Kevätkokouksen asialista sekä kokouskutsu

Paikka:                               Handels gillet
Aika:                                    13.03.2019
Läsnä:                                                                           
Ennen kokousta Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) eläkkeelle jäännyt pääjohtaja Merikapteeni Markku Mylly pitää esitelmän EMSA :sta ja sen toiminnasta.
1.                   Kokouksen avaus.
2.                   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.                   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.                   Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.                   Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6.                   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle.
7.                   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7.1                 16.01.2019 Yhdistys teki vierailun Norsepowerille ja yhtiön Toimitusjohtaja Tuomas Riski otti meidät vastaan ja esitti Norsepowerin toiminta. Yhdistys luovutti yhdistyksen viirin Norsepowerille vierailun päätteeksi. 16 jäsentä osallistui vierailuun.
7.2                 12.02.2019 Yhdistys teki vierailun Arctech Shipyard Oy:lle missä tutustuttiin NB-515. Alus on ns DAT (Double Acting Tanker). Apajalahti Antero otti meidät vastaan ja ensin hän esitti telakan historia ja tulevaisuuden näkymät meille ja sen jälkeen esitettiin NB-515. 9 jäsentä osallistuivat vierailuun.

7.3                 09.04.2019 1500-1700 tehdään vierailu Suomenlahden Merivartioston johtokeskukseen. Vierailusta seuraa erillinen ilmoitus myöhemmin.
7.4                 08.05.2019 jäsenkokous. Esitelmän on lupautunut tulla pitämään Risto Haimila, Johtava tutkija Onnettomuustutkintakeskuksesta aiheena Emäsalon luotsivene onnettomuus.
7.5                 22.05.2019 Turun yhdistys pitää Captains Dinnerin Turussa S/S Borella. Kutsu on lähetetty kaikille Kapteeni yhdistyksille Suomessa ja kiinnostusta on tullut kaikista. HLY selvitti Oulun ja Kuopion yhdistysten yhteystiedot ja tiedusteli Turun yhdistykseltä onko mahdollista järjestää kyseinen tapahtuma.

7.6                 Yhdistyksen kesäretki on tänä vuonna Raaseporiin. Ajankohta selvitetään parhaillaan ja esitetty 03.08.2019 / 10.08.2019 / 17.08.2019. Tarkoitus taas että Virolaiset vieraat tulevat linja autolla Virosta ja HLY maksaa sen ja sen lisäksi vieraitten ruokailu. Retki on yhdenpäivän retki. Retkestä seuraa erillinen tiedote heti kun asiat ovat selvät.

7.7                 Syyskuussa on sovittu vierailu Furuno Finlandille. He esittävät toimintansa meille ja mitä uutta on tulossa alusten komentosilloille.

7.8                 Lokakuussa on sovittu vierailu Traficomille. Vierailusta sovittu Meriturvallisuus johtaja Tuomas Roudan kanssa. Tarkoitus tutustua Traficomin muutoksiin ja miten se vaikuttaa merenkulkuun.

7.9                 Hallitus esittää että Yhdistyksen pitkäaikaiselle rahastonhoitajalle myönnetään yhdistyksen kunniajäsenyys. Paul toimi rahastonhoitajana 32 vuotta. Paulille annettu yhdistyksen viiri 140 v juhlissa.
7.10               CESMAN vuosikokous on tänä vuonna 09-10.05.2019 Antwerpenissa. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä tarkoitus osallistua kokoukseen. Asialista tutkitaan kun se aikanaan saapuu ja voidaan lähettää omat kommentit ja ehdotukset käsiteltäviin asioihin mikäli hallitus katsoo että on tarvetta.
7.11               Muut asiat. 
                  
                                           Hallitus
* * * *