2105 – Pöytäkirja/Protokoll

Hallitus päätti kokouksessaan 20.4.2021, että esitellään jäsenistölle syyskokouksen 2020 ja kevätkokouksen 2021 sääntömääräiset asiat sähköpostitse. Hyväksymismenettelynä käytetään hiljaista hyväksyntää. Jos kukaan ei vastusta hallituksen esitystä määräaikaan mennessä, esitys katsotaan hyväksytyksi. Jäsenistölle annettiin 10 päivää aikaa kommentoida asialistalla olevia asioita. Vastaukset oli oltava puheenjohtajalla sähköpostissa viimeistään 3.5.2021.

Styrelsen beslöt på sitt möte 20.04.2021, att det förslås för medlemmarna att höstmötets 2021 och vårmötets 2021 obligatoiska ärenenden via e-post.Till godkännings tillvägagångsätt användes tystlåten godkänning. Om ingen motsätter sej styrelsens förslag innom tidsfristen, betraktas förslaget godkännt. Till medlemmarna gavs 10 dagar tid att kommentera de i föredragslistan varande ärenden. Svaren skulle vara till ordföranden i e-posten sist 3.5.2021.

Pöytäkirja liitteenä

Prokollet bifogat