähes 80 aluksen lisäys vuoteen 2022. Lastia on kuljetettu n. 35 miljoonaa tonnia, tavoitteena on kuljettaa 100´000 tonnia lastia päivässä ja saada reitti pidettyä auki ympäri vuoden. Vuoden 2024 tavoite on luoda infrastruktuuri, jolla saavutetaan 80 miljoonan tonnin kapasiteetti vuodessa ja 110 miljoonaa tonnia vuodessa vuonna 2030: https://maritime-executive.com/article/russia-claims-new-record-for-cargo-on-the-northern-sea-route

Laivanrakennus, automaatio ja innovaatiot:

Kiina lisää tutkimusjäänmurtajakapasiteettiaan vuoden toisella neljänneksellä. Alus varustetaan mm. miehittämättömillä lennokeilla ja vedenalaisilla roboteilla napajäätiköllä tapahtuvia tutkimuksia varten. Lisäksi Kiinalle on vuonna 2025 valmistumassa hieman tätä isompi tutkimusjäänmurtaja. Tämän jälkeen Kiinalla on 4 tutkimusjäänmurtajaa. Kiina on tehnyt 40 tutkimusretkeä Antarktikselle  vuoden 1984 jälkeen ja 12 tutkimusmatkaa Arktikselle vuoden 1999 jälkeen: https://www.maritime-executive.com/article/china-unveils-its-fourth-research-icebreaker

Käyttövoimat ja vihreä siirtymä:

Aasian laivapolttoaineiden hinta nousi vuonna 2023 ja tuotantopaine säilyy vuonna 2024. Meklarit seuraavat tarkkaan uusien tuotantoyksiköiden tuloa markkinoille, jotka voivat vaikuttaa hinnanmuodostukseen: https://www.hellenicshippingnews.com/asia-fuel-oil-margins-log-climb-in-2023-supply-pressure-weighs-in-2024/

Katsaus Amerikan laivapolttoaineisiin: https://www.hellenicshippingnews.com/americas-fuel-availability-outlook-25/

EU komissio julkaisi tiedot Eurooppaan tuodun käytetyn ruokaöljyn lähteistä. Tietojen mukaan 80 % lähteistä ovat hämäriä, lähinnä peiteltyä palmuöljyä. Käytettyä ruokaöljyä käytetään raaka-aineena Euroopan vetykäsitellyissä kasviöljypolttoaineissa ja biodieselissä: https://www.hellenicshippingnews.com/fraudulent-origins-suspected-for-80-of-the-eus-uco-imports-te/

Viestintä, paikannus, tieto ja kyber:

Alukset käyttävät AIS-järjestelmää hyväkseen kommunikoiden sillä huthikapinallisten kanssa Punaisella merellä: https://maritime-executive.com/article/report-ships-make-novel-use-of-ais-to-ward-off-attacks-by-houthis

Maailmankauppa ja -politiikka:

Aiheuttaako Punaisen meren kriisi inflaation uuden nousun? Tässä artikkelissa käydään läpi maailmankaupan keskeisiä tekijöitä. Artikkelissa on kooste Bloomberg-julkaisun karttamateriaalista, jotka havainnollistavat ennustetta: https://gcaptain.com/will-red-sea-tensions-fuel-inflation/

Onko sotilasmerenkulku palaamassa  apuristeilijäkantaan varsinkin Kiinassa ja Venäjällä? Onko Kiinalla pelkästään kaupalliset intressit sen monissa satamahankkeissa Euroopassa ja Afrikassa? Eurooppa ei ole maailmanpolitiikan peluri, se on pelikenttä: https://www.maritime-executive.com/magazine/happy-hour-at-club-k

Kiina murskaa maan markkinatilanteesta tai muista sektoreista kertovat kielteiset kommentit, kun viranomaiset yrittävät ylläpitää yleistä luottamusta haastavista talousluvuista huolimatta. Useita somevaikuttajia on varoitettu ylittämästä ”punaista linjaa” ja vaadittu vähentämään talousuutisia: https://www.hellenicshippingnews.com/china-cracks-down-on-negativity-over-economy-in-bid-to-boost-confidence/

