Besök/Vierailu – ESL 14.09.2022

Besök på ESL:s kontor 14.09.2022

14.09.2022 hade vi äran att besöka ESL:s kontor i Helsingfors. Besöket ordnade för ESL:s sida föreningens medlem sjökapten Kirsi Ylä-Rinne. Föreningen besökte senast 2015 i bolagets kontor. 2018 besökte vi M/S Viikki när den förevisades för allmänheten i Helsingfors. Föreningen har nära relationer till ESL rederiet.

Kirsi Ylä-Rinne ja ESL:s verkställande direktör Mikko Koskinen tog emot oss och efter det bjöd de oss på kaffe med dopp.

Verkställande direktören Mikko Koskinen höll sedan ett föredrag om rederiet och det var verkligen intressant. ESL har växt mycket kraftigt och flottan är mycket modern. För tillfället är i beställning tolv mindre bulkers. Fartygen blir electric hybrid fartyg och bolagets Svenska dotterbolag AtoB@C Shipping sköter om dem och de blir under Cypern flagg. Enligt Mikko Koskinen så är mångnationell besättning och främmande flagg enda möjligheten att få denna storleks fartyg att löna sej.

Ukrainas krig gjorde att all trafik till Ryssland slutade som mot väggen och bolaget sökte sista lasten från Ust-Luga 15.03.2022. Bolaget har ändå lyckats få ersättande laster från andra håll. Bolagets fartyg är i Världs omfattande trafik , och bulker farkterna har varit på en god nivå de sista tiderna, som ochså har hjälpt situationen.

Bolaget satsar mycket på säkerheten och miljö frågorna. Ändå får man inte all satt i fraktpriserna men bolaget fortsätter på samma linje ochså i framtiden och det är säkert den rätta vägen i det långa loppet. Ochså de stora befraktaren stöder denna linje.

Koskinen berättade ochså att de hade senaste sommar lite problem att få befäl. Det är ett problem som i framtiden säkert blir värre. Om ämnet blev en intressant diskussion, hur det borde lösas och Koskinen var på samma linje vad HSL:s medlemmar föreslog. Kanske skolningen är i dag för teoretisk, och man borde ta några steg tillbaka och ta lärdom hur skolningen sköttes förut. Ochså lite mera praktisk erfarenhet före man börjar läsa sej till befäl, att branchen är den som man väntade att den skulle vara. Sjömanslivet är inte alltid så lätt.

Ordförande tackade för besöket och gästfriheten och framförde en önskan, att vi kunde en annan gång komma på besök och verkställande direktör Koskinen sade att vi är välkomna. Stig Sundberg / Ordförande


Vierailu ESL: konttorissa 14.09.2022

14.09.2022 meillä oli kunnia vierailla ESL:n konttorissa Helsingissä. Vierailun järjesti ESL:n puolesta yhdistyksen jäsen merikapteeni Kirsi Ylä-Rinne. Yhdistys vieraili edellisen kerran 2015 yhtiön konttorissa. 2018 vierailtiin M/S Viikillä kun se esiteltiin Helsingissä yleisölle. Yhdistyksellä on läheiset suhteet ESL varustamoon.

Kirsi Ylä-Rinne ja ESL:n toimitusjohtaja Mikko Koskinen otti meidät vastaan ja sen jälkeen meille tarjottiin kahvia ja pientä purtavaa.

Toimitusjohtaja Mikko Koskinen piti sen jälkeen esitelmän varustamosta ja se oli todella mielenkiintoinen. ESL on kasvanut todella voimakkaasti ja laivasto on hyvin moderni. Tällä hetkellä tilauksessa on kaksitoista pienempää irtolasti alusta. Aluksista tulee electric hybrid aluksia ja tulevat yhtiön Ruotsalaisen tytäryhtyen AtoB@C Shippingin hoitoon ja Kyproksen lipun alle. Mikko Koskisen mukaan monikansallinen miehistö ja vieras lippu on ainoa tapa saada tämän kokoiset alukset kannattamaan.

Ukrainan sota johti siihen, että kaikki liikenne Venäjältä loppui, kun seinään ja yhtiö haki viimeisen lastin 15.03.2022 Ust-Lugasta. Yhtiö on kuitenkin onnistunut saamaan korvaavia lasteja muualta hyvin. Yhtiön laivat ovat Maailman laajuisessa liikenteessä, ja irtolasti rahdit ovat olleet hyvällä tasolla viime aikoina, mitä siten myöskin helpotti tilannetta.

Yhtiö panostaa paljon turvallisuuteen ja ympäristö asioihin. Kuitenkin kaikki ei saada laitettu rahtihintoihin mutta yhtiö jatkaa samalla linjalla myös tulevaisuudessa ja se on varmasti oikea tie pitkässä juoksussa. Myös suurimmat rahdin antajat tukevat tätä linjaa.

Koskinen kertoi myös, että heille oli viime kesänä jonkun verran ongelmia saada päällystöä. Se on ongelma mitä tulevaisuudessa varmasti pahenee. Aiheesta tuli mielenkiintoinen keskustelu, miten se piitäisi ratkaista ja Koskinen oli samoilla linjoilla mitä HLY:n jäsenet ehdottivat. Ehkä koulutus on tänä päivänä liian teoreettista ja pitäisi ottaa muutama askel taaksepäin ja ottaa oppia siitä, miten koulutus hoidettiin aikaisemmin. Myös vähän enemmän käytännön kokemusta ennen, kun mennään opiskelemaan päällystö tehtäviin, että ala on se mitä odotetiin, että se pitää olla. Merimies elämä ei ole kuitenkaan aina niin helppoa. Puheenjohtaja kiitti vierailusta ja vieraanvaraisuudesta ja esitti toivomuksen, että voisimme joskus toistenkin tulla vierailulla ja toimitusjohtaja Koskinen sanoi, että olemme tervetulleita.