Jäsenkokous 18.09.2019 Casa Mare Pöytäkirja

Paikka:                               Casa Mare
Aika:                                    18.09.2019 klo 19:30-20:20
Läsnä:                                 16 jäsentä. Nimet vieraskirjassa
Esitelmöitsijäksi pyydetty Mauri Harki oli joutunut jäämään työmatkallaan Ateenaan, joten Delta Marinin edustajan tapaaminen siirtyy eteenpäin ja toteutuu myöhemmin Delta Marinin tiloissa.
Ennen jäsenkokousta katsottiin Discovery-dokumenttielokuva viidestä massiivisesta laivasta, joista yksi oli suomalainen Mastera.
Ennen jäsenkokousta käytiin keskustelua 3.8.2019 Airistolla tapahtuneesta veneonnettomuudesta. Pidettiin mahdollisena, että yhdistys osallistuisi siitä johtuvaan julkiseen keskusteluun.

  1.     Puheenjohtaja Stig Sundberg avasi kokouksen klo 19:30.
  2.     Stig Sundberg valittiin jäsenkokouksen puheenjohtajaksi ja Yrjö Tiitinen sihteeriksi.
  3.     Jäsenkokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  4.     Hyväksyttiin jäsenkokouksen asialista.
  5.     Todettiin hallituksen hankkineen yhdistykselle oman pankkikortin, joka vähentää kuluja ja helpottaa yhdistyksen rahaliikennettä.
  6.     Todettiin hallituksen sopineen, että Handelsgilletin korjaustyön aikana jäsenkokoukset pidetään Casa Mare -ravintolan kabinetissa Lauttasaaressa.
  7.     Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin luovuttaa Merenkulun turvallisuuspalkinon (Sea Sunday) 19.9.2019 Ove Hagerlundille hotelli Kämpissä Helsingissä. Puheenjohtaja osallistuu tilaisuuteen HLY:n edustajana.
  8.     Furuno Finlandin kanssa sovittu vierailu toteutuu 24.9.2019 klo 14:00. Isäntänä toimii myyntipäällikkö Jonas Malmström. Luvassa on katsaus siihen, mitä laitteita Furunolla on nyt ja mitä uutta komentosilloille on tulossa.
  9.     Traficomin kanssa sovittu vierailu toteutuu 14.11.2019 klo 15:00. Sellaiset kysymykset, joihin kysyjän arvion mukaan Traficomin virkamiesten on ehkä mahdotonta välittömästi vastata ilman perehtymistä ja valmistautumista, kannattaa antaa etukäteen sihteeri Matti Aaltoselle.
  10.  Neste Oyj:n kanssa sovittu vierailu toteutuu tammikuussa 2020. Tarkasta päivämäärästä ilmoitetaan myöhemmin.
  11.  Turun Laivapäällikköyhdistyksen 22.5.2019 järjestämä Captain´s dinner Turussa S/S Borella oli menestys: 111 henkilöä, joista 64 merikapteenia. Jäseniä Rauman, Tampereen, Oulun ja Kuopion yhdistyksistä. Helsingistä kahdeksan jäsentä ja neljä puolisoa.
  12.  HLY:n hallitus oli Turussa olleitten toisten laivanpäällikköyhdistysten toiveiden mukaisesti päättänyt järjestää seuraavan valtakunnallisen Captain´s dinner -tilaisuuden Helsingissä toukokuussa 2020. Stig Sundberg, Kari Wallin ja Matti Pajula toimivat tuota tilaisuutta valmistelevana työryhmänä.
  13.  Todettiin, että yhdistyksen kesäretki 2019 Raaseporiin oli onnistunut. Osallistujista oli virolaisia 16 ja HLY:stä oli 15. Hinta oli 1339,30 €, josta yhdistyksen maksettavaksi jäi 439,30 €. Alustavissa keskusteluissa ensi kesän 2020 Viron retkikohteeksi mainittiin Saarenmaa. Myös Tartto ja Narva kiinnostavat.
  14.  Puheenjohtaja muistutti, että yhdistyksen kunniajäsenyys ei vapauta jäsenmaksusta, jollei siitä ole erikseen mainittu.
  15.  HLY:n ilmoittama huoli Suomenlahden suuresta säiliöalusliikenteestä on noteerattu CESMA:n vuosikokouksessa. Suomenlahden talviliikenne on maailmanmitassakin poikkeuksellisen suuri.
  16.  Airistolla 3.8.2019 tapahtuneesta veneonnettomuudesta oli käyty keskustelua ennen jäsenkokouksen alkua. Monissa puheenvuoroissa oli korostettu oikean asenteen ja myös meriteiden sääntöjen osaamisen merkitystä.
  17.  Muut asiat:
        joululeipäkokouksessa 11.12.2019 esitelmöi Hans Langh
        kirjelmä tekeillä EMSA:n vaikeudesta saada murtajaa Suomesta
        puheenjohtaja tapaa IFSMA:n ja CESMA:n edustajia viikolla 39.
        hallitus tilaa lisää postimerkkejä, joita saa sihteeri Matti Aaltoselta
 18. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20.


Stig Sundberg                                                                Yrjö Tiitinen
Puheenjohtaja                                                                Sihteeri
Lauri Vuorinen