Tilinpäätös – Bokslut 2018

HELSINGFORS SKEPPSBEFÄLHAVAREFÖRENING rf   
HELSINGIN LAIVANPAALLIKKÖYHDISTYS ry

TILINPÄÄTÖS vuodelle 2018

Varat 1.1.2018
Tulot 2018
Jäsenmaksuja
 Myynti               Solmio
                            Pinssi 
                            Arpajaiset
  Captains dinner 7.4.
Vierailu Virossa 10-12.8
 Postimerkkimyynti
Menot 2018
Palvelumaksut Nordea Bank Captains dinner 7.4.
Vierailu Virossa 10-12.8
Cesma jäsenmaksu
Käyttötili 174530-14656
    3 280,19   Euro1 435,00
140,00
10,00
434,00
1 430,00
3 450,00
1 152,00
8 051,00
Euro
127,95
1387,00
3528,79
75,00
Total :
Suomen merihistoriallinen yhdistys
60,00
Postimerkkiostos
1 144,80
Jouluvoileipä
458,20
Merimieskirkko
116,98
                 Hallinto             Postikuluja (kuoret, merkit)
117,40
Kahvitarjoilu
19,50
Arpoja
495
Hopealaatta (Lahja Turun 150 v)
25,00
Valokuvia Cd-levylle ja postitus Ennille
10,00
Luennoitsija ja sihteeri
              71
Total :
7 147,07 Euro
Varat 31.12.2018                                       Käyttötili 174530-14656
4 184,12 Euro
Vuoden Netto
903,93 Euro
Helsingissä 21.1.2019
Hallitus :
Stig Sundberg           Lauri Vuorinen          Timo Kalpio
Lauri Ericsson           Sven- Erik Nylund     Matti Aaltonen
Sampsa Sihvola

HELSINGFORS SKEPPSBEFÄLHAVAREFÖRENING
HELSINGIN LAIVANPÄÄLLIKKÖYHDISTYS ry

BOKSLUT för VERKSAMHETEN år 2018

Undertecknade, valda att granska Helsingfors Skeppsbefälhavareförenings räkenskaper intyga härmed att bokföringren handhafts med noggranhet och omsorg och att böcker och verifikat överenstämma, varför vi föreslår att Årsmötet år 2019 godkänner bokslutet
för år 2018 och att vederbörande beviljas ansvarsfrihet.
Helsingfors den 14.01.2019
Verksamhetsgranskare:
Björn Sjöman                    Håkan V. Sundqvist