YHDISTYKSEN KESÄRETKI/SOMMARUTFÄRD 2022

YHDISTYKSEN KESÄRETKI 2022

19.08.2022 päästiin vihdoin ja viimein lähtemään meidän kesäretkellemme. On yritetty kaksi kesää, mutta ei ole onniastunut koronana takia.

Meitä oli 19 ketkä lähtivät matkalle ja ilma oli todella lämmin ja hieno. Laiva lähti kl 13:30 ja kl 15:30 olimme perillä Tallinassa.

Eesti kapteeni klubi oli järjestänyt pienen tervetuliais tilaisuus kl 19:00 ja sen jälkeen söimme pienen iltapalan hotelin ravintolassa. Puheenjohtaja luovutti pienen lahjan Enn Kreamille matkan järjestelystä Viron päässä.

20.08.2022 lähdettiin aamulla kl 09:30 kohti Saarenmaata ja ilma oli lämmin ja hieno. Kaikki olivat levänneet hyvin ja olivat hyvällä tuulelle matkaan lähtiessä.

Saarenmaalle on lautta yhteys ja se oli aivan täynnä, kun siihen tultiin.

Meillä on aina sattunut jotain pientä meidän matkoillamme ja niin kävi nytkin. Yksi pariskunta ei ollut kuullut, että pitää palata linja autoon ennen, kun lautta tulee satamaan. He istuivat tyytyväisenä baarissa ja ihmettelivät minkä takia autot ajavat ulos lautasta, ja luulivat että tulee lisää matkustajia mukaan, ja sen takia heillä ei ollut kiirettä mihinkään.

Saatiin kuitenkin heille sanaa, että ollaan Saarenmaalla ja heidän on poistuttava lautasta. Lautan miehistö olivat ystävällisiä ja auttoivat heidät ulos ja matka jatkui.

Sen jälkeen ajettiin linja autolla ympäri koko Saarenmaata, ja se oli mielenkiintoinen matka.

Sitten oli vuorossa lounas Kuressaressa ja se oli aika kiireinen johtuen, että meillä ei ollut kovin paljon aikaa, kun oli tilattu opas linnaan. Lounas oli kuitenkin todella maukas.

Viimeisenä kohteena oli Kuressaaren linna ja oli aika kiireinen kierros, mutta saatiin kuitenkin sen aika hyvin kierrettyä, ja opas osasi hyvin kertoa mitä linnassa on tapahtunut vuosien varrella.

Päivä oli ollut pitkä ja aika kiireinen ja noin kl 19:00 majoituttiin Johan Spa hotelliin. Hotelli oli siisti ja vastasi hyvin meidän tarpeitamme.

Illalla istuttiin vielä terassilla ja kerrottiin merimies tarinoita ennen nukkumaan menoa.

21.08.2022 aamiaisen jälkeen kohti Tallinaa ja matka sekä lautta matka meni hyvin.

Kl 13:45 saavuttiin Tallinaan ja laiva lähti kl 19:30. Aika oli tehdä ostoksia ja käydä syömässä ja terasseilla ja kaikki olivat viihtyneet hyvin, ja ilma oli edelleen todella hieno.

Laivalla mukana olleet naiset olivat järjestäneet pienen tapahtuman ja luovuttivat puheenjohtajalle pienen lahjan ja kiittivät että olivat päässeet mukaan. Kaikki naiset viihtyvät hyvin matkalla ja puheenjohtaja lupasi, että pääsevät tulevaisuudessakin mukaan tapahtumiin.

Silmiin pistävä asia oli, että ei ollut, kun neljä Virolaista mukana retkelle ja niistä yksi jäi pois ensimmäisen päivän jälkeen. Varsinaista syytä ei kerrottu, mutta oli muutama sairastapaus.

Puheenjohtaja esitti kuitenkin kutsun Helsinkiin ensi kesäksi.

                        FÖRENINGENS SOMMARUTFÄRD 2022

19.08.2022 slapp vi sist och slutligen att fara på vår sommar utfärd. Det har försökts två somrar, men det har inte lyckats på grund av koronan.

Vi var 19 som for på resan och vädret var mycket varmt och fint. Båten avgick kl 13:30 och kl 15:30 var vi framme I Tallin.

Estlands kaptens klubb hade ordnat en liten välkomst tillställning kl 19:00 och efter det åt vi en liten kvällsbit I hotellets restaurang. Ordförande överlät en liten present till Enn Kream för arrangerandet av resan I Estlands ända.

20.08.2022 avreste vi på morgonen kl 09:30 mot Ösel och vädret var varmt och fint. Alla hade vilat fint och var på gott humör när resan startade.

Till Ösel är det färje förbindelse och den var alldeles full när vi anlände.

Det har alltid hänt något smätt på våra resor och så gick det ochså nu. Ett par hade inte hört att man måste återvända till bussen före färjan kommer till hamnen. De satte nöjda i baren och undrade varför bilarna kör ut från färjan, och de trodde att det kommer mer passagerare med, och på grund av det hade de inte brått någonstans.

Vi fick ändå medelat åt dem att vi är på Ösel och de måste lämna färjan. Färjans besättning var vänliga och hjälpte dem ut och resan fortsatte.

Sedan körde vi med bussen runt hela Ösel, och det var en intressant resa.

Sedan var det tur för lunch i Kuressari, och den var ganska hektisk på grund av att vi inte hade mycket tid, när det var besällt en guide till slottet. Lunchen var ändå mycket smaklig.

Som sista mål var Kuressari slott, och det var en ganska hektisk runda, men vi fick ändå ganska väl gott igenom, ovh guiden kunde bra berätta vad som hänt i slottet under årens lopp.

Dagen hade varit lång och hektisk och omkring kl 19:00 inkvarterade vi på hotellet Johan Spa. Hotellet var prydligt och de motsvarade våra behov.

På kvällen satt vi ännu på terassen och berättade sjömans historier före vi gick och sova.

21.08.2022 efter frukosten mot Tallin, och resan och färje resan gick bra.

Kl 13:45 anlände vi till Tallin och färjan avick kl 19:30. Det var tid att göra uppköp och gå och äta och på terasser, och alla hade trivts bra, och vädret var fortfarande mycket fint.

På båten hade de damer som var med ordnat en liten tillställning och överlät åt ordförande en liten present och tackade för att de hade sluppit med. Alla damer trivdes bra på resan och ordförande lovade att de ochså i fortsättningen slipper med på tillställningar.

En i ögonen stickande sak var att det inte var bara fyra Ester med på resan och en av dem avbröt efter första dagen. Egentlig orsak berättades inte, men det var några sjukfall.

Ordförande framförde i alla fall inbjudan till Helsingfors i nästa sommar.

Stig Sundberg

Puheenjohtaja/Ordförande


Bilder hittar ni i vårt galleri / Kuvia löytyy galleriasta