Verksamhetsplan 2020

                                           Medlemsärenden
Vi försöker hålla medlemsantalet ungefär på den nivå den är nu. Ändå skulle det vara önskvärt om föreningen kunde få mera unga medlemmar för åldersfördelningen är lite ogynnsam. Till föreningen har anslutit sej nya medlemmar och några unga har anslutit sej ochså.
                                            Medlemsavgiften
Medlemsavgiftens storlek beslutes på årsmötet 11.12.2019. Nuvarande medlemsavgift är 20 €/ år. Medlemsavgiften debiteras före 15.02.2020. Föreningen lever med den här medlemsavgiften, för sommarresan betalas till stor del av resenärerna. Om medlemsavgiften höjes med 5,00 € så skulle inkomsten vara 325 € större. 2020 får föreningen en 495 € engångs räkning. Sjömanskyrkan beställer nya Sea Sunday pris som sedan räcker för nästa 10 år.
Om medlemsavgiften skickas information i början av året.
                                           Medlemstillställningarna
 i början av är
Det är meningen att hålla 4 ordinarie medlemsmöten och sedan Captains Dinner. Till medlemsmötens datum föreslår styrelsen, vårmötet 11.03.2020 / medlemsmöte 06.05.2020 / medlemsmöte 16.09.2020 / höstmöte 09.12.2020.
Captains dinner. På grund av middagen i Åbo uppnådde en så stor popularitet och de andra föreningarna var av den åsikten att Helsingfors borde anordna följande har man börjat utreda var Helsingfors kan ordna den. Offerter har begärts från många ställen men försäljnings kraven är ganska krävande nästan på alla ställen.
Cantina Wets har ändå erbjudit Sjöpaviljongen i Hagnäs var det inte är så hårda ekonomiska krav, och det är en flytande restaurang som anpassar sej väl till tillställningen.
Datumen är 16.05.2020. Till tillällniällning inbjudes alla Finlands Skeppsbefälhavare föreningar och tillställningen är AVEC.
Om tillställningen informers allt efterhand som sakerna framskrider.
Besök till Neste Oyj. Vi försöker anordna besöket i Januari 2020.
Besök till Finlands miljö center. Vi försöker anordna besöket på vären 2020.
Besök till ABB i Nordsjön. Vi försöker anordna besöket på hösten 2020.
Besök till Meteorologiska institutionen. Vi försöker anordna besöket senare på hösten 2020.
Föreningens sommarutfärd. I år är det vår tur att besöka Estland och på förhand har vi tänkt på Narva, Saarenmaa och Tartto. Ordförande är i kontakt med Estlands förening i början av året och då kommer vi överens vart vi skall fara.
Meningen är att vi är 1 natt i Tallin och efter den far vi till slut destinationen. Så här sparar vi i buss kostnader och är väl utvilade för vi börjar buss färden med bussen.
Ordförande har samtalat med Tallink att i sommar är det en utfärd på kommande.
Tidpunkten Augusti 2020.
Om utfärden informeras genast när allt är överenskommet.
Raumas Buffalo klubb.Föreningens medlemmar är välkomna till Raumas föreningens anordande tillställningar. Om tillställningarna medelas särskilt.
Åbo Skeppsbefälhavare förening. Föreningens medlemmar är välkomna till Åbo föreningens tillställingar. Om tillställningarna medelas särskilt.
CESMA. Föreningen fortsätter som Cesmas observations medlem och fortsätter via E-mail i Cesmas verksamhet. Ordförande har träffat Cesmas ordförande och viceordförande och så har vi ett ansikte till Cesma
Sea Sunday. Föreningen fortsätter med Sea Sunday prisets verksamhet och har förbindit sej för 10 år för föreningen deltager i kostnaderna för nästä pris med 495 €.
Hedesuppvaktning vid sjömännens minnesmärke. Föreningen fortsätter traditionen.
Annan verksamhet. Föreningen försöker hålla kontakt med alla i Finland varande befälhavare föreningar. Det samma gäller Estland och som ny är Lettlands befälhavare förening med vilken man har upprättat kontakt.
Lotteri verksamhet. Vi fortsätter och så får vi mera pengar till föreningens verksamhet.
Försäljning. Föreningens kravatter och pins fiins att köpa av Lasse Ericsson.
Föreningen har egna hemsidor, som vi försöker att förbättra.
Till Lauri Vuorinen kan man skicka historier och bilder som  han sätter på hemsidorna. Lauris e-mail .
STYRELSEN
Helsingfors
02.12.2019