Verksamhets berättelse 2018

Bore besöket 01.02.2018
Besöket till Bore rederiet 01.02.2018 var än en gång ett mycket lyckat företags besök. 16 medlemmar var med på besöket. Några anmälda blev borta på grund av snö yra. Bore rederiets verkställande direktör Håkan Modig och Navigations och Operativa granskaren Kenneth Lindblad tog emot oss. Därefter förevisade Håkan kontoret och dess ytrymmen. Därefter drck vi kaffe. Därefter höll Håkan ett föredrag om Bores verksamhet. Han berättade lite om historien och om försäljningen till Splithofen, och om framtids utsikterna. Han betonade vilka är Bores starkaste sidor som Bore har och där de klarar sej och det är Ro-Ro trafiken. Alla onödig verksamhet har gallrats bort och för tillfället är framtids utsikterna ganska ljusa fast det är ganska mycket tonnage under byggnad. Ordförande överlåt föreningens vimpel till Bore. Efter tillställningen fick alla Bores historie bok och kalender. Besöket var mycket intressant.

 Mepa 21.02.2018
21.02.2018. Ordförande tillsammans med Mepa gick igenom de tavlor som finns där. Största delen överlåtes till Mepa när Stiftelsen överlåte fastigheten och dens lösöre till Mepa. 2 tavlor hör säkert till Föreningen och resten är Mepas för de var I fastigheten när Sailors Homes siftelse överåte fastigheten och lösöret till Mepa.
På samma gång överlåte Ordförande Föreningens vimpel till Mepa för den finns inte där och om man ser på historien bakåt så bör den vara där, för föreningen har haft en så betydande roll I Sailors Homes Stiftelse.

Vårmöte 14.03.2018
22 medlemmar var på plats. Före motet höll Föreningens medlem Sjökapten Ulf Lindström ett föredrag om Hebridian Sky fartygets kryssnings trafik. Fartyget gör kryssnings resor till Polar områden. På vintern till Antarktis och på sommaren här I norr. Uffe är fartygets befälhavare. Föredraget var mycket intresant och det blev klart att trafik områden är mycket krävande och det krävs mycket av befälhavaren.
Sjökapten Tero Jokilehto måste inhibera på grund av influenza, och Uffe kom med myket kort varsel. Stort tack till Uffe för det.
På motet gjordes ett historiskt belsut när motet belsöt att HSF anluter sej till CESMA (Confideration of European Shipmster`s Association). Föreningen ansluter sej till CESMA som observations medlem för det finns inte möjligheter att ansluta sej som full medlem. Förslaget till det här kom från Markku Mylly.
Saken har förberetts I styrelsen under början av året och Åbo föreningen kommer med men HSF är ändå den föreninge igenom all kommunikation går och är den föreningen som representerar Finalnd om vi deltar I möten. Föreningen har som observations medlem rätt att deltaga I det årliga General motet. Ochså all information som utdelas innom CESMA ges ochså åt obervations medlemmarna. De
har ochså rätt att skicka egna propositioner som behandlas på olika möten.

Captains dinner 07.04.2018
I år var det ett ganska stort arbete på grund av olika orsaker. 26 personer anmälde sej till slut och vi kunde ordna det. Åbo föreningens ordförande Peter Lindberg deltog ochså I tillställningen och han berättade om den kommande 150 års festen. Han presenterade ochså Åbo föreningens publicerade bok som berättar om föreningens tavlor som föreningen äger.
Nu hade vi inget föredrag för det är ganska svårt att få någon på veckslutena och speciellt om man vill ha utan ersättning. Nu njöt vi av god mat dryck och sällskap Cantina West hade gjort sitt bästa och maten var god och servicen var verkligen bra.
Mycket var det säkert sjömans historier vid borden och säkert kom man ihåg någon riktigt rolig historie ochså.
Captains dinners syfte är att minnas hurudant det var på fartygen förr när befälhavaren hamnade att servitera middagar när fartygen har varit I hamnaran. Det har varit kollegor, agentter, myndigheter, och befraktnings represetanter. Nu för tiden är det inte sådana tillställningar på fartygen och är de tens någonstans, som är nog ganska förtret för människorna bör träffas och det är ganska viktigt I handeln. Särskilt att bjuda befraktnings represtanterna var mycket viktigt för att handels relationerna halls I stand. För befähavaren var det säkert ganska tungt men hän måste uthärda det ochså förutom de andra jobben. Nu när ochså salongerna är histories finns det inte möjligheter att ordna. Så är ochså tidtabellerna så strama att det ochså förhindrar ordnande av tillställningarna.
HSF kommer ochså I framtiden att ordna de här och nästa är planerat till hösten 2019.

