Kunniakäynti hukkuneiden merenkulkijoiden muistomerkillä

Jäsenille tiedoksi
Tämän vuotinen kunniakäynti hukkuneiden merenkulkijoiden muistomerkillä on lauantaina 03.11.2018 klo 12:00. Tilaisuuden jälkeen on kahvit Mikael Agrikolan kirkon kryptassa.
Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 50v monumentin vihkimisestä.
Meripelastusseuran pelastusvenekonvoita johtaa luotsivene. Tämä kunnianosoituksena tapahtuneen luotsiveneturman uhreille.
Tervetuloa kaikki
Lauri Vuorinen / Stig Sundberg
Information till medlemmarna
Detta års heders uppvaktning till de förolyckades sjömännens minnesmärke är på lördagen 03.11.2018 kl 12:00. Efter tillställningen är det kaffe i Mikael Agrikolas kyrkas krypta.
I år har det förflutit 50 år sedan monumentet vigdes.
Sjöräddnings föreningens räddningsbåts konvoj leds av lotsbåten. Detta för att hedra lotsbåts olyckans offer.
Alla är välkomna
Lauri Vuorinen / Stig Sundberg