Sea Sunday 2023 – Matti Aaltonen

Merenkulun turvallisuuspalkinto 2023

Vuoden 2023 Merenkulun turvallisuus palkinto myönnettiin HLY:n sihteerille Matti Aaltoselle.

Palkinnon luovutti liikenneministeri Lulu Ranne 11.09.2023 pidetyssä tilaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin Pasilan virastokeskuksessa ja puheenjohtaja edusti Helsingin Laivanpäällikköyhdistystä.

Matti Aaltonen on syntynyt 21.2.1955 ja valmistunut merikapteeniksi vuonna 1988 Kotkan merenkulku oppilaitoksesta ja toiminut päällikön tehtävissä 1995–1996. Aaltonen toimi päällikkönä Finnlinesin laivoissa. Matti Aaltonen on tehnyt pitkään työtä virastoissa johtavissa tehtävissä 1996–2022. Aaltonen on ollut Merenkulkulaitoksella 1996–2009, Liikennevirastossa 2009–2018, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2018–2022. Aaltonen on näin toiminut merenkulun taustan omaavana virkamiehenä vaikuttaen merenkulun turvallisuuteen. Tämä toiminta on näkynyt merenkulkijoitten päivittäisessä työssä.

Matti Aaltonen on jäänyt eläkkeelle 1.12.2022 mutta toimii aktiivisesti Helsingin Laivanpäällikköyhdistyksessä.

Stig Sundberg

Puheenjohtaja

Sjöfartens säkerhetspris 2023

År 2023 Sjöfartens säkerhetspris beviljades åt HSF:s sekreterare Matti Aaltonen.

Priset överlät Trafikminister Lulu Ranne i det 11.09.2023 hålda tillställningen. Tillställningen ordnades i Böles ämbetsverk och ordförande representerade Helsingfors skeppsbefälhavre förening.

Matti Aaltonen är född 21.02.1955 och uteximenerades som sjökapten år 1988 i Kotkas Navigations läroanstalt. och har tjänstgjort som befälhavare 1995–1996. Aaltonen tjänstgjorde som befälhavre på Finnlines fartyg. Aaltonen har tjäsntgjort länge i ämbetsverk i ledande positioner. Aaltonen har varit i Sjöfartsverket 1996–2009, trafikverket 2009–2018, trafik och kommunikationverket Tarficom 2018–2022.  Aaltonen har genom det tjänstgjort som tjänsteman i bakgrunden av sjöfarten och påverkat sjöfartens säkerhet. Detta arbete har synats i sjäfararens dagliga arbete.

Matti Aaltonen har gått pension 1.12.2022, men verkar aktivt i Helsingfors Skeppsbefälhavare förening

Stig Sundberg

Ordförande