Höstmöte – Syyskokous 2018 Joululeipä

Höstmöte 12.12.2018
Vid mötet var 31 medlemmar närvarande. Före mötet  höll föreningens medlem Sven-Erik Nylund ett kort föredrag om Kullervo Räsänens teckningar. Föredraget var intressant. Kullervo Räsänen har varit medlem i föreningen.
 År 2018 styrelse framförde sin avskedsbegäran och förklarade sej stå till förfogande till 2019 styrelse förutom Paul Ervast som avstår från kassörens uppdrag och styrelse platsen. Paul har varit kassör i 32 år. Vid mötet valdes år 2019 ordförande och år 2019 styrelse. Till styrelse ordförande valdes Stig Sundberg och till styrelse medlemmar Lauri Vuorinen, Matti Aaltonen, Sven-Erik Nylund, Lasse Ericsson, Timo Kalpio, och Sampsa Sihvola. Till Verksamhetsgranskare valdes Rainer Vainio och Jörgen Elmgren och till suppleant Kari Lehtosalo.
 Mötet godkände år 2019 verksamhets plan och budget förslag. Nästaår koomer igen att bli ett livligt år för föreningen. 11 tillställningar år igen planerade. För när det är så här mycket program så bevisar det att det går ganska bra för föreningen för tillfället och ännu när medlemmarna är intresserade av tillställningarna. På det samma strävar vi att ge lite publicitet åt förningen.
Efter mötet njöt vi av den traditionella Julsmörgåsen som i år var alrökt kassler och det var verkligen gott. För att et var så många medlemmar på plats bevisar det att Föreningens traditionella Julsmörgås är en populär tillställning och den kommer att fortsätta även i frmatiden.
Föreningen har annars ochså haft bra med program och samma kommer att fortsätta 2019. Föreningens medlemmar tackade styrelsen för dess arbete.
Styrelsen tackar medlemmarna för året 2018.
Syyskokous 12.12.2018
Kokouksessa oli läsnä 29 jäsentä. Ennen kokousta piti yhdistyksen jäsen Sven-Erik Nylund  lyhyen esitelmän Kullervo Räisäsen piirustuksista. Esitelmä oli mielenkiintoinen . Kullervo Räisänen on ollut yhdistyksen jäsen.
 Vuoden 2018 hallitus esitti eroa ja ilmoitti olevansa käytettävissä 2019 hallitukseen, lukuunottamatta  Paul Ervast, joka luopuu rahastonhoitajan tehtävästä ja hallituspaikasta. Paul on ollut rahaston hoitajana 32 vuotta. Kokouksessa valittiin vuoden 2019 puheenjohtaja sekä vuoden 2019 hallitus. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Stig Sundberg ja hallituksen jäseneksi Lauri Vuorinen, Matti Aaltonen, Sven-Erik Nylund, Lasse Eriksson, Timo Kalpio ja Sampsa Sihvola. Toiminnantarkastajaksi valittiin Rainer Vainio ja Jörgen Elmgren ja varatoiminnantarkastajaksi Kari Lehtoslao.
Kokous hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman sekä budjettiesityksen. Yhdistyksen toiminta vuonna 2019 tulee, taas, olemaan vilkasta. Yksitoista (11) eri tapahtumaa on suunnitelmissa. Koska on näin paljon ohjelmaa, niin se osoittaa että yhdistyksellä menee aika hyvin tällä hetkellä ja vielä kun jäsenet ovat kiinnostuneita tapahtumista. Samalla pyritään tuomaan vähän julkisuutta yhdistykselle.
Kokouksen jälkeen nautittiin perinteinen Joululeipä, tänä vuonna se oli Leppäsavustettua kassleria, ja se oli todella hyvää. Koska oli näin paljon jäseniä paikalla se todistaa että Yhdistyksen perinteinen Joululeipä on suosittu tapahtuma ja se tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.
Yhdistyksellä on muutenkin ollut ihan hyvin ohjelmaa ja samaa tulee jatkumaan 2019. Yhdistyksen jäsenet kiittelivät hallitusta sen työstä.
Hallitus kiittää jäseniä vuodesta 2018.
Stig Sundberg