Medlemstillställning / Jäsentilaisuus 22.2.2023

Medlemstillställning Handelsgillet 22.02.2023

Föredraget höll Sjöföreningens ordförande Mikko Niini. Niini har varit med om mycket och är ännu med i många bolags styrelse. Han var ochså Aker Arctis verkställande direktör länge.

Föredragets namn var ”våra skeppsvarv idag och den arktiska hysterin – sannt eller saga i krigets värld. Han började att berätta hur Finlands skeppsbyggnads industri har rest sej till den nivå som den är idag. Finland hamnade att betala betydande krigsersättningar åt Ryssland och med det byggde Finland 600 fartyg åt Ryssland. Det gav ett gott botten till framtiden. Efter det började Ryssland beställa special fartyg för de kunde inte själv bygga dem.

Det ledde till att Finlands skeppsvarv fick kryssnings fartygs beställningar från västern och särskilt samarbetet med RCL bär frukt ännu. För tillfället byggs på Mayers Åbo varv Världens största kryssnings fartyg. Varvet har många gånger byggt Världens största kryssnings fartyg, och det bevisar att kunnande är på en mycket hög nivå.

Efter det berättade han om vad som händer på de Arktiska områden, och nu händer det. Ryssland planerar att Nordost passget skall bli ett alternativ till Suez kanalen, när klimatet blir varmare. För tillfället kör inte de västlänska fartygen på Nordost passagen på grund av kriget i Ukraina.

Att observera ochså är att Norge lätar efter olja ännu i Barents hav, och far ännu mer norr över. Nu är de redan mycket nära Björn öarna, och de söker ännu mer områden där. Är det i dages läge nu helt moralisk verksamhet.

Ryssland bygger ochså ganska mycket fartyg sjölv idag. Tankfartyg byggs först i Korea nästan färdiga och bogseras sedan till Vladivostock och sedan skarvas fören till och sedan har de byggts i Ryssland.

LNG hämtas från Ryssland lika mycket som för kriget, och orsaken är ett det inte finns på marknaden. EU:s beslut är, att importen slutas inte för man har hittat ersättättande LNG återförsäljare, och det kan vara mycket krävande.

Den så kallade Ryska skuggflotta har hämtat gammalt tonnage till Östersjön och det är en oroväckande säkerhetsrisk.

Finlands export industri har lidit mycket av sanktionerna för Ryssland importerade mycket varor till St Petersburg och de tog sedan från Finland last på vägen ner. Nu måste man befrakta tomma fartyg hit och det kostar ganska mycket mer.

Föredraget var mycket intressant. Efter föredraget njöt vi av en god röklax frestelse.

Stig Sundberg

Ordförande


Jäsentilaisuus Handelsgillet 22.02.2023

Esitelmän piti Meriliiton puheenjohtaja Mikko Niini. Niini on ollut mukana monessa ja on edelleen mukana monen yhtiön hallituksissa. Hän oli myös Aker Arctic:n toimitus johtaja pitkään.

Esitelmän nimi oli ”telakkaamme tänään ja arktinen hysteria – totta vai tarua sodan maailmassa”.

Hän aloitti kertomalla, miten Suomen laivanrakennus teollisuus on noussut sille tasolla mitä se tällä hetkellä on. Suomi joutui maksamaan Venäjälle mittavat sotakorvaukset ja sen myötä Suomi rakensi 600 laivaa Venäjälle. Se antoi hyvän pohjan tulevaisuuteen. Sen jälkeen Venäjä alkoi tilaamaan erikois aluksia koska eivät itse pystyneet niitä rakentamaan.

Sitä seurasi sitten, että Suomen telakat saivat sitten lännestä risteily alus tilauksia ja varsinkin yhteistyö RCL:n kanssa kantaa edelleen hedelmää. Tällä hetkellä rakennetaan Mayerin Turun telakalla maailman suurimmat risteily alukset. Telakka on moneen kertaan rakentanut maailman suurempia risteilijöitä, ja se todistaa, että osaaminen on erittäin korkealla tasolla.

Tämän jälkeen hän kertoi mitä Arktisilla alueilla tapahtuu ja kyllä siellä tapahtuu. Venäjä suunnittelee, että Koilis väylä pitää saada vaihtoehtoisiksi Suezin kanavalle, kun ilmasto lämpenee. Tällä hetkellä länsimaiset alukset eivät liikennöi Koilis väylän kautta johtuen Ukrainan sodasta.

Huomioitava on myös, että Norja etsii yhä öljyä Barentsin merellä ja menevät yhä Pohjoisemmaksi. Nyt ovat jo hyvin lähellä Karhusaaria, ja etsivät yhä uusia alueita sieltä. Onko se tänä päivän nyt ihan moraalista toimintaa.

Venäjää rakentaa myös aika paljon laivoja itse tänä päivänä. Tankkereita rakennetaan ensin Koressa melkein valmiiksi ja hinataan sen jälkeen Vladivistockiin ja liitetään siihen keula ja sen jälkeen ne rakennettu Venäjällä.

LNG:tä tuodaan Venäjältä yhtä paljon, kun ennen sotaa ja syy on, että sitä ei ole markkinoilla. EU:n päätös on, että tuonti Venäjältä ei lopeteta ennen, kun on löydetty korvaavia LNG toimittajia ja se voi olla todella haastava.

Venäjän niin sanottu varjolaivasto on tuonut vanhaa kalustoa tänne Itämeren piiriin ja se on huolestuttava turvallisuusriski.

Suomen vienti teollisuus on myös kärsinyt pakotteista koska Venäjä toi paljon tavaraa Pietariin ja laivat ottivat sitten Suomesta lasti, kun lähtivät takaisin alas. Nyt pitää rahdata tyhjiä laivoja tänne ja se maksaa aika paljon enemmän.

Esitelmä oli erittäin mielenkiintoinen. Esitelmän jälkeen nautittiin maukas savulohi kiusaus.

Stig Sundberg

Puheenjohtaja