Pöytäkirja

 

Paikka:                                Casa Mare, Gyldenintie 6, Helsinki

Aika:                                    16.9.2020 klo 18.00–19.45

Läsnä:                                 17 jäsentä, nimet vieraskirjassa.

 

Ennen jäsenkokousta johtava asiantuntija Sinikka Hartonen, Suomen Varustamot ry, piti alustuksen Suomen varustamotoiminnan nykytilasta.

 

1.                                         Kokouksen avaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi jäsenkokouksen 19.15.

 

2.                                         Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätös:         Jäsenkokous valitsi Stig Sundbergin kokouksen puheenjohtajaksi ja

Matti Aaltosen sihteeriksi.

 

3.                                         Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös:         Jäsenkokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

4.                                         Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:         Jäsenkokous hyväksyi asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

 

                                            5.  Yhdistyksen toiminta koronaepidemian aikana

Yhdistyksen toiminta on ollut pysähdyksissä 11.03.2020 lähtien koronaepidemian vuoksi. Suomen hallitus rajoitti monia toimintoja ja ravintolat joutuivat sulkemaan ovensa. Tästä syystä yhdistys ei ole voinut järjestää kokouksia tai muita tapahtumia. Myös kaikki yritykset kielsivät vierailut tiloihinsa. Sovittujen tapaamisten siirtämisestä hallitus päätti sähköpostimenettelyllä.

 

                        5.1 Kesäretki Viroon

Hallitus päätti virolaisten pyynnöstä siirtää yhdistyksen kesäretken ensi vuoteen. Uusi ajankohta on 06-08.08.2021 ja määränpää Saarenmaa. Yksi yö vietetään Tallinnassa, jonka jälkeen 7.8.2021 siirtyminen Saarenmaalle ja paluumatka 08.08.2021. Hinta on 350 € halvempi kuin vuoden 2017 matka, joten matkan siirtäminen kannatti perumisen sijaan.

 

                       5.2  Hans Langh, Piikkiö

Hans Langh kutsui yhdistyksen vierailulle vuoden 2019 syyskokouksessa. Hallitus päätti siirtää suunnitellun Hans Langh -vierailun ensi kevääseen turvallisuussyistä. Koronaepidemia ei ole vielä ohi ja jäsenistä suurin osa kuuluu riskiryhmään. Puheenjohtaja on sopinut asian Hans Langhin kanssa.

 

 

                        5.3  Captain’s Dinner

Hallitus päätti siirtää 10.10.2020 suunnitellun Captain`s Dinnerin ensi kevääseen. Asiaa tiedusteltiin veljesjärjestöiltä ja heidän mielipiteensä olivat siirtämisen kannalla. Uusi ajankohta on 15.5.2021. Vaikka ravintolat ovat olleet kovilla, emme voi ottaa sellaista riskiä, että joku meistä saa tartunnan.

 

6.     Uudet vierailut

Yhdistyksellä ei ole suunnitteilla uusia yritysvierailuja koronaepidemian takia. Yhdistys käynnistää toimintaansa niin kuin tilanne sallii. Tilannetta seurataan koko ajan ja vierailuista päätetään turvallisuus edellä.

 

                                            7.    Handelsgilletin korjaustyöt

Handelsgilletin korjaustyöt eivät edisty odotetulla tavalla. Siksi tämä jäsenkokous pidetään Casa Maressa. Myös syyskokous järjestetään Casa Maressa, mutta kevään kokoukset ovat melko varmasti Handelsgilletissä. Käytiin keskustelua, miksi yleensä pitää käyttää Handelsgilletia kokouspaikkana. Puheenjohtaja totesi Handelsgilletin hintatason ratkaisevan. Muut tarjoajat eivät pääse lähellekään. Tosin remontin vaatimat muutokset kustannustasossa selviävät vasta remontin jälkeen.

 

8      Sea Sunday -palkinto

Sea Sunday -palkintoa ei tänä vuonna jaettu, koska palkintoraadin mukaan ei ollut vaatimukset täyttäviä ehdokkaita. Yhdistyksen ehdokkaasta Bengt Ove Gustafssonista, Viking Sky:n päälliköstä, palkintoraati katsoi, ettei palkintoa voi antaa hänelle tänä vuonna, koska onnettomuustutkinta on vielä kesken.

 

9.    CESMA

Päätökset hallitus teki sähköpostimenettelyllä.

 9.1   Romanian laivanpäällikköyhdistyksen jäsenyys

CESMA pyysi 29.4.2020 jäsenyhdistysten mielipiteitä Romanian laivanpäällikköyhdistyksen liittymisestä CESMA:an. Hallitus kannatti yhdistyksen nimissä Romanian yhdistyksen liittymistä.

 9.2     CESMA:n kirje EU-komissiolle koskien ms Marinaa

CESMA laati 13.5.2020 kirjeen EU-komissiolle koskien M/S Marinaa. M/S Marina meni Maltan MRCC:n pyynnöstä pelastamaan merihädässä olleita pakolaisia Maltan ulkopuolella. Tästä seurasi päällikölle ja varustamolle paljon ongelmia. Hallitus kannatti yhdistyksen nimissä kirjeen lähettämistä.

Vaikka on luotu sopimuksia ja asia on käsitelty kansainvälisissä hallitusten välisissä organisaatioissa, aina törmätään samaan ongelmaan, jos ja kun pelastetaan pakolaisia. SOLAS:ssa on tarkkaan määritelty, miten pitää menetellä, mutta sillä ei näytä olevan suurta painoarvoa.

9.3       Captain Willi Wittigin kirje EU-komission puheenjohtajalle

Captain Willi Wittig laati 25.7.2020 kirjeen koskien merihädässä olevien pelastamista Välimerellä. Kirje oli lähetetty EU:n komission puheenjohtajalle. CESMA tuki kirjeen lähettämistä ja pyysi jäsenyhdistysten kantaa asiaan. Hallitus yhdistyksen nimissä ja melkein kaikki muut jäsenyhdistykset tukivat kirjeen lähettämistä.

 

10.                                       Muut asiat

 10.1      Pätevyysvaatimusvertailu

Puheenjohtaja sai saksalaiselta kollegalta kyselyn koskien suomalaisia menettelytapoja pätevyyskirjojen uusimisessa. Puheenjohtaja sai Traficomista merikapteeni Tuomaalalta pyydetyt tiedot, jotka hän toimitti edelleen saksalaiselle kollegalle.

 10.2        Yhdistyksen postimerkit

Varapuheenjohtaja tiedusteli, tilataanko tänä vuonna lisää yhdistyksen logolla varustettuja postimerkkejä. Paikallaolijat (Nylund, Palola (2), Roos, Salmenhaara, Sjöman, Sundell, Wallin, Vuorinen (4)) tilasivat heti paikan päällä 12 arkkia.

Päätös:         Puheenjohtaja laittaa kiertokirjeen muillekin jäsenille tilauksesta.

Tilauksen määräaika on 30.10.2020. Toimitus tapahtuu syyskokoukseen 9.12.2020. Sihteeri hoitaa postimerkkitilauksen.

 

                                            11.   Kokouksen päättäminen

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:45. 

 

Puheenjohtaja Stig Sundberg 

Sihteeri Matti Aaltonen

 

Jakelu:                                Jäsenistölle kotisivujen kautta

Kuvia