Syyskokous 11.12.2019 Pöytäkirja

Paikka:                                Casa Mare, Gyldénintie 6, Helsinki
Aika:                                    11.12.2019 klo 19.50 – 20.20
Läsnä:                                 25 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen kokousta Langh Shipping Oy:n perustaja Merenkulkuneuvos Hans Langh piti alustuksen yrityksen toiminnasta, jonka jälkeen syötiin perinteinen jouluateria ja nautittiin kahvit avec.
1.          Syyskokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi syyskokouksen.
2.          Syyskokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Syyskokous esitti kokoukselle toimihenkilöitä.
Päätös:  Syyskokous valitsi Stig Sundbergin kokouksen puheenjohtajaksi, Matti Aaltosen sihteeriksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Dieter Müntzelin ja Håkan Sundqvistin, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3.           Syyskokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan
hyväksyminen
Puheenjohtaja kertasi laillisuuden ja päätösvaltaisuuden perusteet sekä ehdotti kutsun esityslistaa kokouksen asialistaksi.
Päätös: Syyskokous totesi vuosikokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Syyskokous hyväksyi kutsun esityslistan kokouksen asialistaksi. 
4.            Hallituksen esitykset vuodelle 2020
4.1  Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2020 toiminta-suunnitelmaksi. 
Päätös:  Syyskokous hyväksyi vuoden 2020 toimintasuunnitelman.
4.2   Vuoden 2020 tulo- ja menoarvio
Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2020 tulo- ja menoarvioksi. Suurin yksittäinen, poikkeava menoerä on Sea Sunday –palkinnon lisätilaus, joka tehdään yhdessä muiden osallistujien kanssa. Tilaus aiheuttaa ensi vuodelle negatiivisen tilivuoden.
Päätös:  Syyskokous hyväksyi vuoden 2020 tulo- ja menoarvion.
4.3   Vuoden 2020 jäsenmaksu
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2020 jäsenmaksuksi. Esitys on pitää jäsenmaksu 20 eurossa, koska tilivuoden tulos on negatiivinen vain ensi vuoden.        
Päätös:  Syyskokous vahvisti vuoden 2020 jäsenmaksuksi 20 euroa. 
5.              Vuoden 2020 toimihenkilöiden valinta
5.1  Puheenjohtaja vuodelle 2020
Esitettiin Stig Sundbergiä yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020.
Päätös:  Syyskokous valitsi yksimielisesti Stig Sundbergin yhdistyksen ja sen hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020.
5.2  Hallituksen jäsenet vuodelle 2020
Hallitus esittää hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtaja + kuusi jäsentä. Vuoden 2019 hallitus esittää syyskokoukselle eronpyyntönsä. Hallitus esittää olevansa käytettävissä vuoden 2020 hallitukseen lukuun ottamatta Sven-Erik Nylundia, joka ilmoitti jättävänsä hallitustyöskentelyn. Hänen tilalleen hallitus esittää Henrik Ramm-Schmidtiä, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä.
Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen eron. Syyskokous valitsi seuraavat jäsenet hallitukseen vuodeksi 2020:
1.    Matti Aaltonen
2.    Lasse Ericsson
3.    Timo Kalpio
4.    Henrik Ramm-Schmidt
5.    Sampsa Sihvonen
6.    Lauri Vuorinen
Syyskokous ja yhdistyksen hallitus esittivät väistyvälle hallituksen jäsenelle ja yhdistyksen kunniajäsenelle Sven-Erik Nylundille kiitoksensa tehdystä työstä. Lisäksi puheenjohtaja luovutti hänelle yhdistyksen lahjan.
5.3  Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastaja
Hallitus esittää vuoden 2020 toiminnantarkastajiksi Jörgen Elmgreniä ja Rainer Vainiota. Lisäksi hallitus esittää Kari Lehtosaloa varatoiminnantarkastajaksi.
Päätös:  Syyskokous valitsi Jörgen Elmgrenin ja Rainer Vainion yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 ja Kari Lehtosalon varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2020.
6.   Muut kokouskutsussa mainitut asiat 
                                            
      6.1 Vahvistetaan vuoden 2020 vuosi- ja jäsenkokousten päivämäärät
Hallitus esitti neljää päivämäärää, joista kevään kokoukset Casa Maressa ja syksyn kokoukset Handels Gilletissä.
                 Päätös:  Syyskokous päätti seuraavat kokouspäivämäärät:
                                                      1.    11.3.2020   kevätkokous   Casa Mare
                                                      2.    6.5.2020     jäsenkokous   Casa Mare
                                                      3.    16.9.2020   jäsenkokous   Handels Gillet
                                                      4.    9.12.2020   syyskokous     Handels Gillet

