Vierailu Arctech Shipyard NB-515 12.02.2019

12.02.2019 yhdistys teki vierailun Arctech Shipyard Oy:n Helsingin telakalle. Vierailun isäntänä toimi DI Antero Apajalahti. Ensin meille esiteltiin yhtiön historiaa sekä tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia. Yhtiö on venäläisten omistuksessa ja tämä aiheuttaa tällä hetkellä pieniä ongelmia yhtiölle johtuen Venäjälle asetetuista pakotteista. 
Yhtiö aloittaa lähiaikoina laivojen korjaustoiminnan koska nyt on uudis-rakennusten osalta vähän hiljaisempi ajanjakso.
Tämän jälkeen siirryttiin laivaan.
Laiva on ns. DAT (double acting tanker). DAT konseptin ideana on, että jos ja kun jäiden vastus tulee liian raskaaksi kulkea keula edellä, niin silloin käännetään ympäri ja kuljetaan perä edellä ja saadaan potkurivirta aluksen rungon ja jään väliin ja kitka häviää. Aluksella on kaksi komentosiltaa ja kaikki tarvittavat navigointivarusteet tuplattuna. Fortumin/Nesteen varustamolla oli kaksi vastaavaa alusta, M/t Tempera ja M/t Mastera. M/t Tempera on nyttemmin myyty, mutta M/t Mastera jatkaa pääasiassa Suomenlahdella.
Laivassa on kaksi 11 MW azipodia ja tarkoitus on, että laiva selviää ilman jäänmurtajien avustusta hakiessaan kondensaattia Sabetasta. 
Laiva pystyy kulkemaan 2 solmun vauhdilla 1,8 m jäässä ja se osoittaa, että se on todella tehokas jäälaiva. 
Oli todella mielenkiintoinen laiva ja se, että alus rakennetaan pääosin Helsingissä, osoittaa, että luotetaan siihen, että Suomessa osataan rakentaa jäävahvistettuja laivoja. Telakka arvioi että laiva valmistuu loppukeväästä.
HLY on kiitollinen, että saa vierailla telakalla määrätyin väliajoin.
Koska Helsinki on merikaupunki, niin Helsingissä kuuluu olla telakka. Telakalla on kuitenkin pitkät perinteet Helsingissä.
12.02.2019 gjorde föreningen ett besök till Arctech Shipyad Oy. Som beökets värd fungerade Antero Apajalahti. Först förevisades för oss bolagets historie och framtidsplaner och utsikter. Bolaget är Rysslands ägo och det förorsakar för tillfället små problem för bolaget på grund av sanktionerna emot Ryssland. Bolaget börjar I nära framtiden fartygens reparations verksamhet nu när det är en lite lungnare tidpungt.

Efter det här förflyttade vi oss till fartyget.

 Fartyget är en sk DAT (double acting tanker).DAT konceptets ide är, att när isens motstånd blir för tungt att gå med fören före, så vänder man om och går med aktern före och man får propellströmmen mellan fartygets skrov och isen och friktionen försvinner. Fartyget har två komandobryggor och alla nödvändiga navigations instrument är dublerade.Fortum/Neste rederiet had två motsvarnade fartyg, M/T Tempera och M/T Mastera. M/T Tempera är numera såld, men M/T Mastera fortsätter huvudsakligen på Finska viken.

 Fartyget har 2 11MW Azipoder och det är meningen att den klarar sej utan isbrytar assistans när den hämtar condensate från Sabeta. Fartget kan gå med 2 knops fart genom 1,8 m is och det visar att fartyget är ett mycket effektivt isfartyg. Det var ett verkligen intressant fartyg och det bevisar att man litar på att man kan bygga isförstärkta fartyg I Finland. Varvet beräknade att fartyget blir färdigt I slutet av våren.

HSF är tacksam att få besöka varvet alltid nu och då. För att Helsingfors är en sjöstad så bör det vara ett varv I Helsingfors. Varvet har ändå ett långt kulturarv I Helsingfors.
Stig Sundberg