Mötesinbjudan och dagording – Kokouskutsu sekä asialista

Plats:                                  Handels gillet
Tid:                                     08.05.2019 kl 18:00
Närvarande::                                                                 
Före mötet håller ledande utredare Risto Hailmila från Haverikomissionen ett föredrag om Emsalös lotsbåts olycka.
1.                   Öppnande av mötet.

2.                   Val av mötesordförande, sekreterare.

3.                   Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.

4.                   Föredragslistan för mötet godkännes

5.                   09.04.2019 gjorde föreningen ett besök till Finska Vikens Sjöbevaknings lednings center och bekantade sej med dess verksamhet. Kommendör Mark Aheristo tog emot oss och förevisade dess verksamhet. Föreningen överlåt föreningens standard till Finskavikens sjöbevakning vid avslutandet av besöket. 21 medlemmar deltog I besöket, Besöket var
                      mycket givande.

6.                   22.05.2019 anordnar Åbo föreningen en Captains Dinner och alla Finska Befälhavare föreningar har fått inbjudan. Från Helsingfors Föreningen var det 16 förhands anmälda inclusive fruar. Anvisningar till medlemmarna hur man skall anmäla sej till middagen har utdelats och amälningen går ut I slutet av April.
7.                   Föreningens sommar utfärd är 17.08.2019 och Esternä kommer till Finland. Om utfärden skickas ut ett särskilt meddelande före skutet av Maj och anmälningen följer I Juni. Utfärden är en en dags utfärd och är till Raseborg. HSF betalar bussen och Esternas mat i Finland. Bussen kommer från Estland och Esterna kommer med den.
8.                   I September är det överenskommet om ett besök till Furuno Finland. De förevisar deras verksamhet och vad nytt är på kommande till fartygens kommandobryggor.
9.                   I October är det övernskommet om ett besök till Traficom. Om besöket är överenskommet med Sjösäkerhets chefen Tuomas Routa. För att Tuomas Routa har gått i pension och Traficom presenterar sin nya organisation i Juli och efter det börjar vi förbereda besöket.

10.                 Vi har möjligheten att göra ett besök till Neste OYj i slutet av året och saken börjar utredas I början av hösten.

11.                 CESMAs årsmöte är i I Antwerpen 9-10.5.2019. Ordförande gjort en förfrågning om hur mycket man behandlar isnavigation och särskilt de stora fartygens befälhavare och befälets erfarenhet av isnavigering med stora fartyg. Det är i alla fall vårt största bekymmer här på Finska Viken. Tillsvidare har allt got väl men för att det går så mycket olja på Finska Viken (230 milj ton per år) så kan situationen var en annan i morgon. CESMA har svarat att det är på agendan på årsmötet. Ordförande framförde för årsmötet att Singapore har presenterat ganska hårda straff krav om svavel halten är för hög från början av 2020. För befälhavaren upp till 2 år fängelse.

12.                 CESMA är också orolig över tanker trafiken på Finska Viken och väntar på det värsta. Det är fin tatt vi har ett gemensamt bekymmer om våra viktiga saker, och vi har en röst i Europa.

13                  Till följd av att resursserna är små i Finland om det händer en massiv olje katastrof så bör man satsa på frebyggandet av att olyckan inte händer. När den har hänt så är nog spelet förlorat.

14.                 Donator salens reparation börjar troligen i sommar och det kommer också att inverka på HSF :s möten. Donator salen ändras till Hotel rum, men nu kommer de tatt hittas någon plats åt oss också och det kommer säkert att vara I restaurang utrymmen. Någon säker information är ännu inte tillgänglig.