Aker Arctic / Sjömanskyrkan 19.04.2018
13 medlemmar deltog I utfärden. Först besökte vi Aker Arctic och Juhani Salminen tog emo toss. Han berättade om Aker Arctis verksamhet och om deras kunder och lite om framtids planerna. Aker Arctic planerar ungefär 60-70 % av alla världens is gående fartyg. Betyder de fartyg som verkligen rör sej I is. En stor del av kunderna är de stora oljebolagen och de store bolagen I Ryssland. Efter fördraget var vi och titta på isbasängen var det var smätning på gångnär dagens kunder hade slutat. När bassängen har smät så fryser man ner den igen för följande dag. Det vad Aker Arctic gör är det verkliga Arktiska kunnande som man pratar mycket om men är inte riktigt definierat vad det är I verkligheten men Aker Arctic gör det verkligen, Det är ett bolag som vi kan vara stolta över I vårt land.
Besöket var mycket intresant och fruktbart.
Efter det fortsatte färden till Sjömankyrkan var sjömansprästen Hanna Vuollo tog emot oss. Där drack vi kaffe och mindes lite det förflutna. Det var roligt att se på vad de gör nu när resursserna är verkligen små. I dag använder man ochså frivillig arbetskarft för annars fungerar det inte och servicen blir ännu sämre. Nordsjö sjömans kyrkka gör ett viktigt arbete för sjömännens välfärd.

Medlemmöte 09.05.2018
15 medlemmar var på plats vid vårens sista medlemsmöte. Före mötet höll Sinikka Hartonen från Finlands Rederier rf ett föredrag om föreningens nuvarande förhållande och framtids utsikterna. Det största bekymringen I dagens läge är om sjöfartsstödena hålles vid den nivå som de är idag. Om inte följer det säkert utflaggningar mycket snabt. Sen är man ochså bekymrad över varman I framtiden skall få motiverade sjöfarare. Sedan berättade hon om sjöfartens diditalisering. Vägen är lång ännu och för lagstiftningen är på nivå som den bör vara går det nog mycket tid ännu
På motet behandlades vårens tillstellningar och den kommande sommarutfärden. Årets sommarutfärd är I år till Estland till Tallin och Pärnu. Tidpunkten 10-12.08.2018.

 06.06.2018 Åbo Skeppsbefälhavare föreningens 150 år fest.
Åbo föreningen fyllde I år 150 år och 06.06.2018 hölls 150 års festligheterna på s/s Bore och Suomen Joutsen. Helsingfors föreningen var väl representerad. 10 medlemmar med fruar deltog I festen.
Festen började på Suomen Joutsen var det var skumvin och Shanty Singers förevisade några sånger. Åbo föreningens ordförande Peter Lindberg önskade gästerna välkomna. På Suomen Joutsen var det möjligt att bekanta sej med Åbö Föreningens utställning var deras tavlor var framme.
Efter det förflyttade vi oss till s/s Bore var det var middag I Kristina restaurangen och kvällen fortsatte sedan I Manöver baren på s/s Bore.
Åbo föreningens ordförande Peter Lindberg höll välkomst talet och de andra förningarna och Åbo stad/ Aboa Mare och Rederi föreningen överlåte deras presenter till Åbo föreningen. Helsingfors Skeppsbefälhavare förenings present överlåt Ordförande Stig Sundberg. Föreningen överlåt HSF:s bordstandard och ett frimärke som var gjord åt Åbo föreningen.
Festgäster var omkring 100 och festen var mycket lyckad och gästerna trivdes verkligen fint, och maten var god. När så här manga Sjökaptener är på samma gang på samma fest blir de ten fin värdefullhet på tillställningen.
Peter Lindberg efterfrågade I sitt tal lite mera samarbete mellan Befälhavare föreningarna och där har han nog rätt. Finland är ett litet land och vi behöver samarbete att vi får vårt ord att horas.
Mellan Åbo föreningen och Helsingfors har samarbetet börjat på grund av CESMA och det är ett steg I rätt riktning.
HSF önskar Åbo Föreningen lycka till även i fortsättningen.