 6.2    Vuoden 2020 Captain’s Dinner
Hallitus esittää, että vuoden 2020 Captain’s Dinner pidetään 16.5.2020 klo 17.00 – 22.00 Helsingissä Hakaniemen Meripaviljongissa. 
Tilaisuuteen kutsutaan kaikki Suomen veljesyhdistykset. 
Puheenjohtaja pyysi tarjouksia useasta eri ravintolasta. Meripaviljonki oli yhdistykselle paras vaihtoehto, koska myyntivaatimukset olivat muissa aika isot. Se olisi voinut johtaa yhdistyksen maksuvastuuseen, ellei tavoitteisiin olisi päästy. 
Cantina West hoitaa myös Meripaviljonkia ja yhdistys on heille tuttu asiakas. He tietävät tapamme toimia ja resurssimme. Tiloja on varattu +/- 60 paikkaa. Enimmäismäärä on 75 paikkaa siinä osassa ravintolaa, johon meidät sijoitetaan.
                Päätös:   Syyskokous päätti, että Captain’s Dinner pidetään 16.5.2020
 klo 17.00 – 22.00 Hakaniemen Meripaviljongissa. Puheenjohtaja vastaa järjestelyistä yhdessä Cantina Westin kanssa.

6.3   Yhdistyksen kesäretki
Kesäretki suuntautuu tänä vuonna Viroon. Hallitus esittää kohteeksi Saarenmaata ja 
ajankohdaksi 7.-9. elokuuta 2020. 
Ensimmäinen yö on tarkoitus yöpyä Tallinnassa, jolloin voidaan levätä ennen linja-automatkaa ja säästetään myös kuluissa. Tallinkiin on oltu yhteydessä laivamatkajärjestelyistä.
                Päätös:  Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen Saarenmaan kesäretken kohteena ja ajankohdaksi 7. – 9. elokuuta 2020. Puheenjohtaja vastaa järjestelyistä ja tiedottaa kesäretken järjestelyistä alkuvuodesta tarkemmin.

6.4                 Syksyn 2019 tapahtumat:
1.    Yhdistys vieraili 24.9.2019 Furuno Finlandilla. Myyntipäällikkö Jonas Malmström esitteli Furunon toimintaa ja uusia laitteita, mitkä eivät ole vielä markkinoilla. Vierailuun osallistui 10 jäsentä ja se oli erittäin mielenkiintoinen. Monella yhdistyksen jäsenellä on ollut paljon tekemistä Furunon kanssa vuosien varrella.

2.    Yhdistys osallistui seppeleenlaskuun Hukkuneiden merimiesten muistomerkillä 2.11.2019. Seitsemän jäsentä osallistui.

3.    Yhdistys vieraili Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa 14.11.2019. Virasto esitteli Juha-Matti Korsin johdolla toimintaansa sekä toimintaa IMO:ssa ja EU:ssa. Kaikkiaan 17 jäsentä osallistui vierailuun.

4.    Puheenjohtaja on tavannut CESMA:n puheenjohtaja Hubert Ardillonin ja varapuheenjohtaja Dimitar Dimitrovin heidän Suomen vierailullaan. Tilaisuudessa saatiin kasvot CESMA:an, mikä edesauttaa yhteydenpitoa ja työskentelyä CESMA:n kanssa. Samassa yhteydessä puheenjohtaja tapasi Rigan päällikköyhdistyksen puheenjohtajan Jazeps Spridzansin, jonka kanssa sovittiin yhteydenpidosta. Vuoden 2020 CESMA:n yleiskokous on Kroatian Rijekassa 7.5.2020.

5.    Yhdistys on lähettänyt 2 kirjoitusta The Captain -lehteen ja olemme mukana lehden kehittämisessä.
6.5                 Tulevat vierailut:

1.    Vierailu Neste Oilille on sovittu 27.1.2020. Paavo Kojonen esittelee yhtiön toimintaa. Vierailusta seuraa erillinen ilmoitus myöhemmin.

2.    Vierailu Suomen Ympäristökeskukseen (SYKE). Vierailu pyritään järjestämään keväällä 2020.

3.    Vierailu ABB:lle Vuosaareen. Vierailu pyritään järjestämään Syksyllä 2020.

4.    Vierailu Ilmatieteen laitokselle. Vierailu pyritään järjestämään myöhemmin syksyllä 2020.

7.                       Muut asiat
Ei muita asioita.
8.                       Syyskokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti syyskokouksen.
  

Puheenjohtaja
Matti Aaltonen
Sihteeri

Dieter Müntzel
Pöytäkirjantarkastaja
Håkan Sundqvist
Pöytäkirjantarkastaja

JAKELU                             Jäsenet
* * * *