EU ja hallitukset, YK ja IMO:

EU ETS (Emission Trade System) on markkinapohjainen mittari, joka asettaa ylärajan sallituille päästöille ja luo siten kannusteen vähentää merenkulunkin päästöjä. ETS perustuu EU direktiiviin ja se on ollut voimassa lähes 20 vuotta tiukentuen ja laajentuen jaksoittain tullen viimeisimpänä voimaan nyt 1.1.2024 merenkulussa. Artikkelissa käydään läpi kehitysvaiheet ja tulevat vaatimukset merenkululle: https://www.hellenicshippingnews.com/the-maritime-sector-in-the-european-union-emissions-trading-system/

Kanada rahoittaa painolastivesien lisätutkimuksia St. Lawrence Riverillä ja Suurilla Järvillä estääkseen vieraslajien pääsyn alueille. Alueelta on löydetty n. 200 vieraslajia vesikasveja, eläimiä ja mikro-organismeja kuluneiden 64 vuoden aikana, jolloin nykymuotoinen liikenne on ollut mahdollista St. Lawrence Seawaysillä: https://maritime-executive.com/article/canada-funds-more-research-on-ballast-water-management

Kiinan uusi laivaston komentaja tuo mukanaan operatiivista kokemusta sekä vedenpinnan päällisestä että alaisesta toiminnasta. Hänellä on käytännön kokemusta kentällä hankalissa tehtävissä, joka saattaa tarkoittaa laivaston laajenevaa käyttöä harmaan alueen tehtävissä eikä pelkästään komentajan perustehtäviä (miehitys, koulutus, varustaminen): https://maritime-executive.com/editorials/china-s-new-navy-commander-brings-operational-expertise

Kiinan väistyvä laivaston komentaja nimitettiin puolustusministeriksi kuten spekuloitiinkin. Kiinan sotilasjohdossa on ollut turbulenssia lähiaikoina, kun ylempiä päättäjiä on lähtenyt / siirretty sivuun ilman selityksiä. Samalla uudet nimitykset kertovat painopisteen siirrosta Etelä-Kiinan merelle ja korkean tason sotilaallisten keskustelujen jatkamista USA:n ja Kiinan välillä: https://gcaptain.com/china-navy-admiral-defense-minister-dong-jun/

USA:n hallitus on lisännyt päätöksellään lähes 400´000 neliömailin verran mannerlaatta-alueita alueeseensa. Se täydentää vuonna 1983 tehtyä talousvyöhykevaatimusta. USA:n käyttämä määritelmä ei vastaa yleistä hydrograafista määritelmää mannerlaatasta eikä USA ole ratifioinut YK:n merioikeusyleissopimusta. Kyse on merenpohjan mineraalien hyödyntämisestä: https://maritime-executive.com/article/white-house-adds-nearly-400-000-square-miles-to-u-s-continental-shelf

NATO, kriisipesäkkeet ja merirosvous:

Päivän lista: varustamoiden reaktiot huthikapinallisten hyökkäyksiin Punaisella merellä:  https://gcaptain.com/updated-list-shipping-firms-reactions-to-houthi-attacks-in-the-red-sea/

Tanska aikoo lähettää fregatin Punaiselle merelle USA:n johtamaan koalitioon. Päätös on osa toimenpidettä konttivarustamo Maerskin aikomuksessa palata Punaisen meren kauttakulkuun. Fregatin odotetaan ehtivän alueelle tammikuun loppupuolella: https://gcaptain.com/denmark-to-send-frigate-to-join-operation-prosperity-guardian/

