Kevätkokous 13.03.2019

Paikka:                               Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki
Aika:                                    13.3.2019 klo 19.30 – 20.10
Läsnä:                                 26 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen kokousta Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) eläkkeelle jäänyt pääjohtaja merikapteeni Markku Mylly piti alustuksen EMSA:n toiminnasta.

1.                                        Kevätkokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kevätkokouksen.

2.                                        Kevätkokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Kevätkokous esitti kokoukselle toimihenkilöitä.
Päätös:         Vuosikokous valitsi Stig Sundbergin kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Kari Wallinin ja Sven-Erik Nylundin, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja kutsui Matti Aaltosen kokouksen sihteeriksi.

3.                                        Kevätkokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja kertasi laillisuuden ja päätösvaltaisuuden perusteet sekä ehdotti esityslistaa kokouksen asialistaksi.
Päätös:         Kevätkokous totesi vuosikokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Vuosikokous hyväksyi kutsun esityslistan kokouksen asialistaksi. 

4.                                        Vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajienlausunto
Rahastonhoitaja Paul Ervast esitteli tilinpäätöksen. Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.           
Päätös:         Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja hyväksyi
toimintakertomuksen sekä myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

5.                                        Muut kokouskutsussa mainitut asiat                                             
5.1                 Hallituksen esitys kunniajäseniksi
Hallitus esittää yhdistyksen pitkäaikaiselle (32 vuotta) rahastonhoitajalle Paul Ervastille ja sen pitkäaikaiselle (28 vuotta) sihteerille Lauri Heikkilälle yhdistyksen kunniajäsenyyttä.
Päätös:         Kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen ja myönsi kunniajäsenyyden Paul Ervastille ja Lauri Heikkilälle.

5.2                 Alkuvuoden vierailut:
1.     Yhdistys vieraili 16.1.2019 Norsepowerilla. Toimitusjohtaja Tuomas Riski esitteli yhtiön toimintaa. Kaikkiaan 16 jäsentä osallistui vierailuun. Yhdistys luovutti yhdistyksen viirin Norsepowerille.
2.     Yhdistys vieraili 12.2.2019 Arctech Shipyard Oy:llä ja tutustui NB-515, alus on DAT (Double Acting Tanker). Antero Apajalahti esitteli telakan historiaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä piti kiertokäynnin aluksella. Kaikkiaan 9 jäsentä osallistui vierailuun.

5.3                 Tulevat vierailut:
1.     9.4.2019 klo 15.00 – 17.00 on sovittu vierailu Suomenlahden Merivartioston johtokeskukseen.
Vierailusta seuraa erillinen ilmoitus myöhemmin.
2.     Syyskuulle on sovittu vierailu Furuno Finlandille. He esittelevät toimintaansa ja mitä uutta on tulossa alusten komentosilloille.
3.     Lokakuulle on sovittu vierailu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Vierailusta on sovittu meriturvallisuusjohtaja Tuomas Roudan kanssa. Tutustutaan Traficomin muutoksiin ja sen vaikutuksista merenkulkuun.

5.4                 Kevään jäsenkokous
Jäsenkokous pidetään 8.5.2019. Esitelmän on lupautunut pitämään Risto Haimila, johtava tutkija Onnettomuustutkintakeskuksesta, aiheena Emäsalon luotsiveneonnettomuus.

5.5                 Captain’s Dinner
Turun yhdistys pitää 22.5.2019 Captain’s Dinnerin Turussa M/S Borella.
HLY selvitti Oulun ja Kuopion yhdistysten yhteystiedot ja tiedusteli Turun yhdistykseltä onko mahdollista järjestää kyseinen tapahtuma. Kutsu on lähetetty kaikille Laivanpäällikköyhdistyksille Suomessa ja kaikki mantereen yhdistykset ovat olleet kiinnostuneita.
5.6                 Yhdistyksen kesäretki Raaseporiin
Vierailun ajankohdaksi on tarkentunut 17.8.2019. Tarkoitus on, että virolaiset vieraat tulevat linja-autolla Virosta ja HLY maksaa sen sekä lisäksi vierai-den ruokailun. Retki on yhdenpäivän retki.
Retkestä tulee erillinen tiedote kevään ja alkukesän aikana.

5.7                 CESMA:n vuosikokous
CESMAN vuosikokous on tänä vuonna 9 – 10.5.2019 Antwerpenissa. Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole tarkoitus osallistua kokoukseen. Asialista tutkitaan, kun se aikanaan saapuu ja voimme lähettää omat kommenttimme ja ehdotuksemme käsiteltäviin asioihin, mikäli hallitus niin tarpeelliseksi katsoo.

5.8                 Nimikylttien käyttö
Varapuheenjohtaja korosti nimikylttien käyttöä, joka helpottaa uusien jäsenten orientoitumista.
6.                                        Kevätkokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kevätkokouksen.
  

Puheenjohtaja
Matti Aaltonen
Sihteeri

Sven-Erik Nylund
Pöytäkirjantarkastaja
Kari Wallin
Pöytäkirjantarkastaja

* * * *