Kirje/Brev till CESMA – Russian Shadow Fleet

Oheinen kirje on laitettu eteenpäin CESMAlle yhdistyksemme kannanottona Venäläisten (käyttämiin) haamulaivoihin.

Bifogat brev har skickats till CESMA och framhäver föreningens syn på de ryska spökbåtarna.