USA siirtää kaksi maihinnousualustaan Punaiselta mereltä Välimerelle. Tämä vahvistaa käsitystä, ettei koalitio aio iskeä huthikapinallisia niiden maa-asemiin. Tätä on halunnut erityisesti Saudi-Arabia, jonka tahtotila perustuu alueellisiin syihin ja romuttaisi mm. tulitaukoneuvottelut saudien ja huthien välillä: https://maritime-executive.com/article/two-u-s-navy-amphibs-leave-red-sea-despite-houthi-attacks-on-shipping

Konttialus sai ohjusosuman Punaisella merellä ja huthikapinalliset yrittivät alukseennousua. Aluksen turvamiehistö ja USA:n sota-alus estivät alukseen nousun. Aluksen miehistö on kunnossa ja alus on merikelpoinen. Varustamo siirtyy takaisin Afrikkaa kiertävien alusten joukkoon: https://gcaptain.com/maersk-halts-red-sea-transits-again-after-houthi-missile-and-boat-swarm-attack/

Näin hyökkäys ja sen torjunta etenivät: https://gcaptain.com/maersk-opens-fire-on-houthi-boat-swarm-us-navy-sinks-three/

Säiliöalus on saanut osuman Iranin ampumasta miehittämättömästä ilma-aluksesta lähellä Intian rannikkoa. Intian laivasto ja rannikkovartiosto avustavat alusta. Aluksella on sanottu olleen tulipalo ja sillä on ohjailu- ja pääkoneongelmia. Aluksen piti olla vaara-alueen ulkopuolella: https://maritime-executive.com/article/iran-strikes-tanker-200-mn-off-india-as-attacks-from-yemen-also-resume

Painopistemuutoksia Venäjän laivastostrategiassa? Venäjä on uusimassa Tyynen meren laivastonsa vanhenevaa kalustoa samalla, kun Kiina lisää oman laivastonsa kokoa. Venäläiset sota-alukset ovat tehneet myös laivastovierailuja Kaakkois-Aasian maihin: https://gcaptain.com/russian-navy-pacific-surge/

Rikokset, tutkinnat ja oikeuden päätökset:

Jemeniin kaapatun autojenkuljetusaluksen miehistö, 25 henkeä, ollaan saatujen tietojen mukaan vapauttamassa. Alus on ainoa huthikapinallisten kaappaama mutta kapinalliset ovat tehneet yli 100 drone- ja ohjushyökkäystä tai sellaisen yritystä kauppalaivoja vastaan: https://maritime-executive.com/article/release-maybe-imminent-for-crew-of-car-carrier-seized-by-houthis

USA:n merivartioston kutteri on pidättänyt Omanin lahdella salakuljettajat, joiden huumelastin arvo on n. 24,5 miljoonaa $:a. Kutteri on osa laajaa yhteistyöoperaatiota huumeita vastaan Lähi-Idässä: https://maritime-executive.com/article/uscg-cutters-seize-24-5m-in-drugs-as-part-of-efforts-in-gulf-of-oman

Australiassa Uuden Etelä-Walesin poliisi on ottanut haltuunsa useita maihin ajautuneita kokaiinipaketteja. Niiden alkuperä on arvoitus mutta runsas hanhenkaulakasvusto kertoo niiden olleen vedessä pitkään. Takavarikko osuu yhteen osavaltion voimakkaasti kasvaneen huumesalakuljetuksen kanssa: https://www.maritime-executive.com/article/bales-of-cocaine-wash-ashore-in-new-south-wales

Onnettomuudet:

Konttialukselta meni mereen yli 40 konttia Tanskan rannikolla. Lisäksi aluksella vaurioitui 107 konttia, kun Pia-myrsky iski viime viikolla Pohjanmerellä. Viranomaiset ovat antaneet merivaroituksen konteista ja irtotavarasta eikä niiden sijainti ole tiedossa. Varustamo on laatinut suunnitelman jälkien korjaamiseksi ja palkannut yhtiön hoitamaan puhdistustyön, kunhan rojut löydetään: https://maritime-executive.com/article/ocean-of-shoes-cleaned-up-as-mayview-maersk-prepares-to-resume-sailing

