Merenkulun artikkeleita – viikko 18/23

Jäsenemme Matti Aaltonen tarjoilee merenkulun uutistärppejä nyt näin jaettavassa muodossa.

Vår medlem Matti Aaltonen håller koll på sjöfartsnyheter.

Lähteet/Källor

gCaptain
The Maritime Executive
Freightwaves
Splash247


Merenkulku:

Merenkulku muuttuu uudistuvien vaatimusten mukaan. Mitä ne ovat ja mitä se edellyttää laivanvarustamiselta?: https://splash247.com/shipmanagements-shift-in-business/

Samoin kuin Suomen rannikko, alkaa Norjan rannikko olla hyvin varattu tuulivoimapuistoille. Jatkossa merenkululle varattava entistä selkeämmät alueet: https://www.maritime-executive.com/article/norway-identifies-up-to-20-new-areas-for-offshore-wind-development

Neuvoa-antava Joint War Committee suosittaa Sudania sotavaara-alueeksi. Se tarkoittaa, että merivakuutusyhtiöt voivat nostaa vakuutusmaksuja yli normaalin: https://gcaptain.com/london-marine-insurers-add-sudan-to-high-risk-list/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-73e35191af-170506834&mc_cid=73e35191af&mc_eid=297460951e

Perinteisen tonnistopohjaisen pooliyhteistyön rinnalle on nousemassa sääntöpohjainen pooliyhteistyö: https://splash247.com/pools-and-the-regulatory-minefield/

Kuivabulkki saa uuden vuosittaisen suurtapahtuman Genevessä: https://splash247.com/entire-dry-bulk-supply-chain-set-to-meet-at-geneva-dry/

EU ja IMO:

EU-tavoite tuulivoiman lisäämiseksi vuoteen 2030 mennessä jäämässä jälkeen: https://gcaptain.com/eu-bid-to-swap-russia-gas-for-offshore-wind-is-falling-short/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-1c8ed8baad-170506834&mc_cid=1c8ed8baad&mc_eid=297460951e

IMO työstää autonomisten alusten sääntöjä: https://gcaptain.com/imo-working-towards-regulatory-framework-for-autonomous-shipping/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-2de01e7dcf-170506834&mc_cid=2de01e7dcf&mc_eid=297460951e

Telakat:

Tankkeritilaukset kasvussa, telakoilla vapaita toimitusaikoja vasta myöhemmin: https://splash247.com/april-sees-tanker-orders-rain-in/

Evergreeniltä tarjouspyyntö 24:stä 16’000 teun metanolia käyttävästä konttialuksesta: https://splash247.com/evergreen-lines-up-multi-billion-dollar-boxship-orders/

Aasian telakat ovat täystyöllistettyjä. Vapaita työrakoja vasta vuonna 2026, joka sekin täyttyy nopeasti: https://splash247.com/owners-face-severe-yard-bottleneck/

Alukset:

Tankkerien tilausmäärät pysyvät alhaisina, koska uudet alukset joutuvat ansaitsemaan entistä pidempään teknologian muuttuessa. Rahdit ovat korkeita Euroopan huoltovarmuuden vuoksi: https://splash247.com/maritime-ceo-forum-hurdles-for-tanker-newbuilds/

Alusten romutusmäärät pysyvät odotettua matalampina: https://www.maritime-executive.com/article/demolition-sales-continue-below-expectations

Offshore alukset ovat tulevaisuudessa yhä enemmän autonomisia. Vaatii ajatustavan muutoksia työtavoissa mutta tuo uusia mahdollisuuksia varsinkin suorittavassa työssä: https://www.maritime-executive.com/editorials/op-ed-lean-crewed-and-uncrewed-vessels-are-the-future-of-offshore

IMO:n mukaan kauppa-alusten keskimääräinen ikä on jo yli 20 vuotta: https://gcaptain.com/the-worlds-cargo-vessels-are-aging-are-maritime-workers-at-risk/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-d82787f37d-170506834&mc_cid=d82787f37d&mc_eid=297460951e

Polttoaineet ja päästöt:

Millaisia aluksia tulee tulevina vuosina telakoilta markkinoille? https://splash247.com/maritime-ceo-forum-crystal-balling-ships-in-2030/

Miehistöt:

On hyviä varustamoja, huonoja varustamoja ja erittäin huonoja varustamoja: https://splash247.com/good-ships-good-times/

Selvitys löysi 15 kipupistettä, jotka vaikeuttavat naisten asemaa merellä: https://splash247.com/report-sheds-light-on-key-challenges-for-women-at-sea/

Miten merenkulku tekisi itseään tykö ollakseen kiinnostava uusille työntekijöille?: https://splash247.com/maritime-ceo-forum-tomorrows-workforce-identified/

Satamat:

Singapore satsaa droneihin palvellakseen paremmin aluksia: https://splash247.com/singapore-to-create-drone-port/

Kahdeksan luokituslaitosta tekemään yhteistyötä Singaporen Sataman kanssa automaation, kyberturvallisuuden, sähköistyksen ja hiilineutraaliuden aloilla: https://splash247.com/eight-top-class-societies-collaborate-with-the-maritime-and-port-authority-of-singapore-to-help-resolve-key-shipping-issues/

