Kevätkokous 2020

Paikka:                                Casa Mare, Gyldenintie 6, Helsinki
Aika:                                    11.3.2020 klo 19.40 – 20.25
Läsnä:                                 22 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen kokousta pidettiin hiljainen hetki Ari Savoilan muistolle. Hän menehtyi 26.12.2019.
Peter Raudsepp piti esitelmän ”Höyrylaivalla Tallinnaan” sekä muista kirjoittamistaan kirjoista.
1. Kevätkokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kevätkokouksen.
2.  Kevätkokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Kevätkokous esitti kokoukselle toimihenkilöitä.
Päätös:         Vuosikokous valitsi Stig Sundbergin kokouksen puheenjohtajaksi ja
Matti Aaltosen kokouksen sihteeriksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jörgen Elmgrenin ja Rainer Vainion, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3.  Kevätkokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen  
Puheenjohtaja kertasi laillisuuden ja päätösvaltaisuuden perusteet sekä ehdotti esityslistaa kokouksen asialistaksi.
Päätös:         Kevätkokous totesi kevätkokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
                                           Vuosikokous hyväksyi kutsun esityslistan kokouksen asialistaksi. 
4.  Vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto  
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Rainer Vainio esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.           
Päätös:         Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja hyväksyi toimintakertomuk-
sen sekä myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Jäsenet esittivät kiitoksensa yhdistyksen toimeliaisuudesta.
5.   Muut kokouskutsussa mainitut asiat                                             
5.1                 Alkuvuoden vierailut:
1.    Yhdistys vieraili 27.1.2020 Neste OYJ:llä. Vierailun isäntänä toimi Neste Shippingin päällikkö Paavo Kojonen. Hän kertoi Nesteen tämän päivän toiminnasta ja mitä yhtiö on suunnitellut tulevaisuudesta. Mielenkiintoiseen vierailuun osallistui 20 jäsentä.
5.2                 Tulevat vierailut:
1.    Vierailu Ilmatieteen laitokselle on tarkoitus järjestää 8.4.2020 klo 13.30 – 15.30.
2.    Vierailu Eduskuntaan on sovittu 22.4.2020 klo 12.00. Vierailun toteutuminen riippuu korona viruksen mukanaan tuomista rajoitteista.
3.    Syyskokouksessa Hans Langh esitti yhdistykselle kutsun vierailla Langh Shippingillä Piikkiössä. Asia selvitetään tällä hetkellä ja ajankohta voisi olla syyskuun puoliväli. Bussikuljetuksen hinta asettuu 550 – 650€. Tilaisuus ei ole avec.
5.3                 Kevään jäsenkokous
                                            Jäsenkokous pidetään 6.5.2020. Esitelmän on lupautunut pitämään                                                        Sinikka Hartonen Suomen Varustamot ry, aiheena Suomen merenkulun                                                  nykytila 
                      5.4                  Captain’s Dinner 
Captain`s dinner on sovittu pidettäväksi 16.05.2020. Asiat ovat jo niin pitkälle, että menu on sovittu ja ilmoittautuminen alkoi maaliskuun alussa ja päättyy 15.4.2020. Yhdistyksellä on varattuna 60 paikkaa ja osastoon saadaan mahtumaan 75 henkilöä. Lisäpaikkoja on mahdollista vielä saada jos on tarpeen.  Jokainen maksaa laskunsa paikan päällä. Yhdistys joutuu vastuuseen jos joku jää pois eikä ole siitä ilmoittanut. Illallisen hinta on kohtuullinen 52,50 €/henkilö.
5.5                                       5.5                      Yhdistyksen kesäretki Viroon
Yhdistyksen kesäretki 07–09.08.2020 on tänä vuonna Viroon ja määränpää on Saarenmaa. Yksi yö ollaan Tallinnassa ja 08.08.2020 aamulla jatketaan linja-autolla Saarenmaalle. Enn Kreem on varannut 40 paikkaa Saarenmaan hotellista. Yhdistys hoitaa matkat ja Tallinnan yö Tallink-paketilla. Tallinkin tarjous on vastaava kuin 2018. Sen vuoksi, että elokuu on turistikausi, joudutaan varaamaan kaikki hyvissä ajoin ja varsinkin Saarenmaan hotelli pitää varata hyvin aikaisessa vaiheessa. Erillinen tiedote matkasta seuraa heti, kun kaikki on selvää.
5.6                 CESMA
Yhdistyksen jäsenmaksu on tänä vuonna 200 € johtuen siitä, että tarkkailujäseniä ei enää ole vaan ovat täys- tai varajäseniä. Turun yhdistys maksaa puolet jäsenmaksusta. Hallitus on päättänyt, että yhdistys jatkaa CESMA:ssa varajäsenenä, koska se on yhdistyksen ovi Eurooppaan.
CESMAN vuosikokous on tänä vuonna 7.5.2020 Rijekassa Kroatiassa.
5.7                 The Captain
Yhdistys on saanut The Captain -lehden ja se jaetaan jäsenille. Yhdistys on mukana kehittämässä lehteä edelleen. Lehti on hyvä kanava saada hiukan julkisuutta yhdistykselle.
 5.8                Uudet jäsenet
Yhdistykseen on liittynyt 5 uutta jäsentä tammikuussa: 
Staffan Teromaa, 
Paul Molander, 
Kirsi Molander, 
Antti Palola
 ja Jukka Ketonen.
  
6.                                         Muut asiat
·         Jäsenistön huomioitavaksi, että sähköpostinne täyttyessä yhdistyksen posti jää tulematta.
·         Yhdistys valokuvaa –ilmoitus on julkaistu yhdistyksen kotisivulla. Jos ei halua kuvaansa näkyviin, siitä tulee ilmoittaa kuvaajalle tai kotisivujen ylläpitäjälle.
·         Rahastonhoitaja muistutti maksamattomista jäsenmaksuista.    
7.                                         Kevätkokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kevätkokouksen.
  

Puheenjohtaja
Matti Aaltonen
Sihteeri

Jörgen Elmgren
Pöytäkirjantarkastaja
Rainer Vainio
Pöytäkirjantarkastaja