Rahtialus ilmoitti tulipalosta aluksella, jossa on mukana 800 tonnia Li-On-akkuja. Miehistö on sammuttanut aluksen CO₂-järjestelmällä ensin 1. ruumassa ja sen jälkeen 2. ruumassa. Päällikön määräyksestä luukut pidetään suljettuna eikä miehistö mene ruumiin vaan jäähdyttää niitä ulkoapäin. USA:n rannikkovartiosto on määrännyt aluksen Dutch Harborin satamaan Alaskaan palonsammutusta varten. Alus jää sataman edustalle ankkuriin, kunnes tarkempi suunnitelma sammutuksesta on tehty: https://maritime-executive.com/article/cargo-ship-with-ongoing-li-ion-battery-fire-diverted-to-alaska-by-uscg

Romutus:

Alusten kierrätys on keskeinen merenkulun perusosa, jossa on huomioitava ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Hong Kongin romutusyleissopimuksen (HKC) on määrä tulla voimaan seuraavan 18 kuukauden aikana. HKC on yksinomainen sopimus, joka ottaa silti huomioon muut asiasta aiemmin sovitut sopimukset: https://www.hellenicshippingnews.com/advancing-sustainable-ship-recycling-the-imperative-of-hong-kong-convention-hkc-as-the-sole-regulation/

Artikkeliploki:

Ploki sisältää merenkulun artikkeleita, joita on julkaistu lopussa luetelluissa eri merenkulkualan kansainvälisissä nettijulkaisuissa. Artikkelit julkaisen lyhentämättöminä ja saat ne näkyviin avaamalla linkin (Ctrl + napsautus hiirellä) lyhyen suomenkielisen alkutekstin jälkeen. Alkutekstissä olen lyhyesti kuvannut artikkelin sisältöä. Käytetyt julkaisut ovat maksuttomia mutta vaativat rekisteröitymisen. Olen rekisteröitynyt kaikkiin julkaisuihin omalla nimelläni eikä linkin avaaminen vaadi uutta rekisteröitymistä. Lähdejulkaisut ovat listattuna tämän alkutekstin jälkeen. Lisäksi olen jaotellut artikkelit aiheryhmittäin selattavuuden parantamiseksi. Pyrin julkaisemaan artikkeliplokin kolme kertaa viikossa. Mikäli teillä on plokista kysyttävää, voitte osoittaa kysymykset ja kommentit minulle osoitteella  aaltonenmatti@elisanet.fi.

”Verkkolehden juttuja on sallittua jakaa käyttämällä lehden tarjoamia jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat lehden verkkosivuille” (https://www.uutismediat.fi/sanomalehtitieto/tekijanoikeus/).

Lähdejulkaisut:

Cruise and Ferry https://www.cruiseandferry.net/

Freightwaves Newsletter (American Shipper) https://www.freightwaves.com/american-shipper

Freightwaves Newsletter (Daily) https://www.freightwaves.com/

gCaptain Daily https://gcaptain.com/

Hellenic Shipping News Worldwide (Daily Newsletter) https://www.hellenicshippingnews.com/ 

John Nurminen säätiö www.jnfoundation.fi

LinkedIn

Marine Insight www.marineinsight.com

Maritime Journal www.maritimejournal.com

Navigator Magazine https://navigatormagazine.fi/

Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/maritime-news

Shipping Telegraph Daily Shipping News https://shippingtelegraph.com/

Splash24/7 (Asia Shipping Media) https://splash247.com/

Svenska Sjöfartstidningen www.sjofartstidningen.se

Tekniikka & Talous https://www.tekniikkatalous.fi/

The Maritime Executive Newsletter https://www.maritime-executive.com/

World Cargo News https://www.worldcargonews.com/home

Ålands Sjöfart https://www.sjofart.ax/