15.                 Till föreningen har anlutit sej 5 nya medlemmar och en har utträtt från Föreningen det här året.

16                  Andra ärenden
                     
                                           Styrelsen
 ****************
Paikka:                               Handels Gillet

Aika:                                    08.05.2019 kl 18:00
Läsnä:                                                                           
Ennen jäsenkokousta Johtava tutkija Risto Hailmila, Onnettomuustutkintakeskuksesta, pitää esitelmän Emäsalon luotsivene onnettomuudesta.
1.                   Kokouksen avaus.
2.                   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3.                   Jäsenkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.                   Hyväksytään kokouksen asialista.
5.                   09.04.2019 yhdistys teki vierailun Suomen lahden merivartioston johtokeskukseen ja tutustui merivartioston toimintaan. Komentaja Marko Aheristo otti meidät vastaan ja esitti heidän toimintansa. Yhdistys luovutti yhdistyksen viiri Suomenlahden merivartiostolle vierailun päätteeksi. 21 jäsentä osallistui vierailuun. Vierailu oli erittäin antoisa.
6.                   22.05.2019 Turun Yhdistys järjestää Captain’s dinnerin ja kaikki Suomen Päällikköyhdisykset saivat kutsun. Helsingin yhdistyksestä oli yhteensä 16 ennakkoilmoittautuneita vaimoineen.  Ohjeet jaettu jäsenille miten ilmoittaudutaan illalliselle ja ilmoittautuminen menee umpeen Huhtikuun lopussa.

7.                   Yhdistyksen kesäretki on 17.08.2019 ja tänä vuonna virolaiset tulevat Suomeen. Retkestä jaetaan erillinen tiedote Toukokuun loppuun mennessä ja ilmoittautuminen seuraa Kesäkuussa. Retki on yhden päivän retki ja on Raaseporiin.  HLY maksaa linja-auton sekä virolaisten ruokailun Suomessa. Linja-auto tulee Virosta ja virolaiset tulevat sillä Suomeen.
8.                   Syyskuulle on sovittu vierailu Furuno Finlandille. He esittävät toimintaansa ja mitä uutta on tulossa alusten komentosilloille.

9.                   Lokakuulle on sovittu vierailu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Vierailusta on sovittu meriturvallisuusjohtaja Tuomas Roudan kanssa. Tutustutaan Traficomin muutoksiin ja sen vaikutuksista merenkulkuun. Johtuen siitä, että Tuomas Routa on jäänyt eläkkeelle ja Traficom esittää uuden organisaationsa Heinäkuussa, tämän jälkeen aloitetaan pohjustamaan vierailua.
10.                 Meillä on mahdollisuus tehdä vierailu Neste Oyj:lle vuoden lopussa ja asiaa aloitetaan selvittämään heti alkusyksystä.

11.                 CESMAN vuosikokous on tänä vuonna 9 – 10.5.2019 Antwerpenissa. Puheenjohtaja tiedustellut CESMA:lta miten paljon siellä käsitellään jäänavigointia ja varsinkin isojen laivojen päälliköiden ja päällystön kokemusta jääajoista isoilla laivoilla. Tämä on kuitenkin meidän suurin huoli täällä Suomenlahdella. Toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin, mutta koska niin paljon öljyä kulkee nyt Suomenlahdella (230 milj tonnia vuodessa) niin tilanne saattaa olla huomenna ihan toinen.
                      CESMA vastannut että asia on asialistalla vuosikokouksessa.
                      Puheenjohtaja esitti vuosikokoukselle että Singapore on esittänyt aika kovat rangaistusvaatimukset mikäli bunkkeri rikkipitoisuus on liian korkea 2020 alusta. Päällikölle jopa 2 vuotta vankeutta.
12.                 CESMA on myös huolissaan tankkeriliikenteestä Suomenlahdella ja Itämerellä ja odottavat sitä pahinta. Tämä on hyvä että meillä on yhteinen huoli meille tärkeistä asioista, ja myös, että meillä on ääni Euroopassa.
13.                 Johtuen siitä, että resurssit ovat Suomessa todella pieniä, mikäli tapahtuu valtava öljyonnettomuus, niin on panostettava ennalta-ehkäisyyn onnettomuuksien välttämiseksi. Kun se on tapahtunut niin peli on aika lailla menetetty.
14.                 Donator Salin remontti alkaa todennäköisesti kesällä ja se tulee myös vaikuttamaan HLY:n kokouksiin. Donator Sali muutetaan hotellihuoneiksi, mutta kyllä meille löytyy täältä joku paikka, ja se tulee varmasti olemaan ravintolatiloissa. Mitään varmaa tietoa ei ole vielä olemassa.
15.                 Yhdistykseen on liittynyt tänä vuonna 5 uutta jäsentä ja yksi on eronnut Yhdistyksestä tänä vuonna.
16.                 Muut asiat.
                                            Hallitus
                                 ******************