Captain’s dinner 28.10.2023

28.10.2023 oli tämän vuoden Captain`s dinner Handelsgilletin juhlasalissa. Illalliselle osallistui 35 henkilöä ja tilaisuus oli Avec.

Jälleen kerran oli mukava ilta ja paljon mukavia tarinoita kuuli illan aikana. Kyllä näillä tilaisuuksilla on oma paikkansa HLY:n toiminnassa, ja se että laitetaan uniformu päälle tuo lisää arvokkuutta juhlaan. Ollaan vaan välillä liian vaatimattomia, eikä tuoda esille sen arvokkuuden mitä merikapteenin tutkinnolla on. Aluksen päälliköillä on kuitenkin valtava vastuu.

Nyt on paljon puhuttu vanhusten yksinäisyydestä, ja meidän yhdistyksessämme on vanhuksia varmasti ketkä kokevat, että aika tulee pitkäksi ja olisi mukava tavata vanhoja ystäviä. Tämä on yksi tapa auttaa myös heitä. On jotain mitä odottaa ja sitten saa vähän piristystä harmaan syksyyn.

Rouvat olivat myös todella tyytyväisi iltaan ja varmasti hekin sitten saavat uusia ystäviä, koska moni tuntevat toisensa jo hyvin.

Tänä vuonna Rauman ja Tampereen Buffalo klubit olivat edustettuina ja se oli mukava, että saatiin muualta nyt joku paikan päälle. Turusta oli myös tulossa mutta joutuivat perumaan viime hetkellä sairastumisen takia. Ehkä ensi vuonna sitten onnistuu. Olisi kuitenkin tärkeätä, että jokainen yhdistys olisi edustettuina, koska se yhdistää kuitenkin yhdistysten toimintaa. Se että pienessä maassa eletään omassa pienessä kolossa ei oikein johda mihinkään ja vaara on, että toiminta sitten tyrehtyy.

Sitten meillä oli muutama nuori mukana, ja se on todella mukava, kun ovat kiinnostuneita siitä mitä tehdään, ja se saattaa sitten johtaa siihen, että tulevaisuudessa tulee lisää, kun kuulevat että siellä oli mukavaa.

Viime keväänä sovittiin Turussa, että pidetään 3 illallista Suomessa tämän kauden aikana. HLY piti nyt ensimmäinen ja Rauma järjestää Maaliskuussa ja Turku Kesäkuussa. On haastava saada tarpeeksi osallistujia, jos on liikaa, koska ravintolat asettavat tänä päivänä aika kovat ehdot vähän isommille illalliselle. Syy siihen löytyy kyllä tilaajissa. Varataan paljon pöytiä ja ruokaa ja paikalle saapuu muutama henkilö, ja ravintolat ovat tilanneet ruokaa ja henkilökuntaa, että kaikki sitten toimii, kun ryhmä saapuu.  

Gillet&Bar Bistro hoiti tarjoilun todella hyvin Sarin johdolla. Se on myös turvallista, kun järjestetään jotain, että se toimii.

Gilletin juhla Sali on oikea paikka näille tilaisuuksille koska se on juhlasali sanan varsinaisessa merkityksessä. Se tuo tilaisuuteen lisää arvokkuutta, kun se on juhlava. Nyt kun siellä on myös baari mistä saa juotavaa se helpottaa henkilökunnan sekä nopeuttaa tarjoilun.

Nyt on katseet ja asetettu ensi vuoteen. Se on varma, että järjestetään mutta koska yhdistys täyttää 2025 150 vuotta on mahdollista, että se yhdistetään siihen sitten. Asiasta tehdään päätös tulevan kevään aikana. On sitten myös mahdollista, että vaihdetaan aika Rauman kanssa, että he järjestävät syksyllä ja me sitten talvella.


28.10.2023 var årets Captain`s dinner i Handeslgillets festsal. På middagen deltog 35 pesoner och tillställningen var Avec.

Än en gång var det en trevlig kväll, och många roliga historier hördes under kvällens lopp. Nu har dessa tillställningar sin plats i HSF:s verksamhet, och det att man sätter uniformen på sej ger mera värdighet åt festen. Vi är bara ibland lite anspråkslösa, och framför inte den värdighet som sjökaptens examen har. Fartygets befälhavare har ändå ett enormt ansvar.

Nu har det pratats mycket om åldringarnas ensamhet, och i vår förening finns det säkert åldringar som känner att tiden blir lång och att det skulle vara roligt att träffa gamla vänner. Det här är ochå ett sätt att hjälpa dem. Det är något att vänta på och så får man lite glädje i den gråa hösten.

Frugorna var ochså mycket nöjda med kvällen och de får säkert ochså nya vänner, för många känner varandra redan bra.

I år var Raumas och Tammerfors Buffalo klubbar representerade och det var trevligt att vi fick någon från andra orter på plats. Från Åbo var ochså på väg men de hamande att inhibera i sista stund på grind av sjukfall. Kanske det lyckas i nästa år. Det skulle npg vara vigtigt att alla föreningar skulle vara representarade, för det förenar föreningarnas verksmahet. Det att man i litet land läver i sin egen gryta bär inte någon vart, och det finns en risk att verksamheten minskar. Sedan hade vi några umga med, och det var verkligen trevligt, när de är intreserade av vad vi gör, och det kan inverka så att i fortsättningen kommer fler, när de hör att det var trevligt.

Senaste vår kom vi överens, att vi håller 3 middagar i Finland under denna säsong. HLY höll nu den första och Rauma ordnar i Mars och Åbo i Juni. Det är krävande att få tillräckligt med deltagare, om det är för mycket, för restaurangerna sätter i dag hårda krav på lite större middagar. Orsaken finns nog på dem som beställer. Man beställer många bor och mat och sedan kommer det bara några, och restaurangerna har beställt mat och personal, att sedan allt fungerar när gruppen kommer. Gilltet&Bar Bistro skötte servering verkligen fint under ledning av Sari. Det är ochså säkert när man ordnar någonting att det fungerar.

Gillets festsal är den rigtiga platsen för dessa tillställningar, för det är en festsal i ordets verkliga betydelse. Det ger tillställningen mer värdighet när den är festlig. Nu när det är en bar där var man får drycker underlättar det personalen och gör serveringen snabbare.

Nu är blicken satt på nästa år. Det är säkert att det anordnas men för att föreningen fyller 150 år 2025 är det möjligt att den förknippas med den. Om saken göres beslut nästa vår. Det är ochså möjligt att vi byter tid med Rauma, att de ordnar på hösten och vi på vintern.

Stig Sundberg

Puheenjohtaja / Ordförande