Medlemsbrev Åbo

Medlemsbrev 2/2018 Jäsenkirje
       (suomenkielinen sivu 2)


Bästa medlem
Vi börjar hösten med vårt sedvanliga månadsmöte den tredje tisdagen i oktober,
16.10.2018
Vi har även i höst möjligheten att samlas i Åbo hamns utrymmen, Slottsgatan 90.
Som vanligt öppnar vi dörren kl 18.00 och själva mötet kl 19.00.  På detta sätt har
medlemmarna en möjlighet att sällskapa både före mötet och efter mötet.
Te eller kaffe, smörgås säljs såsom tidigare.
Vi har en livlig vår och sommar bakom oss, då vi firade föreningens 150 års
verksamhet. Festen ombord på BORE var mycket lyckad och utställningen
på Suomen Joutsen har besökts av över 2000 gäster. Många har frågat om
möjligheten att ordna en ”Captains Dinner” på nytt ombord på Bore, så vi
kommer att försöka ordna en liknande tillställning med damer och inbjudna
gäster från Helsingfors, Rauma och Mariehamn. Detta någongång i slutet av maj 2019.
Föreningarna i Helsingfors och Rauma ordnar liknande middagar under vintern.
Deras datum kan ses i framtiden på våra hemsidor, www.Shipmaster.fi.
Hösten 2018
Tisdagen 16.10      Månadsmöte. Föredrag, ” Rotorseglet på Viking Grace”
Lördagen  3.11      Kl 15.00 Kransnedläggning vid ”Havets Offer”. Det är föreningens tur
att lägga ner kransen, detta passar bra ihop med att föreningen fyllt 150 år.
Vi hoppas på deltagande.
Vi undersöker om vi kan ordna kaffe efteråt , platsen meddelas senare.
Onsdagen 7.11      Buffelmiddag i Rauma, anm. till Pekka Santala
Tisdagen 20.11      Månadsmöte , Föredrag, Jarkko Toivola ; Alfons Håkans
Tisdagen 18.12     Julfest, valmöte, julbastu, föredrag, ” Aalto shipping ”.
Vänligen meddela möjliga adressförändringar mm. till ordförande. ( plindberg06@gmail.com
eller textmeddelande 0400 82 88 56 )
Vi kommer att skicka medlemsbreven endast per elpost i framtiden. Undantag de, som inte
har meddelat ifall de har tillgång till el-post.

Med önskan om en trevlig höst