Kalifornia kieltää dieselrekat vuoteen 2045 mennessä. Satamissa muutos alkaa ensi vuonna: https://www.maritime-executive.com/article/california-to-start-phase-out-all-diesel-trucks-at-ports-next-year

Konttikuljetukset:

Komposiittikontti haastaa teräskontit: https://splash247.com/container-made-out-of-composite-on-show-at-sea-asia/

Onko konttikuljetusten alamäki sittenkään pysähtynyt? Ylikapasiteetti, satamien tehokkuuden parantuminen, vanhojen alusten vähäinen romutus, kulutustottumusten muutos: https://www.freightwaves.com/news/container-shipping-warning-green-shoots-are-transitory-illusion?j=402502&sfmc_sub=126070898&l=256_HTML&u=5730256&mid=514011755&jb=1013&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=as_daily_4_26_23&utm_term=https%3a%2f%2fwww.freightwaves.com%2fnews%2fcontainer-shipping-warning-green-shoots-are-transitory-illusion%3fj%3d%%jobid%%%26sfmc_sub%3d%%SubscriberID%%%26l%3d%%List_%%%26u%3d5730256%26mid%3d%%MemberID%%%26jb%3d1013&utm_id=402502&sfmc_id=126070898&sfdc_id=0035d0000722VskAAE

Nyt putoavat myös Atlantin liikenteen konttirahtihinnat: https://www.freightwaves.com/news/trans-atlantic-shipping-rates-keep-sinking-as-imports-from-europe-fall?j=404005&sfmc_sub=126070898&l=256_HTML&u=5761643&mid=514011755&jb=3014&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=as_daily_5_1_23&utm_term=Trans-Atlantic+shipping+rates+keep+sinking+as+imports+from+Europe+fall&utm_id=404005&sfmc_id=126070898&sfdc_id=0035d0000722VskAAE

Öljykuljetukset:

Tankkeriyhtiöiden osakkeet ovat laskussa vaikka rahtien odotetaan lisääntyvän: https://www.freightwaves.com/news/tanker-shipping-stocks-sinking-despite-talk-of-looming-rate-boom?j=403005&sfmc_sub=126070898&l=256_HTML&u=5740473&mid=514011755&jb=15008&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=as_daily_4_27_23&utm_term=Tanker+shipping+stocks+sink+despite+talk+of+looming+rate+boom&utm_id=403005&sfmc_id=126070898&sfdc_id=0035d0000722VskAAE

Tankkerien rahtimarkkinat näyttävät hyviltä: https://splash247.com/tanker-markets-at-decades-high-danish-ship-finance/

Kiina:

Erään yhteentörmäyksen tarina 60-luvun alussa: https://www.freightwaves.com/news/shipping-companys-collision-played-key-role-in-us-chinese-relations?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=FW_Classics_4_28_23&utm_term=Read+more%26nbsp%3b&utm_id=403690&sfmc_id=126070898&sfdc_id=0035d0000722VskAAE

Venäjä:

Espanja ei sittenkään löytänyt pakotteiden vastaista toimintaa Venäjältä tulevissa diesellasteissa: https://gcaptain.com/spain-finds-no-proof-of-sanctions-violating-russian-diesel/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-4a6ebf3843-170506834&mc_cid=4a6ebf3843&mc_eid=297460951e

Sekalaiset:

USA:n satamamaksujen historiaa: https://www.freightwaves.com/news/the-history-of-port-terminal-charges?j=402502&sfmc_sub=126070898&l=256_HTML&u=5730264&mid=514011755&jb=1013&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=as_daily_4_26_23&utm_term=The+history+of+port+terminal+charges&utm_id=402502&sfmc_id=126070898&sfdc_id=0035d0000722VskAAE

Jäämeren jään sulaminen aiheuttaa uuden haasteen merenkululle, sumun. Growlerien havaitseminen sumussa voi olla haastavaa: https://splash247.com/arctic-shippings-foggy-future/

Merenkulun lakiyhtiö INCE selviää konkurssista toisen lakiyhtiön, Axiom DWFM, avulla: https://maritime-executive.com/article/uk-s-historic-maritime-legal-firm-ince-saved-from-administration

Purjealusten paluu rahtikuljetuksiin, onko siinä järkeä?: https://splash247.com/why-im-backing-a-return-to-sailing-ships/

Voiko muuttuvassa maailmassa selvitä?: https://www.maritime-executive.com/magazine/having-it-both-ways

Rekkafirma mullisti merikuljetukset: https://www.maritime-executive.com/editorials/celebrating-the-birthday-of-the-shipping-container

Jääkö USA jälkeen arktisen alueen kilpailussa?: https://gcaptain.com/is-america-losing-the-arctic-race/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-4a6ebf3843-170506834&mc_cid=4a6ebf3843&mc_eid=297460951e

Bulkkerin päällikkö myönsi oikeudelle navigoineensa vaarallisesti myrskyssä: https://www.maritime-executive.com/article/bulker-captain-pleads-guilty-to-dangerous-navigation-during-cyclone

Gordon Lightfoot, muusikko, joka rakasti merenkulkua, on kuollut: https://gcaptain.com/gordon-lightfoot-has-crossed-the-bar-a-musical-beacon-for-maritime-history-and-merchant-mariners/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-d82787f37d-170506834&mc_cid=d82787f37d&mc_eid=297460951e