Hedersuppvaktning vid Sjöfararnas minnesmärke – Kunniakäynti merenkulkijoiden muistomerkillä 03.11.2018


Kunniakäynti merenkulkijoiden muistomerkillä 03.11.2018 
Yhdeksän yhdistyksen jäsentä oli paikalla tilaisuudessa. Tänä vuonna tuli 50 vuotta täyteen muistomerkin pystyttämisestä ja tavasta tehdä vuosittainen kunniakäynti. Mikaelin laulajat lauloivat virret Vaipuos helmaan synninmaan ja Långsmat som kvällskyn .
Puheen piti Rovasti Carita Pohjolan-Pirhonen.
Seppelen laski tänä vuonna Suomen Varustamot ry.
Kunniakäynnin aikana Finnpilotin luotsivene ja Suomen Meripelastusseuran alukset tekivät ohimarssin. Alukset olivat nähtävillä kauppatorin rannassa tilaisuuden jälkeen.
Tilaisuuden jälkeen oli kahvitilaisuus Mikael Agrikolan kirkon kryptassa.
Sää oli myös tänäkin vuonna tuulinen ja se oli hyvä muistutus meille kaikille siitä, miten kova meri voi joskus olla. Tämä tilaisuus on hieno kunniaosoitus merimiehille jotka eivät ole selvinneet mereltä, ja he ovat aina mielessämme.
Yhdistyksessä on jäseniä ketkä ovat näiden vuosien aikana käyneet melkein joka vuosi tilaisuudessa ja se on todella hienoa.
Hedersuppvaktning vid Sjöfararnas minnesmärke 03.11.2018.
9 medlemmar var närvarande vid tillställningen. I år blev det 50 år fullt sedan minnesmärket restes och hedersuppvaktnings tillställningen. Mikaels sångkör sjöng psalmerna Vaipaus helmaan synninmaan och Långsmat som kvällskyn.
Talet höll prästen Carita Pohjolan-Pirhonen. Kransen lades i år ner av Finlands Rederier rf.
Under heders uppvaktningen gjorde Finpilots och Finlands Sjöräddnings sällskap en förbi marsch. Fartygen uppvisdes efter tillställningen vid Salutorgets strand.
Efter tillställningen var det kaffebjudning i Mikael Agrikolas kyrkas krypta
Vädret var ochså i år blåsikt och det är en bra påminnelse åt oss all hur hårt havet kan vara ibland. Denna tillställning är en fin hedersuppvaktning åt de sjömän som inte har klarat sej därifrån, och är alltid i vårt sinne.
I Föreningen finns personer som har deltagit nästan varje år i tillställningen och det är verkligen fint.
Stig Sundberg