Heders uppvaktningen vid sjömännens Minnesmärke – Kunniakäynti Merimiesten muistomerkillä 31.10.2020

 Sju medlemmar var närvarande vid tillställningen. Mikaels sångare sjönk psalmerna och talet höll försmalingsprästen Maria Repo-Rostedt. Kransen nedlade i år Trafik och kommunikations byrån Traficom.

Under hedersuppvaktningen gjorde Sjöräddnings föreningens båtar en förbi marsch. I konvojen var med sjöbevakningens bevakningsbåt. Båtarna var till uppvisning vid salutorgets strand efter tillställningen.

I år var det ingen kaffe servering på grund av korona pandemin.

—-

Yhdeksän jäsentä oli paikalla tilaisuudessa. Mikaelin laulajat lauloivat virret ja puheen piti seurakuntapastori Maria Repo-Rostedt. Seppelen laski tänä vuonna Liikenne ja viestintävirasto Traficom.

Kunniakäynnin aikana Suomen Meripelastusseuran alukset tekivät ohimarssin. Saattueessa oli mukana merivartioston partioalus.  Alukset olivat nähtävillä kauppatorin rannassa tilaisuuden jälkeen.

Tänä vuonna ei ollut kahvitilaisuutta johtuen korona pandemiasta.

  

Stig Sundberg


Bilder – Kuvia