Sommartutfärden till Estland 10-12.8.2018
Tack vare Eesti Kaptenite club växt vår kunskap om Estland igen. Denna gång togs resan från Tallinn direkt söderut till Pärnu, därifrån till Viljandi i öster och slutligen till Tallinn via Türi och Rapla.
21 personer deltog i turnén. 12 medlemmar och 9 parter. Vi reste från Helsingfors till Tallinn fredag 10 augusti. på eftermiddagen med M / S Star. Det första mötet med våra värdar på denna utflykt var en välkommen ceremoni nära Tallinns hamn på Tallink Spa Hotellet samma kväll, och det var en härlig välkomst fest.
Lördagen 11.8 startade vi med buss mot Pärnu. Under resan mindes Peeter Veegan  de under Ryss tiden varande arrangemngen , som sjöfarten fick bemöta på 1950 talet och senare. . Det var givande att höra Peeters noggranna och detaljerade finskspråkiga berättelse om dessa tider. Peeter påminner också om att på den tiden var folket annorlunda, besättningen  övervakades av en”politrukk” som inte var skärda ur ett träd. Han har nyligen publicerat sin memoir ”AJATUULTE KEERISES. Peeter Veegen Kaugsõidukapten ”(2018).
På lördagseftermiddagen besökte vi den kända Pärnu spa-staden, där det åtminstone händer ständigt på sommaren. Vi fick en guide som skulle stå upp till standup komiker, hon  blandade skämt med historiska fakta. I Pärnu var vårt hotell  Viiking Spa, där vi också njöt av lunch och middag.
På Söndagmorgon 12.8 startatde vi med buss mot Viljandi. Vår Viljandin guide Helle fokuserade på historiskt fakta. Denna till Viljandis historia och framtid  hängivna lärare introducerade oss kort på kort tid till sin stad. Efter att ha ätit lunch på Grand Hotel, åkte vår buss till Tallinn och M / S Megastar, som förde oss tillbaka till Helsingfors på kvällen.
På resan tillbaka hade vi tillfälle att bekanta oss med M/S Mega Stars kommando brygga. Vakthavande styrman förvisade fartygets commando brygga och det var intresant att hora hur allt görs när tidtabellen när mycket spänd. Fartyget är dock planerat för Helsingfors-Tallin trafiken och fungerar mycket bra och fartyget håller tidtabellen mycket väl fast man inte alltid tror det. Föreningen är mycket tacksam att den fick bejanta sej med kommando bryggan fast arbetstakten är mycket hektiskt för dem.
Eftersom vi inte var på resa I Strömsö så hnde det två missöden på resan: genast när vi startade fattades en av resenärerna och en annan på returvägen. Sitiutationerna löste sej dock lyckligt. En taksi hittades snabbt framför Tallink-Spa hotellet och den saknade resenären kom till en överenskommen palts var bussen väntade. Efter ett stopp på returresan fattades det igen en resenär, och då vände bussen om och sökte honom för det var osäkert att få en taksi till den platsen

 Sjöskerhetsprisets utdelnings tillställning 07.09.2018
                                          
1997 grundade sjösäkerhetspriset (sea Sunday) överlåtes i år till Europas sjösäkerhets byrås (EMSA) verkställande direktör sjöfartsrådet Markku Mylly Som EMSAs verkställande direktör har Markku Mylly utvecklat EMSA: s arbete med enhetligt genomförande av EU-lagstiftning i hela EU. Markku Mylly har varit aktiv för att främja sjösäkerheten under hela sin karriär. Han har också fungerat som VD för sjöfartsverket, hamnchef, Sjökapten och lots. Transport och kommunikationsminister Anne Berner överlät priset och ordförande deltar i ceremonin. Markku Mylly var ochså HSF:s kandidat till priset. Tillställningen ordnades I Trafis lokaliteter Kumpulantie 9

 Medlemsmöte 19.09.2019
21 medlemmar var på plats vid höstens första medlemsmöte. Före det egentliga medlemsmötet höll Sjökapten Mikael Hilden ett föredrag om kryssningsfartygs verksamheten. Han behandlade mycket befälhavarens uppgifter på kryssningfartygen. Mikael har varit 19 år på kryssningsfartyg och största delen som befälhavre. För tillfället är han RCL:s instruktör I en simulator I Holland. Kryssningsfartygs befälhavarens uppgift är krävande för befälhavaren är den person som är fram om nägot går snett, och median är verkligen obarmhärtig I dagens läge.Kryssnings rederiena satsar myket på säkerheten idag och till exempel RCL utbildar hela befälet beständigt och en av simulatorerna befinner sej I Holland. Där utbildas 6500 befäls medlemmar årligen, vilket berättar att det är frågan om ett massivt skolnings program. Man strävar till att alla följer bolagets instruktioner och så här försöker man undvika olyckor och när situationer.
På det egentliga medlemsmötet behandlades sista sommarens händelser och sedan höstens och vinterns första program.

Besök till John Nurminens stiftelse 03.10.2018
16 medlemmar deltog I besöket. Maija Salmiovaara presenterade stiftelsens verksamhet med fokus på Östersjöfrågor. Presentationen var intressant och det visade sig att John Nurminens stiftelse är med I många projekt för att skydda Östersjön. Den största prestationen är definitivt St Petersburg vattenreningsanläggningar för den grundläggande förbättringen där stiftelsen hade en stor andel i planeringen.
För närvarande är kanske det mest utmanande arbetet hur man får minskningen av jordbruksutsläppen, eftersom blåa allgernas situation sommaren 2018 var mycket dålig. Orsaken till de blåa allgerna och de kända första hjälps metoderna är kända. För att rätta till problemen krävs både stora strukturella förändringar genom miljöskyddsåtgärder och konsumentmedvetet beteende.
Ett utmärkt första hjälpmedel för att minska utsläppen av jordbruket är åkrarnas gipsbehandlin som stiftelsen anser bör införas som en vattenskyddsåtgärd som stöds av samhället.
Stiftelsen har for tillfället 28 projekt innom Östersjö området.           
Sedan var det diskussion om ENSI projektet (Enhanced navigation support information). John Nurminens stiftelse startade projektet och målet var att få alla tankfartyg som rör sig på Finska viken med. ENSI har nu överförts till TRAFI och finns fortfarande på deras arbetslista.
Syftet med ENSI är att fartygena skickar sina färdplaner till VTS och de kontrollerar den, och om det finns någåt onormalt informerar de fartyget omedelbart om det..
Samtidigt kommer fartyget att informeras om rutten har något speciellt som fartyget bör veta, liksom väder, is och annan information som fartyget behöver vid navigering på Finska viken.
Samtidigt kan VTS övervaka att fartyget följer den rutt som den har utfärdat och om det avviker från den, kan VTS omedelbart reagera på det och meddela fartyget att den har avvikit från rutten.
Men ENSI går inte riktigt framåt för tillfället.
 Slutligen förvisades Fohn Nurminens stiftelses museum, inclusive Inkeri Nurminens salong. Nu var det stil på den tiden.
Ordförande överlät Föreningens standard till John Nurminens stiftelse till slutet.


Hedersuppvaktning vid Sjöfararnas minnesmärke.
10 medlemmar var närvarande vid tillställningen. I år blir det 50 år fullt sedan minnesmärket restes och hedersuppvaktnings tillställningen. Mikaels sångkör sjöng psalmerna Vaipaus helmaan synninmaan och Långsmat som kvällskyn.Talet höll prästen Carita Pohjolan-Pirhonen. Kransen lades i år ner av Finlands Rederier rf.
Under heders uppvaktningen gjorde Finpilots och Finlands Sjöräddnings sällskap en förbi marsch. Fartygen uppvisdes efter tillställningen vid Salutorgets strand.
Efter tillställningen var det kaffebjudning i Mikael Agrikolas kyrkas krypta

Besök till M/S Viikki 14.11.2018
14.11.2018 hade vi möjligheten att bekanta oss med ESL:s nya fartyg M/S Viikki. Besked om att vislipper kom ganska sent och orsaken var den att fartyget inte är i linjetrafik och på grund av det är det svårt att på långsikt planera någonting. Besöket var mycket givande och ESL hade faktiskt satsat på uppvisningen av det nyä fatyget. På morgonen var pressen och sedan var det vår tur och efter oss var investeraren i turen.
Föreningens medlem Kirsi Ylä-Rinne tog emot oss, och efter det var det en kort repetition om säkerheten ombord och efter det guidades vi ombord på fartyget. ESL:s Säkerhets chef, Tekniska chef och personal chef guidade oss ombord på fartyget.
Runden började via aktern till maskinrummet var båda maskincheferna förevisade kontroll rummet och berättade om fartygets utrustning. Efter det via mässen till Befälhavarens kontor var Föreningens ordförande överlät föreningens standard till fartygets Befälhavare och önskade lycka och framgång på världens hav.
Efter det till kommando bryggan var fartygets andra Befälhavare förevisade fartygets kommando brygga och berättade om resan från Japan till Oxelösund via Nordost passagen
Fartyget använder som bränsle LNG och M/S Viikki ja M/S Haaga är världens miljövänligaste bulkers för tillfället. För tillfället är LNG ganska bra tillgängligt och på grund av det så kan fartyget använda det.
11 medlemmar deltog i besöket och Föreningen tackar ESL ännu en gång att det ordnades ett tillfälle att vi kunde besöka deras nya och fina fartyg. Det är verkligen intressant att bekanta sej med ett nytt fartyg, och när det ännu fanns ny teknologi så blev det ännu intressantare. Sedan ännu hemresan via Nordost passagen intresserade medlemmarna mycket. Inte besöker Finska fartyg så ofta de farvattnena.
Fartyget var hämtad till Skatudden för uppvisningen och M/S Viikki uppvisades 14-15.11.2018 för inbjudna gäster till vilka Helsingfors Skeppsbefälhavare förening rf hörde.

 Höstmöte 12.12.2018
Vid mötet var 31 medlemmar närvarande. Före mötet  höll föreningens medlem Sven-Erik Nylund ett kort föredrag om Kullervo Räsänens teckningar. Föredraget var intressant. Kullervo Räsänen har varit medlem i föreningen.
 År 2018 styrelse framförde sin avskedsbegäran och förklarade sej stå till förfogande till 2019 styrelse förutom Paul Ervast som avstår från kassörens uppdrag och styrelse platsen. Paul har varit kassör i 32 år. Vid mötet valdes år 2019 ordförande och år 2019 styrelse. Till styrelse ordförande valdes Stig Sundberg och till styrelse medlemmar Lauri Vuorinen, Matti Aaltonen, Sven-Erik Nylund, Lasse Ericsson, Timo Kalpio, och Sampsa Sihvola. Till Verksamhetsgranskare valdes Rainer Vainio och Jörgen Elmgren och till suppleant Kari Lehtosalo.
 Mötet godkände år 2019 verksamhets plan och budget förslag. Nästaår koomer igen att bli ett livligt år för föreningen. 11 tillställningar år igen planerade. För när det är så här mycket program så bevisar det att det går ganska bra för föreningen för tillfället och ännu när medlemmarna är intresserade av tillställningarna. På det samma strävar vi att ge lite publicitet åt förningen.
Efter mötet njöt vi av den traditionella Julsmörgåsen som i år var alrökt kassler och det var verkligen gott. För att et var så många medlemmar på plats bevisar det att Föreningens traditionella Julsmörgås är en populär tillställning och den kommer att fortsätta även i frmatiden.
Föreningen har annars ochså haft bra med program och samma kommer att fortsätta 2019. Föreningens medlemmar tackade styrelsen för dess arbete.
Styrelsen tackar medlemmarna för året 2018.
                                               
                                          
Styrelse möten 09.01.2018 / 02.05.2018 / 04.09.2018 / 26.11.2018
Styrelsen